Παρακολούθηση
Behnaam Aazhang
Behnaam Aazhang
J.S. Abercrombie Professor in Electrical and Computer Engineering, Rice University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rice.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
User cooperation diversity. Part I. System description
A Sendonaris, E Erkip, B Aazhang
IEEE transactions on communications 51 (11), 1927-1938, 2003
83832003
User cooperation diversity. Part II. Implementation aspects and performance analysis
A Sendonaris, E Erkip, B Aazhang
IEEE Transactions on communications 51 (11), 1939-1948, 2003
36122003
User cooperation diversity. Part II. Implementation aspects and performance analysis
A Sendonaris, E Erkip, B Aazhang
IEEE Transactions on communications 51 (11), 1939-1948, 2003
36122003
Multistage detection in asynchronous code-division multiple-access communications
MK Varanasi, B Aazhang
IEEE Transactions on communications 38 (4), 509-519, 1990
19061990
On beamforming with finite rate feedback in multiple-antenna systems
KK Mukkavilli, A Sabharwal, E Erkip, B Aazhang
IEEE Transactions on Information Theory 49 (10), 2562-2579, 2003
10902003
Increasing uplink capacity via user cooperation diversity
A Sendonaris, E Erkip, B Aazhang
Proceedings. 1998 IEEE International Symposium on Information Theory (Cat …, 1998
8541998
Subspace-based channel estimation for code division multiple access communication systems
SE Bensley, B Aazhang
IEEE Transactions on communications 44 (8), 1009-1020, 1996
7101996
Near-optimum detection in synchronous code-division multiple-access systems
MK Varanasi, B Aazhang
IEEE Transactions on Communications 39 (5), 725-736, 1991
6861991
Using predictable observer mobility for power efficient design of sensor networks
A Chakrabarti, A Sabharwal, B Aazhang
Information Processing in Sensor Networks, 129-145, 2003
5162003
Joint multipath-Doppler diversity in mobile wireless communications
AM Sayeed, B Aazhang
IEEE transactions on communications 47 (1), 123-132, 1999
4921999
Parametric generalized Gaussian density estimation
MK Varanasi, B Aazhang
The Journal of the Acoustical Society of America 86 (4), 1404-1415, 1989
4281989
Neural networks for multiuser detection in code-division multiple-access communications
B Aazhang, BP Paris, GC Orsak
IEEE Transactions on Communications 40 (7), 1212-1222, 1992
3961992
Low density parity check codes for the relay channel
A Chakrabarti, A De Baynast, A Sabharwal, B Aazhang
IEEE journal on selected areas in communications 25 (2), 280-291, 2007
3282007
Cellular networks with an overlaid device to device network
B Kaufman, B Aazhang
2008 42nd Asilomar conference on signals, systems and computers, 1537-1541, 2008
3192008
Neural stimulation and recording with bidirectional, soft carbon nanotube fiber microelectrodes
F Vitale, SR Summerson, B Aazhang, C Kemere, M Pasquali
ACS nano 9 (4), 4465-4474, 2015
2972015
Spectrum sharing scheme between cellular users and ad-hoc device-to-device users
B Kaufman, J Lilleberg, B Aazhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (3), 1038-1049, 2013
2472013
Delay-bounded packet scheduling of bursty traffic over wireless channels
D Rajan, A Sabharwal, B Aazhang
IEEE Transactions on Information Theory 50 (1), 125-144, 2004
2232004
Feedback gain in multiple antenna systems
S Bhashyam, A Sabharwal, B Aazhang
IEEE Transactions on communications 50 (5), 785-798, 2002
2102002
A multiuser receiver for code division multiple access communications over multipath channels
U Fawer, B Aazhang
IEEE Transactions on Communications 43 (2/3/4), 1556-1565, 1995
1971995
Maximum-likelihood synchronization of a single user for code-division multiple-access communication systems
SE Bensley, B Aazhang
IEEE Transactions on Communications 46 (3), 392-399, 1998
1951998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20