Παρακολούθηση
Nikos Athanasiou
Nikos Athanasiou
PhD Perceiving Systems, Max Planck Institute for Intelligent Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuebingen.mpg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
VIBE: Video Inference for Human Body Pose and Shape Estimation
M Kocabas, N Athanasiou, MJ Black
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
6312020
Ntua-slp at semeval-2018 task 1: Predicting affective content in tweets with deep attentive rnns and transfer learning
C Baziotis, N Athanasiou, A Chronopoulou, A Kolovou, ...
arXiv preprint arXiv:1804.06658, 2018
1272018
BABEL: bodies, action and behavior with English labels
AR Punnakkal, A Chandrasekaran, N Athanasiou, A Quiros-Ramirez, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
602021
Ntua-slp at semeval-2018 task 3: Tracking ironic tweets using ensembles of word and character level attentive rnns
C Baziotis, N Athanasiou, P Papalampidi, A Kolovou, G Paraskevopoulos, ...
arXiv preprint arXiv:1804.06659, 2018
572018
Learning to regress bodies from images using differentiable semantic rendering
SK Dwivedi, N Athanasiou, M Kocabas, MJ Black
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
252021
Ntua-slp at semeval-2018 task 2: Predicting emojis using rnns with context-aware attention
C Baziotis, N Athanasiou, G Paraskevopoulos, N Ellinas, A Kolovou, ...
arXiv preprint arXiv:1804.06657, 2018
172018
Neural activation semantic models: Computational lexical semantic models of localized neural activations
N Athanasiou, E Iosif, A Potamianos
Proceedings of the 27th International Conference on Computational …, 2018
142018
Black, and Gül Varol. Teach: Temporal action composition for 3d humans
N Athanasiou, M Petrovich, J Michael
International Conference on 3D Vision (3DV) 3, 2022
132022
Cross-topic distributional semantic representations via unsupervised mappings
E Briakou, N Athanasiou, A Potamianos
Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the …, 2019
42019
TEACH: Temporal Action Composition for 3D Humans
N Athanasiou, M Petrovich, MJ Black, G Varol
International Conference on 3D Vision (3DV) 2022, 2022
12022
SINC: Spatial Composition of 3D Human Motions for Simultaneous Action Generation
N Athanasiou, M Petrovich, MJ Black, G Varol
arXiv preprint arXiv:2304.10417, 2023
2023
Cognitive and Cross-Topic Methods for Natural Language Representations
N Athanasiou
2019
Learning to Regress Bodies from Images using Differentiable Semantic Rendering Supplementary Material
SK Dwivedi, N Athanasiou, M Kocabas, MJ Black
Supplementary Material for BABEL: Bodies, Action and Behavior with English Labels
AR Punnakkal, A Chandrasekaran, N Athanasiou, A Quirós-Ramırez, ...
Supplementary Material for VIBE: Video Inference for Human Body Pose and Shape Estimation
M Kocabas, N Athanasiou, MJ Black
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15