Παρακολούθηση
Zhi Cai
Zhi Cai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bjut.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stereoscopic saliency model using contrast and depth-guided-background prior
F Liang, L Duan, W Ma, Y Qiao, Z Cai, L Qing
Neurocomputing 275, 2227-2238, 2018
442018
Diverse and proportional size-l object summaries for keyword search
G Fakas, Z Cai, N Mamoulis
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2015
312015
Size-l object summaries for relational keyword search
GJ Fakas, Z Cai, N Mamoulis
arXiv preprint arXiv:1111.7169, 2011
252011
Human eyebrow recognition in the matching-recognizing framework
Y Li, H Li, Z Cai
Computer Vision and Image Understanding 117 (2), 170-181, 2013
232013
Ranking of object summaries
GJ Fakas, Z Cai
2009 IEEE 25th International Conference on Data Engineering, 1580-1583, 2009
202009
The effectiveness of data augmentation in code readability classification
Q Mi, Y Xiao, Z Cai, X Jia
Information and Software Technology 129, 106378, 2021
192021
Versatile size-l object summaries for relational keyword search
GJ Fakas, Z Cai, N Mamoulis
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26 (4), 1026-1038, 2014
172014
Fast orthogonal Haar transform patternmatching via image square sum
Y Li, H Li, Z Cai
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 36 (9), 1748-1760, 2014
172014
A novel urban emergency path planning method based on vector grid map
B Yang, Z Ding, L Yuan, J Yan, L Guo, Z Cai
IEEE Access 8, 154338-154353, 2020
162020
Diverse and proportional size-l object summaries using pairwise relevance
GJ Fakas, Z Cai, N Mamoulis
The VLDB Journal 25 (6), 791-816, 2016
162016
CoCNN: RGB-D deep fusion for stereoscopic salient object detection
F Liang, L Duan, W Ma, Y Qiao, Z Cai, J Miao, Q Ye
Pattern Recognition 104, 107329, 2020
142020
Vector-based trajectory storage and query for intelligent transport system
Z Cai, F Ren, J Chen, Z Ding
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 19 (5), 1508-1519, 2017
142017
Automated generation of personal data reports from relational databases
GJ Fakas, B Cawley, Z Cai
Journal of Information & Knowledge Management 10 (02), 193-208, 2011
142011
Diversified spatial keyword search on RDF data
Z Cai, G Kalamatianos, GJ Fakas, N Mamoulis, D Papadias
The VLDB Journal 29, 1171-1189, 2020
132020
Effective spatio-temporal semantic trajectory generation for similar pattern group identification
Y Cao, F Xue, Y Chi, Z Ding, L Guo, Z Cai, H Tang
International Journal of Machine Learning and Cybernetics 11, 287-300, 2020
102020
Thematic ranking of object summaries for keyword search
GJ Fakas, Y Cai, Z Cai, N Mamoulis
Data & Knowledge Engineering 113, 1-17, 2018
92018
A novel visualization for ontologies of semantic Web representation
Z Cai, K Shi, H Yang
2015 International Conference on Computational Intelligence and …, 2015
82015
A novel heuristic emergency path planning method based on vector grid map
B Yang, J Yan, Z Cai, Z Ding, D Li, Y Cao, L Guo
ISPRS International Journal of Geo-Information 10 (6), 370, 2021
72021
A tensor-based approach for the QoS evaluation in service-oriented environments
X Su, M Zhang, Y Liang, Z Cai, L Guo, Z Ding
IEEE Transactions on Network and Service Management 18 (3), 3843-3857, 2021
72021
A novel vector-based dynamic path planning method in urban road network
Z Cai, X Cui, X Su, Q Mi, L Guo, Z Ding
IEEE Access 8, 9046-9060, 2019
72019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20