Παρακολούθηση
Georgia Tanou
Georgia Tanou
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα agro.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Proteomics reveals the overlapping roles of hydrogen peroxide and nitric oxide in the acclimation of citrus plants to salinity
G Tanou, C Job, L Rajjou, E Arc, M Belghazi, G Diamantidis, A Molassiotis, ...
The Plant Journal 60 (5), 795-804, 2009
4272009
Boron-induced oxidative damage and antioxidant and nucleolytic responses in shoot tips culture of the apple rootstock EM 9 (Malus domestica Borkh)
A Molassiotis, T Sotiropoulos, G Tanou, G Diamantidis, I Therios
Environmental and Experimental Botany 56 (1), 54-62, 2006
4092006
Oxidative and nitrosative‐based signaling and associated post‐translational modifications orchestrate the acclimation of citrus plants to salinity stress
G Tanou, P Filippou, M Belghazi, D Job, G Diamantidis, V Fotopoulos, ...
The Plant Journal 72 (4), 585-599, 2012
3032012
Induction of reactive oxygen species and necrotic death-like destruction in strawberry leaves by salinity
G Tanou, A Molassiotis, G Diamantidis
Environmental and experimental botany 65 (2-3), 270-281, 2009
2562009
Polyamines reprogram oxidative and nitrosative status and the proteome of citrus plants exposed to salinity stress
G Tanou, V Ziogas, M Belghazi, A Christou, P Filippou, D Job, ...
Plant, cell & environment 37 (4), 864-885, 2014
2112014
Effects of 4-month Fe deficiency exposure on Fe reduction mechanism, photosynthetic gas exchange, chlorophyll fluorescence and antioxidant defense in two peach rootstocks …
A Molassiotis, G Tanou, G Diamantidis, A Patakas, I Therios
Journal of plant physiology 163 (2), 176-185, 2006
1902006
Hydrogen peroxide-and nitric oxide-induced systemic antioxidant prime-like activity under NaCl-stress and stress-free conditions in citrus plants
G Tanou, A Molassiotis, G Diamantidis
Journal of plant physiology 166 (17), 1904-1913, 2009
1612009
Antioxidant and anatomical responses in shoot culture of the apple rootstock MM 106 treated with NaCl, KCl, mannitol or sorbitol
AN Molassiotis, T Sotiropoulos, G Tanou, G Kofidis, G Diamantidis, ...
Biologia Plantarum 50, 331-338, 2006
1492006
Environmental and orchard bases of peach fruit quality
IS Minas, G Tanou, A Molassiotis
Scientia Horticulturae 235, 307-322, 2018
1402018
Nitrosative responses in citrus plants exposed to six abiotic stress conditions
V Ziogas, G Tanou, P Filippou, G Diamantidis, M Vasilakakis, ...
Plant Physiology and Biochemistry 68, 118-126, 2013
1182013
Physiological and proteomic approaches to address the active role of ozone in kiwifruit post-harvest ripening
IS Minas, G Tanou, M Belghazi, D Job, GA Manganaris, A Molassiotis, ...
Journal of Experimental Botany 63 (7), 2449-2464, 2012
1162012
Priming against environmental challenges and proteomics in plants: update and agricultural perspectives
G Tanou, V Fotopoulos, A Molassiotis
Frontiers in Plant Science 3, 31211, 2012
1152012
Interplay between protein carbonylation and nitrosylation in plants
I Lounifi, E Arc, A Molassiotis, D Job, L Rajjou, G Tanou
Proteomics 13 (3-4), 568-578, 2013
1062013
NO says more than ‘YES’to salt tolerance: salt priming and systemic nitric oxide signaling in plants
A Molassiotis, G Tanou, G Diamantidis
Plant signaling & behavior 5 (3), 209-212, 2010
1032010
Leaf Age-Dependent Photoprotective and Antioxidative Response Mechanisms to Paraquat-Induced Oxidative Stress in Arabidopsis thaliana
J Moustaka, G Tanou, ID Adamakis, EP Eleftheriou, M Moustakas
International Journal of Molecular Sciences 16 (6), 13989-14006, 2015
972015
Roles of sodium hydrosulfide and sodium nitroprusside as priming molecules during drought acclimation in citrus plants
V Ziogas, G Tanou, M Belghazi, P Filippou, V Fotopoulos, D Grigorios, ...
Plant molecular biology 89, 433-450, 2015
882015
Metabolomic and physico-chemical approach unravel dynamic regulation of calcium in sweet cherry fruit physiology
M Michailidis, E Karagiannis, G Tanou, K Karamanoli, A Lazaridou, ...
Plant physiology and biochemistry 116, 68-79, 2017
852017
Integrated analysis of metabolites and proteins reveal aspects of the tissue-specific function of synthetic cytokinin in kiwifruit development and ripening
A Ainalidou, G Tanou, M Belghazi, M Samiotaki, G Diamantidis, ...
Journal of Proteomics 143, 318-333, 2016
822016
Plant acclimation to environmental stress using priming agents
P Filippou, G Tanou, A Molassiotis, V Fotopoulos
Plant acclimation to environmental stress, 1-27, 2013
802013
Citrus plants: a model system for unlocking the secrets of NO and ROS-inspired priming against salinity and drought
A Molassiotis, D Job, V Ziogas, G Tanou
Frontiers in Plant Science 7, 183021, 2016
782016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20