Παρακολούθηση
Ioannis Moschos
Ioannis Moschos
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A human-centric & context-aware IoT framework for enhancing energy efficiency in buildings of public use
D Casado-Mansilla, I Moschos, O Kamara-Esteban, AC Tsolakis, ...
IEEE Access 6, 31444-31456, 2018
442018
A Secured and Trusted Demand Response system based on Blockchain technologies
AC Tsolakis, I Moschos, K Votis, D Ioannidis, T Dimitrios, P Pandey, ...
2018 Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 1-6, 2018
392018
Permissioned blockchains and virtual nodes for reinforcing trust between aggregators and prosumers in energy demand response scenarios
C Patsonakis, S Terzi, I Moschos, D Ioannidis, K Votis, D Tzovaras
2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering …, 2019
292019
Demand aggregator flexibility forecast: Price incentives sensitivity assessment
G Kotsis, I Moschos, C Corchero, M Cruz-Zambrano
2015 12th International Conference on the European Energy Market (EEM), 1-5, 2015
232015
Occupancy‐based decision support system for building management: From automation to end‐user persuasion
AC Tsolakis, I Moschos, A Zerzelidis, P Tropios, S Zikos, A Tryferidis, ...
International Journal of Energy Research 43 (6), 2261-2280, 2019
132019
Comparison of detailed occupancy profile generative methods to published standard diversity profiles
D Ioannidis, M Vidaurre-Arbizu, C Martin-Gomez, S Krinidis, I Moschos, ...
Personal and Ubiquitous Computing 21, 521-535, 2017
62017
GreenSoul: An IoT platform for empowering users’ energy efficiency in public buildings
D Casado-Mansilla, I Moschos, O Kamara-Esteban, A Tsolakis, ...
Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence: 11th International Conference …, 2017
42017
A Socio-economic Survey for Understanding Self-perceived Effectiveness of Persuasive Strategies Towards Energy Efficiency in Tertiary Buildings
D Papageorgiou, D Casado-Mansilla, AC Tsolakis, CE Borges, ...
2019 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced …, 2019
22019
An economic analysis of Commercial Aggregator services
C Corchero, L Igualada, IT Moschos, G Kotsis, M Cruz-Zambrano
2016 13th International Conference on the European Energy Market (EEM), 1-5, 2016
22016
Probabilistic Quantile Multi-step Forecasting of Energy Market Prices: A UK Case Study
P Tzallas, N Bezas, I Moschos, D Ioannidis, D Tzovaras
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2022
12022
iVPP Forecasting Engine v1. 0
P Tzallas, N Bezas, I Moschos, D Ioannidis
2022
Intelligent VPP Cluster’s Segmentation v1. 0
N Bezas, N Foutakis, P Tzallas, I Moschos, D Ioannidis
2022
The iVPP Centralized Dispatcher (T4. 4)
E Werkman, I Moschos, C Patrão, L Meijer
Design and development of a test environment to analyze the impact of cyber attacks on the electrical distribution network
I Moschos, DL Ferrer, JI Cairó
Project Number: 696129 Project Acronym: GreenSoul Project full title: Eco-aware Persuasive Networked Data Devices for User Engagement in Energy Efficiency Call: H2020-EE-2015-2-RIA
S Krinidis, D Ioannidis, G Apostolou, I Moschos
Energy 4, 1, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15