Παρακολούθηση
Petri Tanskanen
Petri Tanskanen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pixhawk: A system for autonomous flight using onboard computer vision
L Meier, P Tanskanen, F Fraundorfer, M Pollefeys
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2992-2997, 2011
4952011
PIXHAWK: A micro aerial vehicle design for autonomous flight using onboard computer vision
L Meier, P Tanskanen, L Heng, GH Lee, F Fraundorfer, M Pollefeys
Autonomous Robots 33, 21-39, 2012
4612012
PIXHAWK: A micro aerial vehicle design for autonomous flight using onboard computer vision
L Meier, P Tanskanen, L Heng, GH Lee, F Fraundorfer, M Pollefeys
Autonomous Robots 33, 21-39, 2012
4612012
Vision-based autonomous mapping and exploration using a quadrotor MAV
F Fraundorfer, L Heng, D Honegger, GH Lee, L Meier, P Tanskanen, ...
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
3982012
An open source and open hardware embedded metric optical flow cmos camera for indoor and outdoor applications
D Honegger, L Meier, P Tanskanen, M Pollefeys
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1736-1741, 2013
3872013
Vision-controlled micro flying robots: from system design to autonomous navigation and mapping in GPS-denied environments
D Scaramuzza, MC Achtelik, L Doitsidis, F Friedrich, E Kosmatopoulos, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 21 (3), 26-40, 2014
3612014
Live metric 3D reconstruction on mobile phones
P Tanskanen, K Kolev, L Meier, F Camposeco, O Saurer, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 65-72, 2013
2742013
A minimal case solution to the calibrated relative pose problem for the case of two known orientation angles
F Fraundorfer, P Tanskanen, M Pollefeys
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
1532010
Autonomous obstacle avoidance and maneuvering on a vision-guided mav using on-board processing
L Heng, L Meier, P Tanskanen, F Fraundorfer, M Pollefeys
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2472-2477, 2011
1452011
Turning mobile phones into 3D scanners
K Kolev, P Tanskanen, P Speciale, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
1172014
Autonomous visual mapping and exploration with a micro aerial vehicle
L Heng, D Honegger, GH Lee, L Meier, P Tanskanen, F Fraundorfer, ...
Journal of Field Robotics 31 (4), 654-675, 2014
1122014
Semi-direct EKF-based monocular visual-inertial odometry
P Tanskanen, T Naegeli, M Pollefeys, O Hilliges
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
682015
Real-time velocity estimation based on optical flow and disparity matching
D Honegger, P Greisen, L Meier, P Tanskanen, M Pollefeys
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
662012
The pixhawk open-source computer vision framework for mavs
L Meier, P Tanskanen, F Fraundorfer, M Pollefeys
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2012
482012
Sfly: Swarm of micro flying robots
M Achtelik, M Achtelik, Y Brunet, M Chli, S Chatzichristofis, JD Decotignie, ...
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
412012
3d reconstruction
M Pollefeys, P Tanskanen, L Meier, K Kolev
US Patent App. 15/022,670, 2016
42016
Special Issue on Low Altitude Flight of UAVs
F Kendoul, R Siegwart, J Roberts, MS Whalley, MD Takahashi, ...
order 31 (4), 493-727, 2014
1*2014
Live 3D Reconstruction on Mobile Phones
P Tanskanen
ETH Zurich, 2016
2016
Vision-Controlled Micro Flying Robots: From System Design to Autonomous Navigation and Mapping in GPS-Denied Environments
A Renzaglia, S Weiss, P Tanskanen, R Siegwart, JC Stumpf, S Lynen, ...
IEEE, 2014
2014
Body Part Modeling on the Phone
I Mariggis, O Saurer, P Tanskanen, AG Astrivis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20