Παρακολούθηση
Jean-Philippe Aumasson
Jean-Philippe Aumasson
Kudelski Security
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kudelskisecurity.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SipHash: a fast short-input PRF
JP Aumasson, DJ Bernstein
International Conference on Cryptology in India, 489-508, 2012
3862012
BLAKE2: simpler, smaller, fast as MD5
JP Aumasson, S Neves, Z Wilcox-O’Hearn, C Winnerlein
International Conference on Applied Cryptography and Network Security, 119-135, 2013
3132013
Cube testers and key recovery attacks on reduced-round MD6 and Trivium
JP Aumasson, I Dinur, W Meier, A Shamir
International Workshop on Fast Software Encryption, 1-22, 2009
2632009
Quark: A Lightweight Hash
JP Aumasson, L Henzen, W Meier, M Naya-Plasencia
International workshop on cryptographic hardware and embedded systems, 1-15, 2010
2382010
Sha-3 proposal blake
JP Aumasson, L Henzen, W Meier, RCW Phan
Submission to NIST 92, 2008
2012008
Quark: A lightweight hash
JP Aumasson, L Henzen, W Meier, M Naya-Plasencia
Journal of cryptology 26 (2), 313-339, 2013
2002013
Serious cryptography: a practical introduction to modern encryption
JP Aumasson
No Starch Press, 2017
1642017
New features of Latin dances: analysis of Salsa, ChaCha, and Rumba
JP Aumasson, S Fischer, S Khazaei, W Meier, C Rechberger
International Workshop on Fast Software Encryption, 470-488, 2008
1572008
Sha-3 proposal blake
JP Aumasson
http://131002. net/blake/blake. pdf, 2010
1452010
Zero-sum distinguishers for reduced Keccak-f and for the core functions of Luffa and Hamsi
JP Aumasson, W Meier
rump session of Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2009, 67, 2009
1232009
Efficient FPGA implementations of high-dimensional cube testers on the stream cipher Grain-128
JP Aumasson, I Dinur, L Henzen, W Meier, A Shamir
Cryptology ePrint Archive, 2009
982009
The BLAKE2 cryptographic hash and message authentication code (MAC)
MJ Saarinen, JP Aumasson
622015
Preimage attacks on 3-pass HAVAL and step-reduced MD5
JP Aumasson, W Meier, F Mendel
International Workshop on Selected Areas in Cryptography, 120-135, 2008
602008
The hash function BLAKE
JP Aumasson, W Meier, RCW Phan, L Henzen
Springer Berlin Heidelberg 10, 978-3, 2014
572014
NORX: parallel and scalable AEAD
JP Aumasson, P Jovanovic, S Neves
European Symposium on Research in Computer Security, 19-36, 2014
552014
The hash function family LAKE
JP Aumasson, W Meier, RCW Phan
International Workshop on Fast Software Encryption, 36-53, 2008
522008
Improved cryptanalysis of Skein
JP Aumasson, Ç Çalık, W Meier, O Özen, RCW Phan, K Varıcı
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2009
502009
Improving stateless hash-based signatures
JP Aumasson, G Endignoux
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 219-242, 2018
492018
VLSI characterization of the cryptographic hash function BLAKE
L Henzen, JP Aumasson, W Meier, RCW Phan
IEEE transactions on very large scale integration (vlsi) systems 19 (10 …, 2010
452010
Analysis of NORX: investigating differential and rotational properties
JP Aumasson, P Jovanovic, S Neves
International Conference on Cryptology and Information Security in Latin …, 2014
372014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20