Παρακολούθηση
Richard Zhang
Richard Zhang
Senior Research Scientist, Adobe
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adobe.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric
R Zhang, P Isola, AA Efros, E Shechtman, O Wang
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
86342018
Colorful Image Colorization
R Zhang, P Isola, A Efros
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
40942016
Toward Multimodal Image-to-Image Translation
JY Zhu, R Zhang, D Pathak, T Darrell, AA Efros, O Wang, E Shechtman
Neural Information Processing Systems (NIPS), 465-476, 2017
17682017
Contrastive Learning for Unpaired Image-to-Image Translation
T Park, AA Efros, R Zhang, JY Zhu
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
11392020
Making Convolutional Networks Shift-Invariant Again
R Zhang
International Conference on Machine Learning (ICML), 2019
8922019
CNN-generated images are surprisingly easy to spot... for now
SY Wang, O Wang, R Zhang, A Owens, AA Efros
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
7872020
Split-Brain Autoencoders: Unsupervised Learning by Cross-Channel Prediction
R Zhang, P Isola, AA Efros
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
7722017
Real-time user-guided image colorization with learned deep priors
R Zhang, JY Zhu, P Isola, X Geng, AS Lin, T Yu, AA Efros
ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017
7142017
Stochastic adversarial video prediction
AX Lee, R Zhang, F Ebert, P Abbeel, C Finn, S Levine
arXiv preprint arXiv:1804.01523, 2018
4812018
Swapping Autoencoder for Deep Image Manipulation
T Park, JY Zhu, O Wang, J Lu, E Shechtman, AA Efros, R Zhang
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
3322020
Multi-Concept Customization of Text-to-Image Diffusion
N Kumari, B Zhang, R Zhang, E Shechtman, JY Zhu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
3202023
On Aliased Resizing Libraries and Surprising Subtleties in FID Calculation
G Parmar, R Zhang, JY Zhu
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
277*2022
Scaling up GANs for Text-to-Image Synthesis
M Kang, JY Zhu, R Zhang, J Park, E Shechtman, S Paris, T Park
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023
2302023
Few-shot Image Generation via Cross-domain Correspondence
U Ojha, Y Li, J Lu, AA Efros, YJ Lee, E Shechtman, R Zhang
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
2112021
Zero-shot image-to-image translation
G Parmar, KK Singh, R Zhang, Y Li, J Lu, JY Zhu
ACM Transactions on Graphics (TOG), 2023
1942023
Editing Conditional Radiance Fields
S Liu, X Zhang, Z Zhang, R Zhang, JY Zhu, B Russell
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
1872021
Few-shot Image Generation with Elastic Weight Consolidation
Y Li, R Zhang, J Lu, E Shechtman
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
1572020
Interactive Sketch & Fill: Multiclass Sketch-to-Image Translation
A Ghosh, R Zhang, PK Dokania, O Wang, AA Efros, PHS Torr, ...
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
1452019
Sensor Fusion for Semantic Segmentation of Urban Scenes
R Zhang, SA Candra, K Vetter, A Zakhor
International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2015
1392015
Detecting Photoshopped Faces by Scripting Photoshop
SY Wang, O Wang, A Owens, R Zhang, AA Efros
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
1382019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20