Παρακολούθηση
Katja Hose
Katja Hose
Professor, TU Wien, Aalborg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.aau.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AMIE: association rule mining under incomplete evidence in ontological knowledge bases
LA Galárraga, C Teflioudi, K Hose, F Suchanek
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 413-422, 2013
7412013
Fast rule mining in ontological knowledge bases with AMIE ++
L Galárraga, C Teflioudi, K Hose, FM Suchanek
The VLDB Journal 24 (6), 707-730, 2015
5592015
Fedx: Optimization techniques for federated query processing on linked data
A Schwarte, P Haase, K Hose, R Schenkel, M Schmidt
The Semantic Web–ISWC 2011: 10th International Semantic Web Conference, Bonn …, 2011
4512011
Data summaries for on-demand queries over linked data
A Harth, K Hose, M Karnstedt, A Polleres, KU Sattler, J Umbrich
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 411-420, 2010
2692010
A survey of skyline processing in highly distributed environments
K Hose, A Vlachou
The VLDB Journal 21, 359-384, 2012
1732012
The future is big graphs: a community view on graph processing systems
S Sakr, A Bonifati, H Voigt, A Iosup, K Ammar, R Angles, W Aref, M Arenas, ...
Communications of the ACM 64 (9), 62-71, 2021
1542021
Partout: a distributed engine for efficient RDF processing
L Galárraga, K Hose, R Schenkel
Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web, 267-268, 2014
1342014
WARP: Workload-aware replication and partitioning for RDF
K Hose, R Schenkel
2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW …, 2013
1132013
FedX: A Federation Layer for Distributed Query Processing on Linked Open Data
A Schwarte, P Haase, K Hose, R Schenkel, M Schmidt
Extended Semantic Web Conference, 481-486, 2011
1132011
Comparing data summaries for processing live queries over linked data
J Umbrich, K Hose, M Karnstedt, A Harth, A Polleres
World Wide Web 14, 495-544, 2011
1112011
Increased transmissibility of SARS-CoV-2 lineage B. 1.1. 7 by age and viral load
FP Lyngse, K Mølbak, RL Skov, LE Christiansen, LH Mortensen, ...
Nature Communications 12 (1), 7251, 2021
872021
Aggregating and disaggregating flexibility objects
L Šikšnys, E Valsomatzis, K Hose, TB Pedersen
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27 (11), 2893-2906, 2015
862015
Processing relaxed skylines in PDMS using distributed data summaries
K Hose, C Lemke, KU Sattler
Proceedings of the 15th ACM international conference on information and …, 2006
762006
The Odyssey Approach for Optimizing Federated SPARQL Queries
G Montoya, H Skaf-Molli, K Hose
The Semantic Web–ISWC 2017: 16th International Semantic Web Conference …, 2017
672017
Framebase: Representing n-ary relations using semantic frames
J Rouces, G De Melo, K Hose
The Semantic Web. Latest Advances and New Domains: 12th European Semantic …, 2015
672015
Linked data management
A Harth, K Hose, R Schenkel
CRC Press, 2016
612016
Database foundations for scalable RDF processing
K Hose, R Schenkel, M Theobald, G Weikum
Reasoning Web. Semantic Technologies for the Web of Data: 7th International …, 2011
542011
Towards exploratory OLAP over linked open data–a case study
D Ibragimov, K Hose, TB Pedersen, E Zimányi
Enabling Real-Time Business Intelligence: International Workshops, BIRTE …, 2015
512015
Towards benefit-based RDF source selection for SPARQL queries
K Hose, R Schenkel
Proceedings of the 4th International Workshop on Semantic Web Information …, 2012
502012
Towards a programmable semantic extract-transform-load framework for semantic data warehouses
RP Deb Nath, K Hose, TB Pedersen
Proceedings of the ACM Eighteenth International Workshop on Data Warehousing …, 2015
492015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20