Παρακολούθηση
Kostas Stefanidis
Kostas Stefanidis
Professor, Tampere University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuni.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of end-to-end entity resolution for big data
V Christophides, V Efthymiou, T Palpanas, G Papadakis, K Stefanidis
ACM Computing Surveys (CSUR) 53 (6), 1-42, 2020
210*2020
A survey on representation, composition and application of preferences in database systems
K Stefanidis, G Koutrika, E Pitoura
ACM Trans. Database Syst 36 (4), 2011
1862011
Entity resolution in the web of data
V Christophides, V Efthymiou, K Stefanidis
Morgan & Claypool 5 (3), 1-122, 2015
1582015
Fast group recommendations by applying user clustering
E Ntoutsi, K Stefanidis, K Nørvåg, HP Kriegel
Conceptual Modeling: 31st International Conference ER 2012, Florence, Italy …, 2012
1342012
Fairness in rankings and recommendations: an overview
E Pitoura, K Stefanidis, G Koutrika
The VLDB Journal, 1-28, 2022
1232022
Adding context to preferences
K Stefanidis, E Pitoura, P Vassiliadis
Data Engineering, 2007. ICDE 2007. IEEE 23rd International Conference on …, 2007
1142007
Parallel meta-blocking for scaling entity resolution over big heterogeneous data
V Efthymiou, G Papadakis, G Papastefanatos, K Stefanidis, T Palpanas
Information Systems 65, 137-157, 2017
872017
“You May Also Like” Results in Relational Databases
K Stefanidis, M Drosou, E Pitoura
Proc. PersDB, Lyon, France, 2009
872009
PerK: personalized keyword search in relational databases through preferences
K Stefanidis, M Drosou, E Pitoura
Proceedings of the 13th International Conference on Extending Database …, 2010
652010
A flexible framework for understanding the dynamics of evolving RDF datasets
Y Roussakis, I Chrysakis, K Stefanidis, G Flouris, Y Stavrakas
The Semantic Web-ISWC 2015: 14th International Semantic Web Conference …, 2015
642015
Fast contextual preference scoring of database tuples
K Stefanidis, E Pitoura
Proceedings of the 11th international conference on Extending database …, 2008
592008
Preference-aware publish/subscribe delivery with diversity
M Drosou, K Stefanidis, E Pitoura
Proceedings of the Third ACM International Conference on Distributed Event …, 2009
562009
Nearest keyword search in xml documents
Y Tao, S Papadopoulos, C Sheng, K Stefanidis
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
502011
Fair sequential group recommendations
M Stratigi, J Nummenmaa, E Pitoura, K Stefanidis
Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1443-1452, 2020
482020
Parallel meta-blocking: Realizing scalable entity resolution over large, heterogeneous data
V Efthymiou, G Papadakis, G Papastefanatos, K Stefanidis, T Palpanas
2015 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 411-420, 2015
482015
" Strength Lies in Differences" Diversifying Friends for Recommendations through Subspace Clustering
E Ntoutsi, K Stefanidis, K Rausch, HP Kriegel
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on …, 2014
482014
Managing contextual preferences
K Stefanidis, E Pitoura, P Vassiliadis
Information Systems, 2011
482011
A context-aware preference database system
K Stefanidis, E Pitoura, P Vassiliadis
International Journal of Pervasive Computing and Communications 3 (4), 439-460, 2008
472008
Big Data Entity Resolution: From Highly to Somehow Similar Entity Descriptions in the Web
V Efthymiou, K Stefanidis, V Christophides
2015 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2015), 2015
462015
On designing archiving policies for evolving RDF datasets on the Web
K Stefanidis, I Chrysakis, G Flouris
Conceptual Modeling: 33rd International Conference, ER 2014, Atlanta, GA …, 2014
462014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20