Παρακολούθηση
Hannes Voigt
Hannes Voigt
Neo4j, Query Languages, Standards, and Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα neo4j.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
G-CORE: A core for future graph query languages
R Angles, M Arenas, P Barceló, P Boncz, G Fletcher, C Gutierrez, ...
Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data, 1421 …, 2018
2122018
Querying graphs
A Bonifati, G Fletcher, H Voigt, N Yakovets, HV Jagadish
Morgan & Claypool Publishers 10 (3), 1-184, 2018
1462018
The future is big graphs: a community view on graph processing systems
S Sakr, A Bonifati, H Voigt, A Iosup, K Ammar, R Angles, W Aref, M Arenas, ...
Communications of the ACM 64 (9), 62-71, 2021
1442021
Graph pattern matching in GQL and SQL/PGQ
A Deutsch, N Francis, A Green, K Hare, B Li, L Libkin, T Lindaaker, ...
Proceedings of the 2022 International Conference on Management of Data, 2246 …, 2022
672022
Living in parallel realities: Co-existing schema versions with a bidirectional database evolution language
K Herrmann, H Voigt, A Behrend, J Rausch, W Lehner
Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data …, 2017
622017
Schema validation and evolution for graph databases
A Bonifati, P Furniss, A Green, R Harmer, E Oshurko, H Voigt
Conceptual Modeling: 38th International Conference, ER 2019, Salvador …, 2019
462019
Updating graph databases with Cypher
A Green, P Guagliardo, L Libkin, T Lindaaker, V Marsault, S Plantikow, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 12 (12), 2242-2254, 2019
342019
CoDEL–a relationally complete language for database evolution
K Herrmann, H Voigt, A Behrend, W Lehner
Advances in Databases and Information Systems: 19th East European Conference …, 2015
312015
PG-Schema: Schemas for property graphs
R Angles, A Bonifati, S Dumbrava, G Fletcher, A Green, J Hidders, B Li, ...
Proceedings of the ACM on Management of Data 1 (2), 1-25, 2023
282023
Multi-schema-version data management: data independence in the twenty-first century
K Herrmann, H Voigt, TB Pedersen, W Lehner
The VLDB Journal 27, 547-571, 2018
232018
Conjunctive queries with inequalities under updates
M Idris, M Ugarte, S Vansummeren, H Voigt, W Lehner
Proceedings of the VLDB Endowment 11 (7), 733-745, 2018
222018
Rsql-a query language for dynamic data types
T Jäkel, T Kühn, H Voigt, W Lehner
Proceedings of the 18th International Database Engineering & Applications …, 2014
212014
Smix: Self-managing indexes for dynamic workloads
H Voigt, T Kissinger, W Lehner
Proceedings of the 25th International Conference on Scientific and …, 2013
212013
General dynamic Yannakakis: conjunctive queries with theta joins under updates
M Idris, M Ugarte, S Vansummeren, H Voigt, W Lehner
The VLDB Journal 29 (2-3), 619-653, 2020
192020
Flexible Information Management, Exploration and Analysis in SAP HANA.
C Bornhövd, R Kubis, W Lehner, H Voigt, H Werner
DATA, 15-28, 2012
192012
Robust and simple database evolution
K Herrmann, H Voigt, J Rausch, A Behrend, W Lehner
Information Systems Frontiers 20, 45-61, 2018
172018
Relationships for dynamic data types in RSQL
T Jäkel, T Kühn, S Hinkel, H Voigt, W Lehner
Datenbanksysteme für Business, Technologie und Web (BTW 2015), 2015
172015
Efficient query processing for dynamically changing datasets
M Idris, M Ugarte, S Vansummeren, H Voigt, W Lehner
ACM SIGMOD Record 48 (1), 33-40, 2019
152019
Understanding trolls with efficient analytics of large graphs in neo4j
D Allen, A Hodler, M Hunger, M Knobloch, W Lyon, M Needham, H Voigt
Gesellschaft für Informatik, Bonn, 2019
132019
Ad-hoc analytical query of graph data
M Rudolf, H Voigt, C Bornhövd, W Lehner
US Patent 10,977,266, 2021
122021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20