Παρακολούθηση
Peter Sloot
Peter Sloot
University of Amsterdam and NTU Singapore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uva.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Permeability of three-dimensional random fiber webs
A Koponen, D Kandhai, E Hellen, M Alava, A Hoekstra, M Kataja, ...
Physical Review Letters 80 (4), 716, 1998
3601998
Reduced light-scattering properties for mixtures of spherical particles: a simple approximation derived from Mie calculations
R Graaff, JG Aarnoudse, JR Zijp, PMA Sloot, FFM De Mul, J Greve, ...
Applied optics 31 (10), 1370-1376, 1992
3341992
The relative ineffectiveness of criminal network disruption
PAC Duijn, V Kashirin, PMA Sloot
Scientific reports 4 (1), 4238, 2014
3012014
Modelling cancer stem cell driven tumor growth reveals invasive morphology and increased phenotypical heterogeneity
A Sottoriva, JJC Verhoeff, T Borowski, SK McWeeney, PMA Sloot, ...
Cancer Res 70, 46-56, 0
230*
Cancer stem cell tumor model reveals invasive morphology and increased phenotypical heterogeneity
A Sottoriva, JJC Verhoeff, T Borovski, SK McWeeney, L Naumov, ...
Cancer research 70 (1), 46-56, 2010
2292010
Simulating complex systems by cellular automata
AG Hoekstra, J Kroc, PMA Sloot
Springer, 2010
2052010
Handbook of dynamic system modeling
SPMA Fishwick, Paul A
CRC Press, 2007
1982007
eHealth in the future of medications management: personalisation, monitoring and adherence
J Car, WS Tan, Z Huang, P Sloot, BD Franklin
BMC medicine 15, 1-9, 2017
1942017
Lattice-Boltzmann hydrodynamics on parallel systems
D Kandhai, A Koponen, AG Hoekstra, M Kataja, J Timonen, PMA Sloot
Computer Physics Communications 111 (1-3), 14-26, 1998
1791998
Hydraulic permeability of (un) bounded fibrous media using the lattice Boltzmann method
DS Clague, BD Kandhai, R Zhang, PMA Sloot
Physical Review E 61 (1), 616, 2000
1752000
Promoter sequence determines the relationship between expression level and noise
LB Carey, D van Dijk, PMA Sloot, JA Kaandorp, E Segal
PLoS biology 11 (4), e1001528, 2013
1662013
Effect of nutrient diffusion and flow on coral morphology
JA Kaandorp, CP Lowe, D Frenkel, PMA Sloot
Physical Review Letters 77 (11), 2328, 1996
1511996
Influence of stagnant zones on transient and asymptotic dispersion in macroscopically homogeneous porous media
D Kandhai, D Hlushkou, AG Hoekstra, PMA Sloot, H Van As, U Tallarek
Physical review letters 88 (23), 234501, 2002
1502002
The distributed ASCI supercomputer project
H Bal, R Bhoedjang, R Hofman, C Jacobs, T Kielmann, J Maassen, ...
ACM SIGOPS Operating Systems Review 34 (4), 76-96, 2000
1462000
A hybrid approach to extract protein–protein interactions
QC Bui, S Katrenko, PMA Sloot
Bioinformatics 27 (2), 259-265, 2011
1432011
Combining epidemiological and genetic networks signifies the importance of early treatment in HIV-1 transmission
N Zarrabi, M Prosperi, RG Belleman, M Colafigli, A De Luca, PMA Sloot
Public Library of Science 7 (9), e46156, 2012
142*2012
Mesoscopic simulations of systolic flow in the human abdominal aorta
AM Artoli, AG Hoekstra, PMA Sloot
Journal of biomechanics 39 (5), 873-884, 2006
1322006
Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes
J Cui, JA Kaandorp, PMA Sloot, CM Lloyd, MV Filatov
FEMS yeast research 9 (8), 1137-1147, 2009
1262009
Implementation aspects of 3D lattice-BGK: boundaries, accuracy, and a new fast relaxation method
D Kandhai, A Koponen, A Hoekstra, M Kataja, J Timonen, PMA Sloot
Journal of Computational Physics 150 (2), 482-501, 1999
1261999
Perspectives on grid computing
U Schwiegelshohn, RM Badia, M Bubak, M Danelutto, S Dustdar, ...
Future Generation Computer Systems 26 (8), 1104-1115, 2010
1242010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20