Παρακολούθηση
Erik Learned-Miller
Erik Learned-Miller
Professor of Computer Science, University of Massachusetts Amherst
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umass.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments
GB Huang, M Ramesh, T Berg, E Learned-Miller
64022008
Multi-view convolutional neural networks for 3d shape recognition
H Su, S Maji, E Kalogerakis, E Learned-Miller
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 945-953, 2015
28132015
FDDB: A benchmark for face detection in unconstrained settings
V Jain, EG Learned-Miller
UMass Amherst Technical Report, 2010
11562010
Face Detection with the Faster R-CNN
H Jiang, E Learned-Miller
Automatic Face and Gesture Recognition, 2017
7472017
Distribution fields for tracking
L Sevilla-Lara, E Learned-Miller
2012 IEEE Conference on computer vision and pattern recognition, 1910-1917, 2012
7092012
Super slomo: High quality estimation of multiple intermediate frames for video interpolation
H Jiang, D Sun, V Jampani, MH Yang, E Learned-Miller, J Kautz
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
5452018
Names and faces in the news
TL Berg, AC Berg, J Edwards, M Maire, R White, YW Teh, ...
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
5232004
Learning hierarchical representations for face verification with convolutional deep belief networks
GB Huang, H Lee, E Learned-Miller
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2518-2525, 2012
5002012
Labeled faces in the wild: A survey
E Learned-Miller, GB Huang, A RoyChowdhury, H Li, G Hua
Advances in face detection and facial image analysis, 189-248, 2016
4912016
Learning from one example through shared densities on transforms
EG Miller, NE Matsakis, PA Viola
Proceedings IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR …, 2000
4692000
Unsupervised joint alignment of complex images
GB Huang, V Jain, E Learned-Miller
2007 IEEE 11th international conference on computer vision, 1-8, 2007
4172007
Learning to align from scratch
G Huang, M Mattar, H Lee, E Learned-Miller
Advances in neural information processing systems 25, 2012
3602012
ICA using spacings estimates of entropy
EG Learned-Miller, JW Fisher III
The Journal of Machine Learning Research 4, 1271-1295, 2003
3542003
Data driven image models through continuous joint alignment
EG Learned-Miller
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 28 (2), 236-250, 2005
3502005
Apparatus for neurosurgical stereotactic procedures
M Carol, JL Day, EG Miller, RJ Riker
US Patent 5,695,501, 1997
3461997
Labeled faces in the wild: Updates and new reporting procedures
GB Huang, E Learned-Miller
Dept. Comput. Sci., Univ. Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA, Tech. Rep …, 2014
3042014
Combining local and global image features for object class recognition
DA Lisin, MA Mattar, MB Blaschko, EG Learned-Miller, MC Benfield
2005 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2005
2772005
Active bias: Training more accurate neural networks by emphasizing high variance samples
HS Chang, E Learned-Miller, A McCallum
Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017
2602017
Scene text recognition using similarity and a lexicon with sparse belief propagation
JJ Weinman, E Learned-Miller, AR Hanson
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 31 (10), 1733 …, 2009
2482009
Pixel Adaptive Convolutional Neural Networks.
JK Hang Su, Varun Jampani, Deqing Sun, Orazio Gallo, Erik Learned-Miller
Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
215*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20