Παρακολούθηση
Hubert Becker
Hubert Becker
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unistra.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermus thermophilus: A link in evolution of the tRNA-dependent amino acid amidation pathways
HD Becker, D Kern
Proceedings of the National Academy of Sciences 95 (22), 12832-12837, 1998
2191998
Domain-specific recruitment of amide amino acids for protein synthesis
DL Tumbula, HD Becker, W Chang, D Söll
Nature 407 (6800), 106-110, 2000
2052000
The adaptor hypothesis revisited
M Ibba, HD Becker, C Stathopoulos, DL Tumbula, D Söll
Trends in biochemical sciences 25 (7), 311-316, 2000
1642000
One polypeptide with two aminoacyl-tRNA synthetase activities
C Stathopoulos, T Li, R Longman, UC Vothknecht, HD Becker, M Ibba, ...
Science 287 (5452), 479-482, 2000
1082000
Yeast mitochondrial Gln-tRNAGln is generated by a GatFAB-mediated transamidation pathway involving Arc1p-controlled subcellular sorting of cytosolic GluRS
M Frechin, B Senger, M Brayé, D Kern, RP Martin, HD Becker
Genes & development 23 (9), 1119-1130, 2009
1052009
When contemporary aminoacyl-tRNA synthetases invent their cognate amino acid metabolism
H Roy, HD Becker, J Reinbolt, D Kern
Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (17), 9837-9842, 2003
982003
A single amidotransferase forms asparaginyl-tRNA and glutaminyl-tRNA in Chlamydia trachomatis
G Raczniak, HD Becker, B Min, D Söll
Journal of Biological Chemistry 276 (49), 45862-45867, 2001
972001
The transamidosome: a dynamic ribonucleoprotein particle dedicated to prokaryotic tRNA-dependent asparagine biosynthesis
M Bailly, M Blaise, B Lorber, HD Becker, D Kern
Molecular cell 28 (2), 228-239, 2007
872007
Archaeal aminoacyl-tRNA synthesis: diversity replaces dogma
D Tumbula, UC Vothknecht, H Kim, M Ibba, B Min, T Li, J Pelaschier, ...
Genetics 152 (4), 1269-1276, 1999
771999
Identity of prokaryotic and eukaryotic tRNAAsp for aminoacylation by aspartyl-tRNA synthetase from Thermus thermophilus
HD Becker, R Giegé, D Kern
Biochemistry 35 (23), 7447-7458, 1996
761996
An aminoacyl-tRNA synthetase-like protein encoded by the Escherichia coli yadB gene glutamylates specifically tRNAAsp
DY Dubois, M Blaise, HD Becker, V Campanacci, G Keith, R Giegé, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 101 (20), 7530-7535, 2004
722004
The complex evolutionary history of aminoacyl-tRNA synthetases
A Chaliotis, P Vlastaridis, D Mossialos, M Ibba, HD Becker, ...
Nucleic acids research 45 (3), 1059-1068, 2017
712017
Dual-targeted tRNA-dependent amidotransferase ensures both mitochondrial and chloroplastic Gln-tRNAGln synthesis in plants
C Pujol, M Bailly, D Kern, L Maréchal-Drouard, H Becker, AM Duchêne
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (17), 6481-6485, 2008
712008
Existence of two distinct aspartyl-tRNA synthetases in Thermus thermophilus. Structural and biochemical properties of the two enzymes
HD Becker, J Reinbolt, R Kreutzer, R Giegé, D Kern
Biochemistry 36 (29), 8785-8797, 1997
711997
A minimalist glutamyl‐tRNA synthetase dedicated to aminoacylation of the tRNAAsp QUC anticodon
M Blaise, HD Becker, G Keith, C Cambillau, J Lapointe, R Giegé, D Kern
Nucleic acids research 32 (9), 2768-2775, 2004
682004
Thermus thermophilus Contains an Eubacterial and an Archaebacterial Aspartyl-tRNA Synthetase,
HD Becker, H Roy, L Moulinier, MH Mazauric, G Keith, D Kern
Biochemistry 39 (12), 3216-3230, 2000
672000
A single tRNA base pair mediates bacterial tRNA-dependent biosynthesis of asparagine
M Bailly, S Giannouli, M Blaise, C Stathopoulos, D Kern, HD Becker
Nucleic acids research 34 (21), 6083-6094, 2006
612006
The heterotrimeric Thermus thermophilus Asp‐tRNAAsn amidotransferase can also generate Gln‐tRNAGln
HD Becker, B Min, C Jacobi, G Raczniak, J Pelaschier, H Roy, S Klein, ...
FEBS letters 476 (3), 140-144, 2000
602000
The Escherichia coli YadB gene product reveals a novel aminoacyl-tRNA synthetase like activity
V Campanacci, DY Dubois, HD Becker, D Kern, S Spinelli, C Valencia, ...
Journal of molecular biology 337 (2), 273-283, 2004
592004
Crystal structure of a transfer‐ribonucleoprotein particle that promotes asparagine formation
M Blaise, M Bailly, M Frechin, MA Behrens, F Fischer, CLP Oliveira, ...
The EMBO journal 29 (18), 3118-3129, 2010
572010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20