Παρακολούθηση
Jordi Gonzàlez
Jordi Gonzàlez
Universitat Autònoma de Barcelona, Computer Vision Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cvc.uab.cat - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Beyond one-hot encoding: Lower dimensional target embedding
P Rodríguez, MA Bautista, J Gonzalez, S Escalera
Image and Vision Computing 75, 21-31, 2018
3472018
ChaLearn Looking at People Challenge 2014: Dataset and Results
S Escalera, X Baró, J Gonzàlez, MA Bautista, M Madadi, M Reyes, ...
ECCV ChaLearn Workshop on Looking at People, 2014
3012014
Deep pain: Exploiting long short-term memory networks for facial expression classification
P Rodriguez, G Cucurull, J Gonzàlez, JM Gonfaus, K Nasrollahi, ...
IEEE transactions on cybernetics 52 (5), 3314-3324, 2017
2952017
A coarse-to-fine approach for fast deformable object detection
M Pedersoli, A Vedaldi, J Gonzalez, X Roca
Pattern Recognition 48 (5), 1844-1853, 2015
2602015
Multi-modal Gesture Recognition Challenge 2013: Dataset and Results
S Escalera, J Gonzàlez, X Baró, M Reyes, O Lopes, I Guyon, V Athitsos, ...
15th ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI 2013), 2013
2412013
Chalearn looking at people 2015: apparent age and cultural event recognition datasets and results
S Escalera, J Fabian, P Pardo, X Baro, J Gonzalez, HJ Escalante, ...
ICCV, ChaLearn Looking at People workshop 1, 4, 2015
2272015
Harmony potentials for joint classification and segmentation
JM Gonfaus, X Boix, J Van de Weijer, AD Bagdanov, J Serrat, J Gonzalez
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
2192010
Human pose estimation from monocular images: A comprehensive survey
W Gong, X Zhang, J Gonzàlez, A Sobral, T Bouwmans, C Tu, E Zahzah
Sensors 16 (12), 1966, 2016
1792016
Selective spatio-temporal interest points
B Chakraborty, MB Holte, TB Moeslund, J Gonzàlez
Computer Vision and Image Understanding 116 (3), 396-410, 2012
1752012
Regularizing cnns with locally constrained decorrelations
P Rodríguez, J Gonzàlez, G Cucurull, JM Gonfaus, X Roca
5th International Conference on Learning Representations (ICLR2017), 2017
1532017
Harmony potentials: Fusing global and local scale for semantic image segmentation
X Boix, JM Gonfaus, J Van de Weijer, AD Bagdanov, J Serrat, J Gonzalez
International journal of computer vision 96 (1), 83-102, 2012
1212012
Age and gender recognition in the wild with deep attention
P Rodríguez, G Cucurull, JM Gonfaus, FX Roca, J Gonzalez
Pattern Recognition 72, 563-571, 2017
1202017
On partial least squares in head pose estimation: How to simultaneously deal with misalignment
M Al Haj, J Gonzalez, LS Davis
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2602-2609, 2012
1162012
Cognitive-guided semantic exploitation in video surveillance interfaces
C Fernández, P Baiget, J Gonzalez
First International workshop on tracking humans for the evaluation of their …, 2008
952008
Accurate Moving Cast Shadow Suppression Based on Local Color Constancy Detection
A Amato, MG Mozerov, AD Bagdanov, J Gonzàlez
IEEE Transactions on Image Processing 20 (10), 2954, 2011
872011
A survey on model based approaches for 2D and 3D visual human pose recovery
X Perez-Sala, S Escalera, C Angulo, J Gonzalez
Sensors 14 (3), 4189-4210, 2014
842014
Pay attention to the activations: a modular attention mechanism for fine-grained image recognition
P Rodriguez, D Velazquez, G Cucurull, JM Gonfaus, FX Roca, J Gonzalez
IEEE Transactions on Multimedia 22 (2), 502-514, 2020
832020
A local 3-D motion descriptor for multi-view human action recognition from 4-D spatio-temporal interest points
MB Holte, B Chakraborty, J Gonzalez, TB Moeslund
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 6 (5), 553-565, 2012
812012
Discriminative compact pyramids for object and scene recognition
NM Elfiky, FS Khan, J Van De Weijer, J Gonzalez
Pattern Recognition 45 (4), 1627-1636, 2012
812012
Detection of suicidal ideation on social media: multimodal, relational, and behavioral analysis
D Ramírez-Cifuentes, A Freire, R Baeza-Yates, J Puntí, P Medina-Bravo, ...
Journal of medical internet research 22 (7), e17758, 2020
772020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20