Παρακολούθηση
Richard Sutcliffe
Richard Sutcliffe
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα essex.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the CLEF 2005 multilingual question answering track
A Vallin, B Magnini, D Giampiccolo, L Aunimo, C Ayache, P Osenova, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 307-331, 2005
1242005
Overview of the CLEF 2004 multilingual question answering track
B Magnini, A Vallin, C Ayache, G Erbach, A Peñas, M Rijke, P Rocha, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 371-391, 2004
1202004
Overview of the CLEF 2006 multilingual question answering track
B Magnini, D Giampiccolo, P Forner, C Ayache, V Jijkoun, P Osenova, ...
Workshop of the cross-language evaluation forum for European Languages, 223-256, 2006
1152006
Overview of ResPubliQA 2010: Question Answering Evaluation over European Legislation
A Peñas, P Forner, Á Rodrigo, R Sutcliffe, C Forăscu, C Mota
Conference on Multilingual and Multimodal Information Access Evaluation …, 2010
1082010
Overview of the CLEF 2007 multilingual question answering track
D Giampiccolo, P Forner, J Herrera, A Peñas, C Ayache, C Forascu, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 200-236, 2007
862007
Overview of QA4MRE at CLEF 2011: Question Answering for Machine Reading Evaluation.
A Peñas, EH Hovy, P Forner, Á Rodrigo, RFE Sutcliffe, C Forascu, ...
CLEF (Notebook Papers/Labs/Workshop), 1-20, 2011
772011
Overview of the clef 2008 multilingual question answering track
P Forner, A Peñas, E Agirre, I Alegria, C Forăscu, N Moreau, P Osenova, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 262-295, 2008
682008
Drug-Drug Interaction Extraction via Recurrent Hybrid Convolutional Neural Networks with an Improved Focal Loss
X Sun, K Dong, M Long, R Sutcliffe, F He, Chen, J Feng
Entropy 21 (1), 2019
532019
QA4MRE 2011-2013: Overview of question answering for machine reading evaluation
A Penas, E Hovy, P Forner, A Rodrigo, R Sutcliffe, R Morante
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2013
332013
Representing meaning using microfeatures
RFE Sutcliffe
Connectionist approaches to natural language processing, 49-73, 1992
281992
Overview of QA4MRE Main Task at CLEF 2013.
RFE Sutcliffe, A Penas, EH Hovy, P Forner, A Rodrigo, C Forascu, ...
CLEF (Working Notes), 2013
272013
Question answering at the cross-language evaluation forum 2003–2010
A Peñas, B Magnini, P Forner, R Sutcliffe, A Rodrigo, D Giampiccolo
Language resources and evaluation 46 (2), 177-217, 2012
252012
Disambiguating noun compounds with latent semantic indexing
AM Buckeridge, RFE Sutcliffe
COLING-02: COMPUTERM 2002: Second International Workshop on Computational …, 2002
252002
Industrial parsing of software manuals
RFE Sutcliffe, HD Koch, A McElligott
Rodopi, 1996
251996
Distributed representations in a text based information retrieval system: a new way of using the vector space model
RFE Sutcliffe
Proceedings of the 14th annual international ACM SIGIR conference on …, 1991
251991
Cross-language French-English question answering using the DLT system at CLEF 2005
RFE Sutcliffe, M Mulcahy, I Gabbay, A O’Gorman, D Slattery
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 502-509, 2005
232005
Evaluating multilingual question answering systems at CLEF
P Forner, D Giampiccolo, B Magnini, A Peñas, Á Rodrigo, R Sutcliffe
192010
Mixing binary and continuous connection schemes for knowledge access.
NE Sharkey, RFE Sutcliffe, W Wobcke
AAAI, 262-266, 1986
191986
Question Answering using the DLT System at TREC 2003.
RFE Sutcliffe, I Gabbay, K White, A O'Gorman, M Mulcahy
TREC, 686-698, 2003
182003
Augmenting the Princeton WordNet with a domain specific ontology
D O'Sullivan, A McElligott, RFE Sutcliffe
Proc. Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing …, 1995
181995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20