Παρακολούθηση
Miquel Esplà-Gomis
Miquel Esplà-Gomis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dlsi.ua.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ParaCrawl: Web-scale acquisition of parallel corpora
M Bañón, P Chen, B Haddow, K Heafield, H Hoang, M Esplà-Gomis, ...
Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2020
862020
ParaCrawl: Web-scale parallel corpora for the languages of the EU
M Esplà-Gomis, ML Forcada, G Ramírez‐Sánchez, H Hoang
Proceedings of Machine Translation Summit XVII: Translator, Project and User …, 2019
762019
Combining content-based and url-based heuristics to harvest aligned bitexts from multilingual sites with bitextor
M Espla-Gomis, ML Forcada
Charles University in Prague. Institute of Formal and Applied Linguistics, 2010
622010
Bitextor: a free/open-source software to harvest translation memories from multilingual websites
M Esplá-Gomis
Beyond Translation Memories: New Tools for Translators Workshop, 2009
382009
Abu-matran at wmt 2015 translation task: Morphological segmentation and web crawling
R Rubino, TA Pirinen, M Espla-Gomis, N Ljubešić, S Ortiz-Rojas, ...
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 184-191, 2015
182015
Bitextor’s participation in WMT’16: shared task on document alignment
M Espla-Gomis, ML Forcada, S Ortiz-Rojas, J Ferrández-Tordera
Proceedings of the First Conference on Machine Translation: Volume 2, Shared …, 2016
172016
Using machine translation to provide target-language edit hints in computer aided translation based on translation memories
M Espla-Gomis, F Sánchez-Martínez, ML Forcada
Journal of Artificial Intelligence Research 53, 169-222, 2015
152015
UAlacant word-level machine translation quality estimation system at WMT 2015
M Espla-Gomis, F Sánchez‐Martínez, ML Forcada
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 309-315, 2015
142015
Extrinsic evaluation of web-crawlers in machine translation: a study on Croatian-English for the tourism domain
A Toral, R Rubino, M Espla-Gomis, TA Pirinen, A Way, ...
Proceedings of the 17th Annual conference of the European Association for …, 2014
142014
Exploiting qualitative information from automatic word alignment for cross-lingual nlp tasks
JGC De Souza, M Espla-Gomis, M Turchi, M Negri
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
142013
Using machine translation in computer-aided translation to suggest the target-side words to change
M Espla-Gomis, F Sánchez‐Martínez, ML Forcada
Proceedings of Machine Translation Summit XIII: Papers, 2011
142011
Crawl and crowd to bring machine translation to under-resourced languages
A Toral, M Esplá-Gomis, F Klubička, N Ljubešić, V Papavassiliou, ...
Language resources and evaluation 51 (4), 1019-1051, 2017
132017
Comparing two acquisition systems for automatically building an English—Croatian parallel corpus from multilingual websites
M Espla-Gomis, F Klubička, N Ljubešić, S Ortiz-Rojas, V Papavassiliou, ...
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
132014
Enlarging monolingual dictionaries for machine translation with active learning and non-expert users
M Espla-Gomis, VM Sánchez-Cartagena, JA Pérez-Ortiz
Proceedings of the international conference recent advances in natural …, 2011
132011
A simple approach to use bilingual information sources for word alignment
M Esplà-Gomis, F Sánchez-Martínez, ML Forcada
Procesamiento del lenguaje natural 49, 93-100, 2012
122012
UAlacant: Using online machine translation for cross-lingual textual entailment
M Espla-Gomis, F Sánchez‐Martínez, ML Forcada
* SEM 2012: The First Joint Conference on Lexical and Computational …, 2012
112012
Using on-line available sources of bilingual information for word-level machine translation quality estimation
M Espla-Gomis, F Sánchez‐Martínez, ML Forcada
Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Association for …, 2015
102015
Using word alignments to assist computer-aided translation users by marking which target-side words to change or keep unedited
M Espla-Gomis, F Sánchez‐Martínez, ML Forcada
Proceedings of the 15th Annual conference of the European Association for …, 2011
102011
Global Under-Resourced Media Translation (GoURMET).
A Birch, B Haddow, I Titov, AVM Barone, R Bawden, F Sánchez-Martínez, ...
MTSummit (2), 122, 2019
82019
Choosing the correct paradigm for unknown words in rule-based machine translation systems
VM Sánchez-Cartagena, M Esplà-Gomis, F Sánchez-Martínez, ...
CSLI Publications, 2012
82012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20