Παρακολούθηση
Gil Francopoulo
Gil Francopoulo
Tagmatica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tagmatica.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lexical markup framework (LMF)
G Francopoulo, M George, N Calzolari, M Monachini, N Bel, M Pet, ...
International Conference on Language Resources and Evaluation-LREC 2006, 2006
2782006
Standards going concrete: from LMF to Morphalou
L Romary, S Salmon-Alt, G Francopoulo
The 20th International Conference on Computational Linguistics-COLING 2004, 2004
1272004
Multilingual resources for NLP in the lexical markup framework (LMF)
G Francopoulo, N Bel, M George, N Calzolari, M Monachini, M Pet, ...
Language Resources and Evaluation 43 (1), 57-70, 2009
912009
LMF lexical markup framework
G Francopoulo
John Wiley & Sons, 2013
872013
The LRE map. Harmonising community descriptions of resources
N Calzolari, R Del Gratta, G Francopoulo, J Mariani, F Rubino, I Russo, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
572012
The META-SHARE metadata schema for the description of language resources
M Gavrilidou, P Labropoulou, E Desipri, S Piperidis, H Papageorgiou, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
572012
A generic model for reuseable lexicons: The Genelex project
MH Antoni-Lay, G Francopoulo, L Zaysser
Literary and linguistic computing 9 (1), 47-54, 1994
541994
Lexical markup framework: ISO standard for semantic information in NLP lexicons
G Francopoulo, N Bel, M George, N Calzolari, M Monachini, M Pet, ...
Proceedings of the Workshop of the GLDV Working Group on Lexicography at the …, 2007
482007
Lexical markup framework (LMF) for NLP multilingual resources
G Francopoulo, N Bel, M George, N Calzolari, M Monachini, M Pet, ...
International Committee on Computational Linguistic and the Association for …, 2006
332006
TagParser: well on the way to ISO-TC37 conformance
G Francopoulo
252007
Rediscovering 15 years of discoveries in language resources and evaluation: The LREC anthology analysis
J Mariani, P Paroubek, G Francopoulo, O Hamon
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
242014
ISO standard modeling of a large Arabic dictionary
A Khemakhem, B Gargouri, AB Hamadou, G Francopoulo
Natural Language Engineering 22 (6), 849-879, 2016
222016
The NLP4NLP Corpus (I): 50 Years of Publication, Collaboration and Citation in Speech and Language Processing
J Mariani, G Francopoulo, P Paroubek
Frontiers in Research Matrics and Analytics 3, 36, 2019
212019
The CAMOMILE collaborative annotation platform for multi-modal, multi-lingual and multi-media documents
J Poignant, M Budnik, H Bredin, C Barras, G Adda, FJ Hernando Pericás, ...
LREC 2016: Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
212016
Language learning as problem solving
M Zock, G Francopoulo, A Laroui
Coling Budapest 1988 Volume 2: International Conference on Computational …, 1988
191988
PASSAGE syntactic representation: a minimal common ground for evaluation
A Vilnat, P Paroubek, ÉV De La Clergerie, G Francopoulo, ML Guénot
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
182010
Language resource management-Lexical markup framework (LMF)
LMF Working Group
Technical Report ISO/TC 37/SC 4, 2008
182008
The relevance of standards for research infrastructures
G Francopoulo, T Declerck, M Monachini, L Romary
International Conference on Language Resources and Evaluation-LREC 2006, 2006
182006
LMF for multilingual, specialized lexicons
G Francopoulo, M George, N Calzolari, M Monachini, N Bel, M Pet, ...
International Conference on Language Resources and Evaluation-LREC 2006, 2006
172006
Les annotations syntaxiques de référence PEAS
V Gendner, A Vilnat, L Monceaux, P Paroubek, I Robba, G Francopoulo, ...
En ligne sur, 2004
162004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20