Παρακολούθηση
Anno Hein
Anno Hein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Standardisation of elemental analytical techniques applied to provenance studies of archaeological ceramics: an inter laboratory calibration study
A Hein, A Tsolakidou, I Iliopoulos, H Mommsen, JB i Garrigós, G Montana, ...
Analyst 127 (4), 542-553, 2002
1852002
Thermal conductivity of archaeological ceramics: The effect of inclusions, porosity and firing temperature
A Hein, NS Müller, PM Day, V Kilikoglou
Thermochimica Acta 480 (1-2), 35-42, 2008
1252008
The geochemical diversity of Neogene clay deposits in Crete and its implications for provenance studies of Minoan pottery
A Hein, PM Day, PS Quinn, V Kilikoglou
Archaeometry 46 (3), 357-384, 2004
912004
Another (mud) brick in the wall: scientific analysis of Bronze Age earthen construction materials from East Crete
E Nodarou, C Frederick, A Hein
Journal of Archaeological Science 35 (11), 2997-3015, 2008
882008
Petrographic and chemical characterization of pottery production of the Late Minoan I kiln at Haghia Triada, Crete
CM Belfiore, PM Day, A Hein, V Kilikoglou, V La Rosa, P Mazzoleni, ...
Archaeometry 49 (4), 621-653, 2007
772007
Red clays from Central and Eastern Crete: geochemical and mineralogical properties in view of provenance studies on ancient ceramics
A Hein, PM Day, MAC Ontiveros, V Kilikoglou
Applied Clay Science 24 (3-4), 245-255, 2004
762004
Die römischen und mittelalterlichen Töpfereien in Mayen, Kreis Mayen-Koblenz
M Redknap, H Stilke, A Hein, H Mommsen, HH Wegner
Rheinisches Landesmuseum, 1999
721999
Chemical and mineralogical examination of metallurgical ceramics from a Late Bronze Age copper smelting site in Cyprus
A Hein, V Kilikoglou, V Kassianidou
Journal of Archaeological Science 34 (1), 141-154, 2007
662007
A complete chemical grouping of the Berkeley neutron activation analysis data on Mycenaean pottery
H Mommsen, T Beier, A Hein
Journal of archaeological science 29 (6), 613-637, 2002
662002
Ceramic raw materials: how to recognize them and locate the supply basins: chemistry
A Hein, V Kilikoglou
Archaeological and Anthropological Sciences 12 (8), 180, 2020
572020
Moisture absorption, thermal conductivity and noise mitigation of clay based plasters: The influence of mineralogical and textural characteristics
L Randazzo, G Montana, A Hein, A Castiglia, G Rodonò, DI Donato
Applied Clay Science 132, 498-507, 2016
562016
Byzantine wall paintings from Mani (Greece): microanalytical investigation of pigments and plasters
A Hein, I Karatasios, D Mourelatos
Analytical and bioanalytical chemistry 395, 2061-2071, 2009
542009
Koan amphorae from Halasarna–investigations in a Hellenistic amphora production centre
A Hein, V Georgopoulou, E Nodarou, V Kilikoglou
Journal of Archaeological Science 35 (4), 1049-1061, 2008
502008
Development and calibration of a WDXRF routine applied to provenance studies on archaeological ceramics
M Georgakopoulou, A Hein, NS Müller, E Kiriatzi
X‐Ray Spectrometry 46 (3), 186-199, 2017
492017
ceraDAT—PROTOTYPE OF A WEB‐BASED RELATIONAL DATABASE FOR ARCHAEOLOGICAL CERAMICS
A Hein, V Kilikoglou
Archaeometry 54 (2), 230-243, 2012
452012
Element concentration distributions and most discriminating elements for provenancing by neutron activation analyses of ceramics from Bronze Age sites in Greece
A Hein, H Mommsen, J Maran
Journal of Archaeological Science 26 (8), 1053-1058, 1999
431999
Recycling trachyte waste from the quarry to the brick industry: Effects on physical and mechanical properties, and durability of new bricks
C Coletti, L Maritan, G Cultrone, MC Dalconi, A Hein, E Molina, C Mazzoli
Construction and Building Materials 166, 792-807, 2018
412018
The effect of mineralogy, microstructure and firing temperature on the effective thermal conductivity of traditional hot processing ceramics
I Allegretta, G Eramo, D Pinto, A Hein
Applied Clay Science 135, 260-270, 2017
352017
Mycenaean pottery from the Argolid and Achaia—a mineralogical approach where chemistry leaves unanswered questions
A Hein, A Tsolakidou, H Mommsen
Archaeometry 44 (2), 177-186, 2002
352002
Compositional variability of archaeological ceramics in the eastern Mediterranean and implications for the design of provenance studies
A Hein, V Kilikoglou
Journal of Archaeological Science: Reports 16, 564-572, 2017
342017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20