Παρακολούθηση
Antonio Picariello
Antonio Picariello
Professor - University of Naples Federico II - DIETI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sentiment analysis: Adjectives and adverbs are better than adjectives alone.
F Benamara, C Cesarano, A Picariello, DR Recupero, VS Subrahmanian
ICWSM 7, 203-206, 2007
4872007
A constrained probabilistic petri net framework for human activity detection in video
M Albanese, R Chellappa, V Moscato, A Picariello, VS Subrahmanian, ...
IEEE Transactions on Multimedia 10 (8), 1429-1443, 2008
1542008
Foveated shot detection for video segmentation
G Boccignone, A Chianese, V Moscato, A Picariello
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 15 (3), 365-377, 2005
1462005
A benchmark of machine learning approaches for credit score prediction
V Moscato, A Picariello, G Sperlí
Expert Systems with Applications 165, 113986, 2021
1402021
The talking museum project
F Amato, A Chianese, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello, F Piccialli
Procedia Computer Science 21, 114-121, 2013
1092013
A collaborative user-centered framework for recommending items in Online Social Networks
F Colace, M De Santo, L Greco, V Moscato, A Picariello
Computers in Human Behavior 51, 694-704, 2015
1042015
Chatbots Meet eHealth: Automatizing Healthcare.
F Amato, S Marrone, V Moscato, G Piantadosi, A Picariello, C Sansone
WAIAH@ AI* IA, 40-49, 2017
1012017
SOS: a multimedia recommender system for online social networks
F Amato, V Moscato, A Picariello, F Piccialli
Future generation computer systems 93, 914-923, 2019
1002019
A multimedia recommender system
M Albanese, A d’Acierno, V Moscato, F Persia, A Picariello
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 13 (1), 1-32, 2013
912013
An emotional recommender system for music
V Moscato, A Picariello, G Sperli
IEEE Intelligent Systems 36 (5), 57-68, 2020
882020
Recognizing human behaviours in online social networks
F Amato, A Castiglione, A De Santo, V Moscato, A Picariello, F Persia, ...
Computers & Security 74, 355-370, 2018
862018
System and method for analysis of an opinion expressed in documents with regard to a particular topic
VS Subrahmanian, DR Reforgiato, A Picariello, BJ Dorr, C Cesarano, ...
US Patent 8,296,168, 2012
862012
Recommending multimedia visiting paths in cultural heritage applications
I Bartolini, V Moscato, RG Pensa, A Penta, A Picariello, C Sansone, ...
Multimedia Tools and Applications 75, 3813-3842, 2016
832016
SNOPS: a smart environment for cultural heritage applications
F Amato, A Chianese, V Moscato, A Picariello, G Sperli
Proceedings of the twelfth international workshop on Web information and …, 2012
812012
An edge intelligence empowered recommender system enabling cultural heritage applications
X Su, G Sperlì, V Moscato, A Picariello, C Esposito, C Choi
IEEE Transactions on Industrial Informatics 15 (7), 4266-4275, 2019
792019
Big data meets digital cultural heritage: Design and implementation of scrabs, a smart context-aware browsing assistant for cultural environments
F Amato, V Moscato, A Picariello, F Colace, MD Santo, FA Schreiber, ...
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 10 (1), 1-23, 2017
752017
Benchmarking big data architectures for social networks data processing using public cloud platforms
V Persico, A Pescapé, A Picariello, G Sperlí
Future Generation Computer Systems 89, 98-109, 2018
732018
Exploiting cloud technologies and context information for recommending touristic paths
F Amato, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello
Intelligent Distributed Computing VII: Proceedings of the 7th International …, 2014
732014
Oasys: An opinion analysis system
C Cesarano, B Dorr, A Picariello, D Reforgiato, A Sagoff, ...
AAAI Spring symposium on computational approaches to analyzing weblogs (CAAW …, 2006
692006
A multimedia semantic recommender system for cultural heritage applications
M Albanese, A d'Acierno, V Moscato, F Persia, A Picariello
2011 IEEE fifth international conference on semantic computing, 403-410, 2011
652011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20