Παρακολούθηση
T. Alan Hatton
T. Alan Hatton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Poly (ethylene oxide) poly (propylene oxide) poly (ethylene oxide) block copolymer surfactants in aqueous solutions and at interfaces: thermodynamics, structure, dynamics …
P Alexandridis, TA Hatton
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 96 (1-2), 1-46, 1995
21421995
Micellization of poly (ethylene oxide)-poly (propylene oxide)-poly (ethylene oxide) triblock copolymers in aqueous solutions: thermodynamics of copolymer association
P Alexandridis, JF Holzwarth, TA Hatton
Macromolecules 27 (9), 2414-2425, 1994
20841994
Continuous-flow lithography for high-throughput microparticle synthesis
D Dendukuri, DC Pregibon, J Collins, TA Hatton, PS Doyle
Nature materials 5 (5), 365-369, 2006
11762006
Nanoemulsions: formation, properties and applications
A Gupta, HB Eral, TA Hatton, PS Doyle
Soft matter 12 (11), 2826-2841, 2016
9512016
Bilayer surfactant stabilized magnetic fluids: synthesis and interactions at interfaces
L Shen, PE Laibinis, TA Hatton
Langmuir 15 (2), 447-453, 1999
6961999
Synthesis, properties and applications of Janus nanoparticles
M Lattuada, TA Hatton
Nano Today 6 (3), 286-308, 2011
5652011
Controlled synthesis of nonspherical microparticles using microfluidics
D Dendukuri, K Tsoi, TA Hatton, PS Doyle
Langmuir 21 (6), 2113-2116, 2005
5652005
Functionalization of monodisperse magnetic nanoparticles
M Lattuada, TA Hatton
Langmuir 23 (4), 2158-2168, 2007
5402007
SERS‐coded gold nanorods as a multifunctional platform for densely multiplexed near‐infrared imaging and photothermal heating
G von Maltzahn, A Centrone, JH Park, R Ramanathan, MJ Sailor, ...
Advanced Materials 21 (31), 3175-3180, 2009
4902009
Chemical protection fabrics via surface oximation of electrospun polyacrylonitrile fiber mats
L Chen, L Bromberg, H Schreuder-Gibson, J Walker, TA Hatton, ...
Journal of Materials Chemistry 19 (16), 2432-2438, 2009
4822009
Stop-flow lithography in a microfluidic device
D Dendukuri, SS Gu, DC Pregibon, TA Hatton, PS Doyle
Lab on a Chip 7 (7), 818-828, 2007
4752007
Surface activity of poly (ethylene oxide)-block-poly (propylene oxide)-block-poly (ethylene oxide) copolymers
P Alexandridis, V Athanassiou, S Fukuda, TA Hatton
Langmuir 10 (8), 2604-2612, 1994
4401994
Temperature effects on structural properties of Pluronic P104 and F108 PEO-PPO-PEO block copolymer solutions
P Alexandridis, T Nivaggioli, TA Hatton
Langmuir 11 (5), 1468-1476, 1995
4231995
Protein separations using colloidal magnetic nanoparticles
S Bucak, DA Jones, PE Laibinis, TA Hatton
Biotechnology progress 19 (2), 477-484, 2003
3902003
Chromium (III) terephthalate metal organic framework (MIL-101): HF-free synthesis, structure, polyoxometalate composites, and catalytic properties
L Bromberg, Y Diao, H Wu, SA Speakman, TA Hatton
Chemistry of Materials 24 (9), 1664-1675, 2012
3732012
Liquid-liquid extraction of low molecular-weight proteins by selective solubilization in reversed micelles
KE Goklen, TA Hatton
Separation Science and Technology 22 (2-3), 831-841, 1987
3461987
Solubilization of polycyclic aromatic hydrocarbons by poly (ethylene oxide-propylene oxide) block copolymer micelles: effects of polymer structure
PN Hurter, TA Hatton
Langmuir 8 (5), 1291-1299, 1992
3401992
Modeling of oxygen-inhibited free radical photopolymerization in a PDMS microfluidic device
D Dendukuri, P Panda, R Haghgooie, JM Kim, TA Hatton, PS Doyle
Macromolecules 41 (22), 8547-8556, 2008
3362008
Stop-flow lithography to generate cell-laden microgel particles
P Panda, S Ali, E Lo, BG Chung, TA Hatton, A Khademhosseini, PS Doyle
Lab on a Chip 8 (7), 1056-1061, 2008
3162008
Controlled clustering and enhanced stability of polymer-coated magnetic nanoparticles
A Ditsch, PE Laibinis, DIC Wang, TA Hatton
Langmuir 21 (13), 6006-6018, 2005
3122005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20