Παρακολούθηση
Emanuel Sallinger
Emanuel Sallinger
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The vadalog system: Datalog-based reasoning for knowledge graphs
L Bellomarini, G Gottlob, E Sallinger
arXiv preprint arXiv:1807.08709, 2018
1382018
Swift Logic for Big Data and Knowledge Graphs: Overview of Requirements, Language, and System
L Bellomarini, G Gottlob, A Pieris, E Sallinger
SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science: 44th International …, 2018
832018
Knowledge graphs and enterprise AI: the promise of an enabling technology
L Bellomarini, D Fakhoury, G Gottlob, E Sallinger
2019 IEEE 35th international conference on data engineering (ICDE), 26-37, 2019
592019
The VADA architecture for cost-effective data wrangling
N Konstantinou, M Koehler, E Abel, C Civili, B Neumayr, E Sallinger, ...
Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data …, 2017
592017
Capturing relational schemas and functional dependencies in RDFS
D Calvanese, W Fischl, R Pichler, E Sallinger, M Simkus
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 28 (1), 2014
442014
Vadalog: A modern architecture for automated reasoning with large knowledge graphs
L Bellomarini, D Benedetto, G Gottlob, E Sallinger
Information Systems 105, 101528, 2022
312022
Weaving Enterprise Knowledge Graphs: The Case of Company Ownership Graphs.
P Atzeni, L Bellomarini, M Iezzi, E Sallinger, A Vlad
EDBT, 555-566, 2020
292020
The space-efficient core of Vadalog
G Berger, G Gottlob, A Pieris, E Sallinger
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 47 (1), 1-46, 2022
262022
Winner determination in huge elections with mapreduce
T Csar, M Lackner, R Pichler, E Sallinger
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1), 2017
262017
Browserless web data extraction: challenges and opportunities
RR Fayzrakhmanov, E Sallinger, B Spencer, T Furche, G Gottlob
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference, 1095-1104, 2018
252018
Knowledge graphs: the layered perspective
L Bellomarini, E Sallinger, S Vahdati
Knowledge Graphs and Big Data Processing 12072, 20, 2020
242020
Data wrangling for big data: Towards a lingua franca for data wrangling
T Furche, G Gottlob, B Neumayr, E Sallinger
CEUR Workshop Proceedings, 2016
242016
Towards cross-blockchain smart contracts
M Nissl, E Sallinger, S Schulte, M Borkowski
2021 IEEE International Conference on Decentralized Applications and …, 2021
222021
Knowledge graphs and big data processing
V Janev, D Graux, H Jabeen, E Sallinger
Springer Nature, 2020
222020
VADA: an architecture for end user informed data preparation
N Konstantinou, E Abel, L Bellomarini, A Bogatu, C Civili, E Irfanie, ...
Journal of Big Data 6 (1), 1-32, 2019
222019
COVID-19 and company knowledge graphs: assessing golden powers and economic impact of selective lockdown via AI reasoning
L Bellomarini, M Benedetti, A Gentili, R Laurendi, D Magnanimi, A Muci, ...
arXiv preprint arXiv:2004.10119, 2020
212020
On the undecidability of the equivalence of second-order tuple generating dependencies
I Feinerer, R Pichler, E Sallinger, V Savenkov
Information Systems 48, 113-129, 2015
212015
Nested dependencies: structure and reasoning
PG Kolaitis, R Pichler, E Sallinger, V Savenkov
Proceedings of the 33rd ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on Principles of …, 2014
212014
Complexity of repair checking and consistent query answering
S Arming, R Pichler, E Sallinger
Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik 48 (2016), 2016
20*2016
Reasoning about schema mappings
E Sallinger
Dagstuhl Follow-Ups 5, 2013
182013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20