Παρακολούθηση
Panagiotis D. Diamantoulakis
Panagiotis D. Diamantoulakis
PhD, Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Big data analytics for dynamic energy management in smart grids
PD Diamantoulakis, VM Kapinas, GK Karagiannidis
Big Data Research 2 (3), 94-101, 2015
3022015
Wireless Powered Communications with Non-Orthogonal Multiple Access
PD Diamantoulakis, KN Pappi, Z Ding, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Wireless Communications, 2016
2502016
Internet of things (IoT) and agricultural unmanned aerial vehicles (UAVs) in smart farming: a comprehensive review
AD Boursianis, MS Papadopoulou, P Diamantoulakis, A Liopa-Tsakalidi, ...
Internet of Things 18, 100187, 2022
1892022
Simultaneous lightwave information and power transfer (SLIPT)
PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis, Z Ding
IEEE Transactions on Green Communications and Networking 2 (3), 764-773, 2018
812018
Trade-offs in wireless powered communications
PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
Wireless power transfer algorithms, technologies and applications in ad hoc …, 2016
80*2016
Low Power Wide Area Networks (LPWANs) for Internet of Things (IoT) Applications: Research Challenges and Future Trends
AAA Boulogeorgos, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
arXiv preprint arXiv:1611.07449, 2016
652016
Joint downlink/uplink design for wireless powered networks with interference
PD Diamantoulakis, KN Pappi, GK Karagiannidis, H Xing, A Nallanathan
IEEE Access 5, 1534-1547, 2017
542017
Maximizing proportional fairness in wireless powered communications
PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
IEEE Wireless Communications Letters 6 (2), 202-205, 2017
502017
Optimal design of non-orthogonal multiple access with wireless power transfer
PD Diamantoulakis, KN Pappi, Z Ding, GK Karagiannidis
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
412016
Statistical modeling of the FSO fronthaul channel for UAV-based communications
M Najafi, H Ajam, V Jamali, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis, ...
IEEE Transactions on Communications 68 (6), 3720-3736, 2020
40*2020
Simultaneous lightwave information and power transfer: Policies, techniques, and future directions
G Pan, PD Diamantoulakis, Z Ma, Z Ding, GK Karagiannidis
IEEE Access 7, 28250-28257, 2019
402019
Statistical modeling of FSO fronthaul channel for drone-based networks
M Najafi, H Ajam, V Jamali, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis, ...
2018 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-7, 2018
382018
Wireless Information and Power Transfer in Relaying Systems
PD Diamantoulakis, KN Pappi, GK Karagiannidis
Wireless Information and Power Transfer: Theory and Practice, 157-179, 2018
36*2018
Energy-efficient resource allocation in multicarrier NOMA systems with fairness
AJ Muhammed, Z Ma, PD Diamantoulakis, L Li, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Communications 67 (12), 8639-8654, 2019
352019
Slotted ALOHA with NOMA for the next generation IoT
SA Tegos, PD Diamantoulakis, AS Lioumpas, PG Sarigiannidis, ...
IEEE Transactions on Communications 68 (10), 6289-6301, 2020
322020
Non-orthogonal multiple access for FSO backhauling
M Najafi, V Jamali, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis, R Schober
2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 1-6, 2018
312018
Throughput maximization in multicarrier wireless powered relaying networks
PD Diamantoulakis, GD Ntouni, KN Pappi, GK Karagiannidis, BS Sharif
IEEE Wireless Communications Letters 4 (4), 385-388, 2015
262015
Simultaneous lightwave information and power transfer (SLIPT) for indoor IoT applications
PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
GLOBECOM 2017-2017 IEEE Global Communications Conference, 1-6, 2017
242017
Ultra-small cell networks with collaborative RF and lightwave power transfer
HV Tran, G Kaddoum, PD Diamantoulakis, C Abou-Rjeily, ...
IEEE Transactions on Communications 67 (9), 6243-6255, 2019
232019
Multi-objective optimization in 5G wireless networks with massive MIMO
SK Goudos, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
IEEE Communications Letters 22 (11), 2346-2349, 2018
232018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20