Παρακολούθηση
Rachel T. Graham
Rachel T. Graham
MarAlliance
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα maralliance.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Whale sharks Rhincodon typus aggregate to feed on fish spawn in Belize
WD Heyman, RT Graham, B Kjerfve, RE Johannes
Marine Ecology Progress Series 215, 275-282, 2001
3972001
Assessing the size, growth rate and structure of a seasonal population of whale sharks (Rhincodon typus Smith 1828) using conventional tagging and photo identification
RT Graham, CM Roberts
Fisheries Research 84 (1), 71-80, 2007
1842007
Diving behaviour of whale sharks in relation to a predictable food pulse
RT Graham, CM Roberts, JCR Smart
Journal of the Royal Society Interface 3 (6), 109-116, 2006
1842006
Satellite tracking of manta rays highlights challenges to their conservation
RT Graham, MJ Witt, DW Castellanos, F Remolina, S Maxwell, BJ Godley, ...
PloS one 7 (5), e36834, 2012
1772012
Spawning aggregations of Lutjanus cyanopterus(Cuvier) on the Belize Barrier Reef over a 6 year period
WD Heyman, B Kjerfve, RT Graham, KL Rhodes, L Garbutt
Journal of Fish Biology 67 (1), 83-101, 2005
1572005
How many species of goliath grouper are there? Cryptic genetic divergence in a threatened marine fish and the resurrection of a geopolitical species
MT Craig, RT Graham, RA Torres, JR Hyde, MO Freitas, BP Ferreira, ...
Endangered Species Research 7 (3), 167-174, 2009
1192009
Sphyrna lewini
J Baum, S Clarke, A Domingo, M Ducrocq, AF Lamónaca, N Gaibor, ...
The IUCN red list of threatened species, 2, 2007
1162007
Undersea constellations: the global biology of an endangered marine megavertebrate further informed through citizen science
BM Norman, JA Holmberg, Z Arzoumanian, SD Reynolds, RP Wilson, ...
BioScience 67 (12), 1029-1043, 2017
972017
Historical and contemporary evidence of a mutton snapper (Lutjanus analis Cuvier, 1828) spawning aggregation fishery in decline
RT Graham, R Carcamo, KL Rhodes, CM Roberts, N Requena
Coral reefs 27, 311-319, 2008
902008
Population structure and residency of whale sharks Rhincodon typus at Utila, Bay Islands, Honduras
S Fox, I Foisy, R De La Parra Venegas, BE Galván Pastoriza, RT Graham, ...
Journal of fish biology 83 (3), 574-587, 2013
842013
Long-term satellite tracking reveals variable seasonal migration strategies of basking sharks in the north-east Atlantic
PD Doherty, JM Baxter, FR Gell, BJ Godley, RT Graham, G Hall, J Hall, ...
Scientific reports 7 (1), 42837, 2017
692017
The Conservation Status of North American, Central American, and Caribbean Chondrichthyans
JK Carlson, DA Ebert, SV Fordham, JJ Bizzarro, RT Graham, DW Kulka, ...
IUCN Species Survival Commission Shark Specialist Group, 2012
682012
Great hammerhead sharks swim on their side to reduce transport costs
NL Payne, G Iosilevskii, A Barnett, C Fischer, RT Graham, AC Gleiss, ...
Nature communications 7 (1), 12289, 2016
632016
Courtship and spawning behaviors of carangid species in Belize
RT Graham, DW Castellanos
622005
Emergent research and priorities for shark and ray conservation
SJ Jorgensen, F Micheli, TD White, KS Van Houtan, J Alfaro-Shigueto, ...
Endangered species research 47, 171-203, 2022
542022
Testing the boundaries: seasonal residency and inter-annual site fidelity of basking sharks in a proposed marine protected area
PD Doherty, JM Baxter, BJ Godley, RT Graham, G Hall, J Hall, LA Hawkes, ...
Biological Conservation 209, 68-75, 2017
502017
Global whale shark tourism: a “golden goose” of sustainable and lucrative income
RT Graham
Shark News 16, 8-9, 2004
502004
Carcharhinus falciformis
R Bonfil, A Amorim, C Anderson, R Arauz, J Baum, SC Clarke, ...
The IUCN Red List of Threatened Species, 2, 2009
482009
Long-term assessment of whale shark population demography and connectivity using photo-identification in the Western Atlantic Ocean
JA McKinney, ER Hoffmayer, J Holmberg, RT Graham, WB Driggers III, ...
PloS one 12 (8), e0180495, 2017
442017
The voice of the fishermen of Southern Belize
W Heyman, R Graham
Tide and Trigoh, Guatemala City, 2000
392000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20