Παρακολούθηση
Alexandre Drouin
Alexandre Drouin
Lead Research Scientist, ServiceNow Research -- Adjunct Professor of Computer Science, ULaval
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elementai.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning for electromyographic hand gesture signal classification using transfer learning
U Côté-Allard, CL Fall, A Drouin, A Campeau-Lecours, C Gosselin, ...
IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering 27 (4 …, 2019
4402019
Embedding Propagation: Smoother Manifold for Few-Shot Classification
P Rodríguez, I Laradji, A Drouin, A Lacoste
ECCV 2020, 2020
1452020
Predictive computational phenotyping and biomarker discovery using reference-free genome comparisons
A Drouin, S Giguère, M Déraspe, M Marchand, M Tyers, VG Loo, ...
BMC Genomics 17 (1), 754, 2016
1132016
Interpretable genotype-to-phenotype classifiers with performance guarantees
A Drouin, G Letarte, F Raymond, M Marchand, J Corbeil, F Laviolette
Scientific reports 9 (1), 4071, 2019
912019
Differentiable causal discovery from interventional data
P Brouillard, S Lachapelle, A Lacoste, S Lacoste-Julien, A Drouin
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 21865-21877, 2020
762020
In search of robust measures of generalization
GK Dziugaite*, A Drouin*, B Neal, N Rajkumar, E Caballero, L Wang, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 11723-11733, 2020
542020
MHC-NP: predicting peptides naturally processed by the MHC
S Giguère, A Drouin, A Lacoste, M Marchand, J Corbeil, F Laviolette
Journal of immunological methods 400, 30-36, 2013
522013
Learning a peptide-protein binding affinity predictor with kernel ridge regression
S Giguere, M Marchand, F Laviolette, A Drouin, J Corbeil
BMC bioinformatics 14, 1-16, 2013
482013
Bioconda: Sustainable and comprehensive software distribution for the life sciences
R Dale, B Grüning, A Sjödin, J Rowe, BA Chapman, CH Tomkins-Tinch, ...
Nature Methods 15 (7), 475-476, 2018
342018
Deep learning for electromyographic hand gesture signal classification by leveraging transfer learning
U Côté-Allard, CL Fall, A Drouin, A Campeau-Lecours, C Gosselin, ...
arXiv preprint arXiv:1801.07756, 2018
272018
Synbols: Probing learning algorithms with synthetic datasets
A Lacoste, P Rodríguez López, F Branchaud-Charron, P Atighehchian, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 134-146, 2020
142020
Accelerated Robust Point Cloud Registration in Natural Environments through Positive and Unlabeled Learning
M Latulippe, A Drouin, P Giguère, F Laviolette
Proceedings of the Twenty-Third International Joint Conference on Artificial …, 2013
132013
Learning interpretable models of phenotypes from whole genome sequences with the set covering machine
A Drouin, S Giguere, V Sagatovich, M Déraspe, F Laviolette, M Marchand, ...
arXiv preprint arXiv:1412.1074, 2014
102014
Large scale modeling of antimicrobial resistance with interpretable classifiers
A Drouin, F Raymond, GL St-Pierre, M Marchand, J Corbeil, F Laviolette
arXiv preprint arXiv:1612.01030, 2016
92016
Tactis: Transformer-attentional copulas for time series
A Drouin, É Marcotte, N Chapados
International Conference on Machine Learning, 5447-5493, 2022
82022
Mass spectra alignment using virtual lock-masses
F Brochu, PL Plante, A Drouin, D Gagnon, D Richard, F Durocher, ...
Scientific Reports 9 (1), 8469, 2019
72019
Maximum margin interval trees
A Drouin, T Hocking, F Laviolette
Advances in neural information processing systems 30, 2017
72017
Toward foundation models for Earth monitoring: Proposal for a climate change benchmark
A Lacoste, ED Sherwin, H Kerner, H Alemohammad, B Lütjens, J Irvin, ...
arXiv preprint arXiv:2112.00570, 2021
52021
Phylogenetic Manifold Regularization: A semi-supervised approach to predict transcription factor binding sites
F Ahsan, A Drouin, F Laviolette, D Precup, M Blanchette
2020 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM …, 2020
32020
Typing assumptions improve identification in causal discovery
P Brouillard, P Taslakian, A Lacoste, S Lachapelle, A Drouin
Conference on Causal Learning and Reasoning, 162-177, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20