Παρακολούθηση
Christina Büsing
Christina Büsing
Prof. for Combinatorial Optimization, RWTH Aachen University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα combi.rwth-aachen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New results about multi-band uncertainty in robust optimization
C Büsing, F D’andreagiovanni
International Symposium on Experimental Algorithms, 63-74, 2012
972012
Network planning under demand uncertainty with robust optimization
T Bauschert, C Büsing, F D'Andreagiovanni, AMCA Koster, M Kutschka, ...
IEEE Communications Magazine 52 (2), 178-185, 2014
902014
Recoverable robust shortest path problems
C Büsing
Networks 59 (1), 181-189, 2012
732012
Recoverable robust knapsacks: the discrete scenario case
C Büsing, AMCA Koster, M Kutschka
Optimization Letters 5 (3), 379-392, 2011
612011
Robust and sustainable supply chains under market uncertainties and different risk attitudes–A case study of the German biodiesel market
LE Hombach, C Büsing, G Walther
European Journal of Operational Research 269 (1), 302-312, 2018
562018
Recoverable robustness in combinatorial optimization
C Büsing
Cuvillier Verlag, 2011
392011
Graphen-und Netzwerkoptimierung
C Büsing
Springer-Verlag, 2010
382010
Improved handling of uncertainty and robustness in set covering problems
P Lutter, D Degel, C Büsing, AMCA Koster, B Werners
European journal of operational research 263 (1), 35-49, 2017
322017
Recoverable robust knapsacks: Γ-scenarios
C Büsing, AMCA Koster, M Kutschka
International Conference on Network Optimization, 583-588, 2011
322011
Robust optimization under multi-band uncertainty-part i: Theory
C Büsing, F D'Andreagiovanni
arXiv preprint arXiv:1301.2734, 2013
252013
Capacity uncertainty in airline revenue management: Models, algorithms, and computations
C Büsing, D Kadatz, C Cleophas
Transportation Science 53 (2), 383-400, 2019
222019
Robust algorithms for sorting railway cars
C Büsing, J Maue
European Symposium on Algorithms, 350-361, 2010
222010
Patients, primary care, and policy: Agent-based simulation modeling for health care decision support
M Comis, C Cleophas, C Büsing
Health Care Management Science 24 (4), 799-826, 2021
182021
A new theoretical framework for Robust Optimization under multi-band uncertainty
C Büsing, F D’andreagiovanni
Operations Research Proceedings 2012: Selected Papers of the International …, 2013
182013
Robust optimal aiming strategies in central receiver systems
S Kuhnke, P Richter, F Kepp, J Cumpston, AMCA Koster, C Büsing
Renewable energy 152, 198-207, 2020
172020
Reference points and approximation algorithms in multicriteria discrete optimization
C Büsing, KS Goetzmann, J Matuschke, S Stiller
European Journal of Operational Research 260 (3), 829-840, 2017
17*2017
Optimization of robust aiming strategies in solar tower power plants
P Richter, F Kepp, C Büsing, S Kuhnke
AIP Conference Proceedings 2126 (1), 2019
162019
Line planning, path constrained network flow and inapproximability
C Büsing, S Stiller
Networks 57 (1), 106-113, 2011
16*2011
Robust strategic planning for mobile medical units with steerable and unsteerable demands
C Büsing, M Comis, E Schmidt, M Streicher
European Journal of Operational Research 295 (1), 34-50, 2021
152021
The exact subgraph recoverable robust shortest path problem
C Büsing
Robust and Online Large-Scale Optimization: Models and Techniques for …, 2009
152009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20