Παρακολούθηση
Raffaele Bugiardini
Raffaele Bugiardini
Professor of Cardiology, University of Bologna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Third universal definition of myocardial infarction.
WHD Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Simoons ML, Chaitman BR
Circulation 126 (16), 2020-2035, 2012
17257*2012
Third universal definition of myocardial infarction.
WHD Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Simoons ML, Chaitman BR, ...
European Heart Journal 33 (20), 2551-2567, 2012
17217*2012
2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial …
B Ibanez, S James, S Agewall, MJ Antunes, C Bucciarelli-Ducci, H Bueno, ...
European heart journal 39 (2), 119-177, 2018
75062018
2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation
M Roffi, C Patrono, JP Collet, C Mueller, M Valgimigli, F Andreotti, JJ Bax, ...
Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) 73 (12), 1207-1294, 2015
66502015
2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology
Task Force Members, G Montalescot, U Sechtem, S Achenbach, ...
European heart journal 34 (38), 2949-3003, 2013
49382013
2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: the Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the …
J Knuuti, W Wijns, A Saraste, D Capodanno, E Barbato, ...
European heart journal 41 (3), 407-477, 2020
34322020
Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both.
CRM Pfeffer MA1, McMurray JJ, Velazquez EJ, Rouleau JL, Køber L, Maggioni AP ...
N Engl J Med. 349 (20), 1893-1906, 2003
3136*2003
2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary …
M Valgimigli, H Bueno, RA Byrne, JP Collet, F Costa, A Jeppsson, P Jüni, ...
European heart journal 39 (3), 213-260, 2018
2734*2018
2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: the Task Force for the management of acute …
JP Collet, H Thiele, E Barbato, O Barthélémy, J Bauersachs, DL Bhatt, ...
European heart journal 42 (14), 1289-1367, 2021
20172021
Fourth universal definition of myocardial infarction (2018)
K Thygesen, JS Alpert, AS Jaffe, BR Chaitman, JJ Bax, DA Morrow, ...
European heart journal 40 (3), 237-269, 2019
18792019
Women and ischemic heart disease: evolving knowledge
LJ Shaw, R Bugiardini, CNB Merz
Journal of the American College of Cardiology 54 (17), 1561-1575, 2009
7842009
Angina with “normal” coronary arteries: a changing philosophy
R Bugiardini, CNB Merz
Jama 293 (4), 477-484, 2005
7182005
Authors/Task Force members. 2014 ESC/EACTS guidelines on myocardial revascularization: the task force on myocardial revascularization of the European Society of Cardiology (ESC …
S Windecker, P Kolh, F Alfonso, JP Collet, J Cremer, V Falk, G Filippatos, ...
Eur Heart J 35 (37), 2541-2619, 2014
680*2014
Heart rate variability today
B Xhyheri, O Manfrini, M Mazzolini, C Pizzi, R Bugiardini
Progress in cardiovascular diseases 55 (3), 321-331, 2012
4962012
Endothelial function predicts future development of coronary artery disease: a study of women with chest pain and normal coronary angiograms
R Bugiardini, O Manfrini, C Pizzi, F Fontana, G Morgagni
Circulation 109 (21), 2518-2523, 2004
4762004
Unanswered questions for management of acute coronary syndrome: risk stratification of patients with minimal disease or normal findings on coronary angiography
R Bugiardini, O Manfrini, GM De Ferrari
Archives of internal medicine 166 (13), 1391-1395, 2006
3012006
Ischaemic heart disease in women: are there sex differences in pathophysiology and risk factors? Position paper from the working group on coronary pathophysiology and …
V Vaccarino, L Badimon, R Corti, C de Wit, M Dorobantu, A Hall, A Koller, ...
Cardiovascular research 90 (1), 9-17, 2011
3002011
Bridging the gender gap: Insights from a contemporary analysis of sex-related differences in the treatment and outcomes of patients with acute coronary syndromes
S Poon, SG Goodman, RT Yan, R Bugiardini, AS Bierman, KA Eagle, ...
American heart journal 163 (1), 66-73, 2012
2212012
Depression and coronary heart disease: 2018 position paper of the ESC working group on coronary pathophysiology and microcirculation
V Vaccarino, L Badimon, JD Bremner, E Cenko, J Cubedo, M Dorobantu, ...
European heart journal 41 (17), 1687-1696, 2020
209*2020
Factors influencing underutilization of evidence-based therapies in women
R Bugiardini, AT Yan, RT Yan, D Fitchett, A Langer, O Manfrini, ...
European heart journal 32 (11), 1337-1344, 2011
1982011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20