Παρακολούθηση
Rocio Román-Collado
Rocio Román-Collado
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Main drivers of changes in CO2 emissions in the Spanish economy: A structural decomposition analysis
JM Cansino, R Román, M Ordóñez
Energy Policy 89, 150-159, 2016
2052016
Tax incentives to promote green electricity: An overview of EU-27 countries
JM Cansino, MP Pablo-Romero, R Román, R Yñiguez
Energy policy 38 (10), 6000-6008, 2010
2032010
Promoting renewable energy sources for heating and cooling in EU-27 countries
JM Cansino, MP Pablo-Romero, R Román, R Yñiguez
Energy policy 39 (6), 3803-3812, 2011
1452011
How far is Colombia from decoupling? Two-level decomposition analysis of energy consumption changes
R Román-Collado, JM Cansino, C Botia
Energy 148, 687-700, 2018
1082018
Towards a sustainable growth in Latin America: A multiregional spatial decomposition analysis of the driving forces behind CO2 emissions changes
R Román-Collado, AV Morales-Carrión
Energy Policy 115, 273-280, 2018
812018
Is energy efficiency a driver or an inhibitor of energy consumption changes in Spain? Two decomposition approaches
R Román-Collado, MJ Colinet
Energy Policy 115, 409-417, 2018
602018
LMDI decomposition analysis of energy consumption in Andalusia (Spain) during 2003–2012: the energy efficiency policy implications
MJ Colinet Carmona, R Román Collado
Energy Efficiency 9, 807-823, 2016
602016
Analysis of the main drivers of CO2 emissions changes in Colombia (1990–2012) and its political implications
R Román, JM Cansino, JA Rodas
Renewable Energy 116, 402-411, 2018
572018
Towards a Green Energy Economy? A macroeconomic-climate evaluation of Sweden’s CO2 emissions
L Mundaca, R Román, JM Cansino
Applied Energy 148, 196-209, 2015
572015
Promotion of biofuel consumption in the transport sector: An EU-27 perspective
JM Cansino, M del P Pablo-Romero, R Román, R Yñiguez
Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (8), 6013-6021, 2012
452012
Economic and environmental analysis of a residential PV system: A profitable contribution to the Paris agreement
A Arcos-Vargas, JM Cansino, R Román-Collado
Renewable and Sustainable Energy Reviews 94, 1024-1035, 2018
442018
Quality of institutions, technological progress, and pollution havens in Latin America. An analysis of the environmental Kuznets curve hypothesis
JM Cansino, R Román-Collado, JC Molina
Sustainability 11 (13), 3708, 2019
432019
The role of energy efficiency in assessing the progress towards the EU energy efficiency targets of 2020: Evidence from the European productive sectors
R Román-Collado, M Economidou
Energy Policy 156, 112441, 2021
422021
The economic influence of photovoltaic technology on electricity generation: A CGE (computable general equilibrium) approach for the Andalusian case
JM Cansino, MA Cardenete, JM González-Limón, R Román
Energy 73, 70-79, 2014
412014
Effects of fine particles on children’s hospital admissions for respiratory health in Seville, Spain
M de P. Pablo-Romero, R Román, JMG Limón, M Praena-Crespo
Journal of the Air & Waste Management Association 65 (4), 436-444, 2015
372015
Will China comply with its 2020 carbon intensity commitment?
JM Cansino, R Román, JM Rueda-Cantuche
Environmental Science & Policy 47, 108-117, 2015
362015
La escuela economista española
RR Collado
Universidad de Sevilla, 2003
352003
Do Spanish energy efficiency actions trigger JEVON’S paradox?
JM Cansino, R Román-Collado, J Merchán
Energy 181, 760-770, 2019
342019
Are labour productivity and residential living standards drivers of the energy consumption changes?
R Roman-Collado, MJ Colinet
Energy Economics, 2018
332018
Energy efficiency improvements in air traffic: The case of Airbus A320 in Spain
JM Cansino, R Román
Energy Policy 101, 109-122, 2017
332017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20