Παρακολούθηση
Panagiotis D. Diamantoulakis
Panagiotis D. Diamantoulakis
PhD, Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internet of things (IoT) and agricultural unmanned aerial vehicles (UAVs) in smart farming: A comprehensive review
AD Boursianis, MS Papadopoulou, P Diamantoulakis, A Liopa-Tsakalidi, ...
Internet of Things 18, 100187, 2022
6552022
Big data analytics for dynamic energy management in smart grids
PD Diamantoulakis, VM Kapinas, GK Karagiannidis
Big Data Research 2 (3), 94-101, 2015
3912015
Wireless Powered Communications with Non-Orthogonal Multiple Access
PD Diamantoulakis, KN Pappi, Z Ding, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Wireless Communications, 2016
3082016
Simultaneous lightwave information and power transfer (SLIPT)
PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis, Z Ding
IEEE transactions on green communications and networking 2 (3), 764-773, 2018
1492018
Slotted ALOHA with NOMA for the next generation IoT
SA Tegos, PD Diamantoulakis, AS Lioumpas, PG Sarigiannidis, ...
IEEE Transactions on Communications 68 (10), 6289-6301, 2020
1012020
Trade-offs in wireless powered communications
PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
Wireless power transfer algorithms, technologies and applications in ad hoc …, 2016
95*2016
Low Power Wide Area Networks (LPWANs) for Internet of Things (IoT) Applications: Research Challenges and Future Trends
AAA Boulogeorgos, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
arXiv preprint arXiv:1611.07449, 2016
892016
Statistical modeling of the FSO fronthaul channel for UAV-based communications
M Najafi, H Ajam, V Jamali, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis, ...
IEEE Transactions on Communications 68 (6), 3720-3736, 2020
862020
Energy-efficient resource allocation in multicarrier NOMA systems with fairness
AJ Muhammed, Z Ma, PD Diamantoulakis, L Li, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Communications 67 (12), 8639-8654, 2019
812019
Simultaneous lightwave information and power transfer: Policies, techniques, and future directions
G Pan, PD Diamantoulakis, Z Ma, Z Ding, GK Karagiannidis
IEEE access 7, 28250-28257, 2019
742019
Maximizing proportional fairness in wireless powered communications
PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
IEEE Wireless Communications Letters 6 (2), 202-205, 2017
662017
Joint downlink/uplink design for wireless powered networks with interference
PD Diamantoulakis, KN Pappi, GK Karagiannidis, H Xing, A Nallanathan
IEEE Access 5, 1534-1547, 2017
662017
Wireless Information and Power Transfer in Relaying Systems
PD Diamantoulakis, KN Pappi, GK Karagiannidis
Wireless Information and Power Transfer: Theory and Practice, 157-179, 2018
61*2018
Hybrid Lightwave/RF Connectivity for 6G Wireless Networks
VK Papanikolaou, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
6G Mobile Wireless Networks, 169-186, 2021
58*2021
Statistical modeling of FSO fronthaul channel for drone-based networks
M Najafi, H Ajam, V Jamali, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis, ...
2018 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-7, 2018
572018
On the Distribution of the Sum of Double-Nakagami- Random Vectors and Application in Randomly Reconfigurable Surfaces
SA Tegos, D Tyrovolas, PD Diamantoulakis, CK Liaskos, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 71 (7), 7297-7307, 2022
522022
Wireless Federated Learning (WFL) for 6G Networks⁴Part I: Research Challenges and Future Trends
PS Bouzinis, PD Diamantoulakis, GK Karagiannidis
IEEE Communications Letters 26 (1), 3-7, 2021
472021
On optimal resource allocation for hybrid VLC/RF networks with common backhaul
VK Papanikolaou, PD Diamantoulakis, PC Sofotasios, S Muhaidat, ...
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 6 (1), 352-365, 2020
462020
Optimal design of non-orthogonal multiple access with wireless power transfer
PD Diamantoulakis, KN Pappi, Z Ding, GK Karagiannidis
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
452016
SLIPT for underwater visible light communications: Performance analysis and optimization
M Uysal, S Ghasvarianjahromi, M Karbalayghareh, PD Diamantoulakis, ...
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (10), 6715-6728, 2021
442021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20