Παρακολούθηση
Savvas Tsotoulidis
Savvas Tsotoulidis
Siemens, Process Industry and Drives, Large Drives, Products, R&D
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deployment of an adaptable sensorless commutation technique on BLDC motor drives exploiting zero sequence voltage
S Tsotoulidis, AN Safacas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 62 (2), 877-886, 2015
522015
Side-effects of Hall sensors misplacement on BLDC motor drive operation
S Tsotoulidis, A Safacas
Electrical Machines (ICEM), 2014 International Conference on, 1825-1830, 2014
212014
Analysis of a Drive System in a Fuel Cell and Battery powered Electric Vehicle
SN Tsotoulidis, AN Safacas
International Journal of Renewable Energy Research (IJRER) 1 (3), 140-151, 2011
192011
Demagnetization faults analysis in a BLDC motor for diagnostic purposes
DK Athanasopoulos, PD Karagkounis, JC Kappatou, S Tsotoulidis
Electrical Machines (ICEM), 2014 International Conference on, 1862-1868, 2014
172014
A sensorless commutation technique of a brushless DC motor drive system using two terminal voltages in respect to a virtual neutral potential
S Tsotoulidis, A Safacas
Electrical Machines (ICEM), 2012 XXth International Conference on, 830-836, 2012
172012
Hall-effect sensor fault identification in brushless DC motor drives using wavelets
E Mitronikas, D Papathanasopoulos, G Athanasiou, S Tsotoulidis
Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED …, 2017
152017
Dynamic Behaviour of a Wind Energy Conversion System including Doubly-Fed Induction Generator in Fault Conditions
DG Giaourakis, AN Safacas, SN Tsotoulidis
International Journal of Renewable Energy Research (IJRER) 2 (2), 227-235, 2012
122012
Design of a wavelet multiresolution controller for a fuel cell powered motor drive system
S Tsotoulidis, E Mitronikas, A Safacas
Electrical Machines (ICEM), 2010 XIX International Conference on, 1-6, 2010
122010
Fault identification on hall-effect sensors positioning in brushless DC motor drives via a fuzzy inference system
D Papathanasopoulos, G Athanasiou, S Tsotoulidis, E Mitronikas
Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED …, 2017
102017
Design and construction of a four-channel interleaved buck dc/dc converter for an electric boat application
N Bairachtaris, V Petroulas, A Safacas, E Tatakis, S Tsotoulidis
Electrical Systems for Aircraft, Railway and Ship Propulsion (ESARS), 2010, 1-6, 2010
72010
Comparative study of three types of step–up DC-DC converters for polymer electrolyte membrane fuel cell applications
S Tsotoulidis, E Mitronikas, A Safacas
Power Electronics Electrical Drives Automation and Motion (SPEEDAM), 2010 …, 2010
62010
Multiresolution PID control of Brushless DC motor in fuel cell electric vehicles
S Tsotoulidis, A Safacas, E Mitronikas
Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 2013 International …, 2013
52013
Fault diagnostic method for open circuit of IGBT converter in doubly-fed induction generator wind energy conversion system
DG Giaourakis, A Safacas, SN Tsotoulidis
International Journal on Energy Conversion (IRECON) 1 (2), 91-98, 2013
52013
Development of a novel Energy Management Strategy for Hybrid Electric Vehicles
S Tsotoulidis, G Athanasiou, E Mitronikas
Electrical Machines (ICEM), 2014 International Conference on, 2417-2423, 2014
42014
Start-up behaviour of the Doubly-Fed Induction generator in a wind energy conversion system
DG Giaourakis, A Safacas, S Tsotoulidis
Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 2013 International …, 2013
32013
Wind energy conversion system equipped with Doubly-fed induction generator under various grid faults
DG Giaourakis, AN Safacas, S Tsotoulidis
Power Electronics and Applications (EPE), 2013 15th European Conference on, 1-10, 2013
32013
Dynamic behaviour of 1.5 MW Doubly-Fed Induction Generator based wind energy conversion system
DG Giaourakis, AN Safacas, S Tsotoulidis
Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2012 …, 2012
32012
Analysis of a wind energy conversion system with doubly-fed induction generator in healthy and fault condition via simulation
DG Giaourakis, AN Safacas, S Tsotoulidis
Electrical Machines and Power Electronics and 2011 Electromotion Joint …, 2011
32011
A sensorless commutation strategy for a brushless DC motor drive system based on detection of back electromagnetic force
S Tsotoulidis, A Safacas, E Mitronikas
Electrical Machines and Power Electronics and 2011 Electromotion Joint …, 2011
22011
Stress-oriented driver assistance system for electric vehicles
G Athanasiou, S Tsotoulidis, E Mitronikas, D Lymberopoulos
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2014 36th Annual …, 2014
12014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20