Παρακολούθηση
Harm de Vries
Harm de Vries
ServiceNow Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elementai.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Film: Visual reasoning with a general conditioning layer
E Perez, F Strub, H De Vries, V Dumoulin, A Courville
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
10942018
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
1059*2016
Equilibrated adaptive learning rates for non-convex optimization
Y Dauphin, H De Vries, Y Bengio
Advances in neural information processing systems 28, 2015
5952015
Modulating early visual processing by language
H De Vries, F Strub, J Mary, H Larochelle, O Pietquin, AC Courville
Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017
4482017
Guesswhat?! visual object discovery through multi-modal dialogue
H De Vries, F Strub, S Chandar, O Pietquin, H Larochelle, A Courville
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
3932017
Learning visual reasoning without strong priors
E Perez, H De Vries, F Strub, V Dumoulin, A Courville
arXiv preprint arXiv:1707.03017, 2017
220*2017
Systematic generalization: What is required and can it be learned?
D Bahdanau, S Murty, M Noukhovitch, TH Nguyen, H de Vries, A Courville
arXiv preprint arXiv:1811.12889, 2018
1622018
End-to-end optimization of goal-driven and visually grounded dialogue systems
F Strub, H De Vries, J Mary, B Piot, A Courville, O Pietquin
arXiv preprint arXiv:1703.05423, 2017
142*2017
Feature-wise transformations
V Dumoulin, E Perez, N Schucher, F Strub, H Vries, A Courville, Y Bengio
Distill 3 (7), e11, 2018
125*2018
Talk the walk: Navigating new york city through grounded dialogue
H De Vries, K Shuster, D Batra, D Parikh, J Weston, D Kiela
arXiv preprint arXiv:1807.03367, 2018
1142018
Closure: Assessing systematic generalization of clevr models
D Bahdanau, H de Vries, TJ O'Donnell, S Murty, P Beaudoin, Y Bengio, ...
arXiv preprint arXiv:1912.05783, 2019
49*2019
Deep Learning Vector Quantization.
H De Vries, R Memisevic, AC Courville
ESANN, 2016
312016
Towards ecologically valid research on language user interfaces
H De Vries, D Bahdanau, C Manning
arXiv preprint arXiv:2007.14435, 2020
282020
Graph density-aware losses for novel compositions in scene graph generation
B Knyazev, H De Vries, C Cangea, GW Taylor, A Courville, E Belilovsky
arXiv preprint arXiv:2005.08230, 2020
272020
Visual reasoning with multi-hop feature modulation
F Strub, M Seurin, E Perez, H De Vries, J Mary, P Preux, ACO Pietquin
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 784-800, 2018
24*2018
DuoRAT: towards simpler text-to-SQL models
T Scholak, R Li, D Bahdanau, H de Vries, C Pal
arXiv preprint arXiv:2010.11119, 2020
162020
TopiOCQA: Open-domain Conversational Question Answering with Topic Switching
V Adlakha, S Dhuliawala, K Suleman, H de Vries, S Reddy
Transactions of the Association for Computational Linguistics 10, 468-483, 2022
112022
Empirical evaluation of gradient methods for matrix learning vector quantization
M LeKander, M Biehl, H de Vries
2017 12th international workshop on self-organizing maps and learning vector …, 2017
102017
The power of prompt tuning for low-resource semantic parsing
N Schucher, S Reddy, H de Vries
arXiv preprint arXiv:2110.08525, 2021
82021
Uni-and multivariate probability density models for numeric subgroup discovery
M Meeng, H de Vries, P Flach, S Nijssen, A Knobbe
Intelligent Data Analysis 24 (6), 1403-1439, 2020
82020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20