Παρακολούθηση
Xiaofei Wu
Xiaofei Wu
Postdoctoral Research Fellow, Experimental Physics 5, Univeristät Würzburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physik.uni-wuerzburg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mode matching in multiresonant plasmonic nanoantennas for enhanced second harmonic generation
M Celebrano, X Wu, M Baselli, S Großmann, P Biagioni, A Locatelli, ...
Nature nanotechnology 10 (5), 412-417, 2015
5172015
Atomically flat single-crystalline gold nanostructures for plasmonic nanocircuitry
JS Huang, V Callegari, P Geisler, C Brüning, J Kern, JC Prangsma, X Wu, ...
Nature communications 1 (1), 150, 2010
4812010
Nanoscale confinement of all-optical magnetic switching in TbFeCo-competition with nanoscale heterogeneity
TM Liu, T Wang, AH Reid, M Savoini, X Wu, B Koene, P Granitzka, ...
Nano letters 15 (10), 6862-6868, 2015
1742015
Refractive index sensor based on surface-plasmon interference
X Wu, J Zhang, J Chen, C Zhao, Q Gong
Optics letters 34 (3), 392-394, 2009
882009
Controlled growth of high-aspect-ratio single-crystalline gold platelets
E Krauss, R Kullock, X Wu, P Geisler, N Lundt, M Kamp, B Hecht
Crystal Growth & Design 18 (3), 1297-1302, 2018
572018
Multimode Plasmon Excitation and In Situ Analysis in Top-Down Fabricated Nanocircuits
P Geisler, G Razinskas, E Krauss, XF Wu, C Rewitz, P Tuchscherer, ...
Physical Review Letters 111 (18), 183901, 2013
572013
Single‐crystalline gold microplates grown on substrates by solution‐phase synthesis
X Wu, R Kullock, E Krauss, B Hecht
Crystal Research and Technology 50 (8), 595-602, 2015
502015
Confined three-dimensional plasmon modes inside a ring-shaped nanocavity on a silver film imaged by cathodoluminescence microscopy
XL Zhu, Y Ma, JS Zhang, J Xu, XF Wu, Y Zhang, XB Han, Q Fu, ZM Liao, ...
Physical review letters 105 (12), 127402, 2010
482010
Electric field enhancing properties of the V-shaped optical resonant antennas
J Yang, J Zhang, X Wu, Q Gong
Optics Express 15 (25), 16852-16859, 2007
432007
On-chip single-plasmon nanocircuit driven by a self-assembled quantum dot
X Wu, P Jiang, G Razinskas, Y Huo, H Zhang, M Kamp, A Rastelli, ...
Nano Letters 17 (7), 4291-4296, 2017
422017
Light-driven microdrones
X Wu, R Ehehalt, G Razinskas, T Feichtner, J Qin, B Hecht
Nature Nanotechnology 17 (5), 477-484, 2022
342022
Circular dichroism probed by two-photon fluorescence microscopy in enantiopure chiral polyfluorene thin films
M Savoini, X Wu, M Celebrano, J Ziegler, P Biagioni, SCJ Meskers, L Duò, ...
Journal of the American Chemical Society 134 (13), 5832-5835, 2012
332012
Focusing surface plasmons to multiple focal spots with a launching diffraction grating
C Zhao, J Wang, X Wu, J Zhang
Applied Physics Letters 94 (11), 2009
302009
Emission engineering in germanium nanoresonators
M Celebrano, M Baselli, M Bollani, J Frigerio, A Bahgat Shehata, ...
ACS Photonics 2 (1), 53-59, 2014
292014
Evidence of cascaded third-harmonic generation in noncentrosymmetric gold nanoantennas
M Celebrano, A Locatelli, L Ghirardini, G Pellegrini, P Biagioni, A Zilli, ...
Nano letters 19 (10), 7013-7020, 2019
272019
Metal-insulator-metal nanorod arrays for subwavelength imaging
X Wu, J Zhang, Q Gong
Optics Express 17 (4), 2818-2825, 2009
252009
High-Q, low-mode-volume and multiresonant plasmonic nanoslit cavities fabricated by helium ion milling
K Chen, G Razinskas, H Vieker, H Gross, X Wu, A Beyer, A Gölzhäuser, ...
Nanoscale 10 (36), 17148-17155, 2018
222018
Resonant Modes of L-Shaped Gold Nanoparticles
J Yang, JS Zhang, XF Wu, QH Gong
Chinese Physics Letters 26 (6), 7802, 2009
222009
Subwavelength-resolved bidirectional imaging between two and three dimensions using a surface plasmon launching lens
J Wang, J Zhang, X Wu, H Luo, Q Gong
Applied Physics Letters 94 (8), 2009
182009
Robustness of plasmonic angular momentum confinement in cross resonant optical antennas
P Klaer, G Razinskas, M Lehr, K Krewer, F Schertz, XF Wu, B Hecht, ...
Applied Physics Letters 106 (26), 2015
152015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20