Παρακολούθηση
Ioulietta Lazarou
Ioulietta Lazarou
Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) Information Technologies Institute (ITI)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
EEG-Based Brain–Computer Interfaces for Communication and Rehabilitation of People with Motor Impairment: A Novel Approach of the 21st Century
I Lazarou, S Nikolopoulos, PC Petrantonakis, I Kompatsiaris, M Tsolaki
Frontiers in human neuroscience 12, 14, 2018
2902018
International ballroom dancing against neurodegeneration: a randomized controlled trial in Greek community-dwelling elders with mild cognitive impairment
I Lazarou, T Parastatidis, A Tsolaki, M Gkioka, A Karakostas, S Douka, ...
American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias® 32 (8), 489-499, 2017
1472017
A novel and intelligent home monitoring system for care support of elders with cognitive impairment
I Lazarou, A Karakostas, TG Stavropoulos, T Tsompanidis, G Meditskos, ...
Journal of Alzheimer's Disease 54 (4), 1561-1591, 2016
1142016
Efficacy and safety of Crocus sativus L. in patients with mild cognitive impairment: one year single-blind randomized, with parallel groups, clinical trial
M Tsolaki, E Karathanasi, I Lazarou, K Dovas, E Verykouki, A Karakostas, ...
Journal of Alzheimer's disease 54 (1), 129-133, 2016
772016
A randomized clinical trial of greek high phenolic early harvest extra virgin olive oil in mild cognitive impairment: The MICOIL pilot study
M Tsolaki, E Lazarou, M Kozori, N Petridou, I Tabakis, I Lazarou, ...
Journal of Alzheimer's Disease 78 (2), 801-817, 2020
522020
Neuronal pentraxin receptor-1 is a new cerebrospinal fluid biomarker of Alzheimer’s disease progression
I Begcevic, M Tsolaki, D Brinc, M Brown, E Martinez-Morillo, I Lazarou, ...
F1000Research 7, 2018
432018
Is Brain Connectome Research the Future Frontier for Subjective Cognitive Decline? A Systematic Review
I Lazarou, S Nikolopoulos, S Dimitriadis, IY Kompatsiaris, M Spylioti, ...
Clinical Neurophysiology 130 (10), 1762-1780, 2019
302019
Long-Term Impact of Intelligent Monitoring Technology on People with Cognitive Impairment: An Observational Study
I Lazarou, TG Stavropoulos, G Meditskos, S Andreadis, IY Kompatsiaris, ...
Journal of Alzheimer's Disease 70 (3), 1-35, 2019
282019
Wearable devices for assessing function in Alzheimer's disease: a European public involvement activity about the features and preferences of patients and caregivers
TG Stavropoulos, I Lazarou, A Diaz, D Gove, J Georges, NV Manyakov, ...
Frontiers in Aging Neuroscience 13, 643135, 2021
272021
Sensor-based in-home monitoring of people with dementia using remote web technologies
A Karakostas, I Lazarou, G Meditskos, TG Stavropoulos, I Kompatsiaris, ...
2015 International Conference on Interactive Mobile Communication …, 2015
272015
Our experience with informative and communication technologies (ICT) in dementia.
M Tsolaki, S Zygouris, I Lazarou, I Kompatsiaris, L Chatzileontiadis, ...
Hellenic journal of nuclear medicine 18, 131-139, 2015
252015
A comparative single-blind randomized controlled trial with language training in people with mild cognitive impairment
E Poptsi, I Lazarou, N Markou, M Vassiloglou, E Nikolaidou, ...
American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias® 34 (3), 176-187, 2019
222019
A novel connectome-based electrophysiological study of subjective cognitive decline related to Alzheimer’s disease by using resting-state high-density EEG EGI GES 300
L Ioulietta, G Kostas, N Spiros, OP Vangelis, T Anthoula, K Ioannis, ...
Brain sciences 10 (6), 392, 2020
212020
Can a novel high-density EEG approach disentangle the differences of visual event related potential (N170), elicited by negative facial stimuli, in people with subjective …
I Lazarou, K Adam, K Georgiadis, A Tsolaki, S Nikolopoulos, M Tsolaki
Journal of Alzheimer's Disease 65 (2), 543-575, 2018
162018
A multimodal dataset for authoring and editing multimedia content: the MAMEM project
S Nikolopoulos, PC Petrantonakis, K Georgiadis, F Kalaganis, G Liaros, ...
Data in brief 15, 1048-1056, 2017
152017
Multilingual Alzheimer'S Dementia Recognition Through Spontaneous Speech: A Signal Processing Grand Challenge
S Luz, F Haider, D Fromm, I Lazarou, I Kompatsiaris, B MacWhinney
arXiv preprint arXiv:2301.05562, 2023
142023
The effects of playing the COSMA cognitive games in dementia
B Kartheka, GS Thanos, L Ioulietta, N Spiros, K Ioannis, T Magda, ...
International Journal of Serious Games 8 (1), 45-58, 2021
13*2021
Detection of health-related events and behaviours from wearable sensor lifestyle data using symbolic intelligence: a proof-of-concept application in the care of multiple sclerosis
TG Stavropoulos, G Meditskos, I Lazarou, L Mpaltadoros, ...
Sensors 21 (18), 6230, 2021
102021
A French–Greek Cross-Site Comparison Study of the Use of Automatic Video Analyses for the Assessment of Autonomy in Dementia Patients
A Karakostas, A König, CF Crispim-Junior, F Bremond, A Derreumaux, ...
Biosensors 10 (9), 103, 2020
92020
Supporting cognitive skills of people suffering from dementia through a sensor-based system
A Karakostas, I Lazarou, G Meditskos, TG Stavropoulos, I Kompatsiaris, ...
2015 IEEE 15th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2015
92015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20