Παρακολούθηση
Kevis-Kokitsi Maninis
Kevis-Kokitsi Maninis
Research Scientist at Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 2018 davis challenge on video object segmentation
S Caelles, A Montes, KK Maninis, Y Chen, L Van Gool, F Perazzi, ...
arXiv preprint arXiv:1803.00557, 2018
1209*2018
One-Shot Video Object Segmentation
S Caelles, KK Maninis, J Pont-Tuset, L Leal-Taixé, D Cremers, ...
CVPR: Computer Vision and Pattern Recognition, 2017
10762017
The liver tumor segmentation benchmark (lits)
P Bilic, P Christ, HB Li, E Vorontsov, A Ben-Cohen, G Kaissis, A Szeskin, ...
Medical Image Analysis 84, 102680, 2023
10072023
Deep retinal image understanding
KK Maninis, J Pont-Tuset, P Arbeláez, L Van Gool
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2016: 19th …, 2016
6102016
Deep extreme cut: From extreme points to object segmentation
KK Maninis, S Caelles, J Pont-Tuset, L Van Gool
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
4712018
Video object segmentation without temporal information
KK Maninis, S Caelles, Y Chen, J Pont-Tuset, L Leal-Taixé, D Cremers, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (6), 1515-1530, 2018
3942018
Convolutional oriented boundaries: From image segmentation to high-level tasks
KK Maninis, J Pont-Tuset, P Arbeláez, L Van Gool
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (4), 819-833, 2017
2502017
Attentive single-tasking of multiple tasks
KK Maninis, I Radosavovic, I Kokkinos
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
2402019
Convolutional oriented boundaries
KK Maninis, J Pont-Tuset, P Arbeláez, L Van Gool
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
1722016
The 2019 davis challenge on vos: Unsupervised multi-object segmentation
S Caelles, J Pont-Tuset, F Perazzi, A Montes, KK Maninis, L Van Gool
arXiv preprint arXiv:1905.00737, 2019
1432019
Detection-aided liver lesion segmentation using deep learning
M Bellver, KK Maninis, J Pont-Tuset, X Giró-i-Nieto, J Torres, L Van Gool
arXiv preprint arXiv:1711.11069, 2017
712017
Automatic tool landmark detection for stereo vision in robot-assisted retinal surgery
T Probst, KK Maninis, A Chhatkuli, M Ourak, E Vander Poorten, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (1), 612-619, 2017
512017
Iterative deep learning for road topology extraction
C Ventura, J Pont-Tuset, S Caelles, KK Maninis, L Van Gool
arXiv preprint arXiv:1808.09814, 2018
48*2018
Vid2cad: Cad model alignment using multi-view constraints from videos
KK Maninis, S Popov, M Nießner, V Ferrari
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 45 (1), 1320-1327, 2022
372022
RayTran: 3D pose estimation and shape reconstruction of multiple objects from videos with ray-traced transformers
MJ Tyszkiewicz, KK Maninis, S Popov, V Ferrari
European Conference on Computer Vision, 211-228, 2022
182022
Advances on action recognition in videos using an interest point detector based on multiband spatio-temporal energies
K Maninis, P Koutras, P Maragos
International Conference on Image Processing, 1490-1494, 2014
132014
Navi: Category-agnostic image collections with high-quality 3d shape and pose annotations
V Jampani, KK Maninis, A Engelhardt, A Karpur, K Truong, K Sargent, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 76061-76084, 2023
112023
3D reconstruction of the retinal surface for robot-assisted eye surgery
M Havlena, KK Maninis, D Bouget, E Vander Poorten, L Van Gool
Computer Assisted Radiology and Surgery, 112-113, 2016
72016
Towards an intelligent robotic walker for assisted living using multimodal sensorial data
G Chalvatzaki, G Pavlakos, K Maninis, X Papageorgiou, V Pitsikalis, ...
International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare …, 2014
72014
Cad-estate: Large-scale cad model annotation in rgb videos
KK Maninis, S Popov, M Nießner, V Ferrari
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
42023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20