Παρακολούθηση
Rena Bakhshi
Rena Bakhshi
VU University Amsterdam
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bakhshi.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HighResMIP versions of EC-Earth: EC-Earth3P and EC-Earth3P-HR–description, model computational performance and basic validation
R Haarsma, M Acosta, R Bakhshi, PA Bretonnière, LP Caron, M Castrillo, ...
Geoscientific Model Development 13 (8), 3507-3527, 2020
109*2020
Meanfield analysis for the evaluation of gossip protocols
R Bakhshi, L Cloth, W Fokkink, BR Haverkort
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 36 (3), 31-39, 2008
662008
Formal analysis techniques for gossiping protocols
R Bakhshi, F Bonnet, W Fokkink, B Haverkort
ACM SIGOPS Operating Systems Review 41 (5), 28-36, 2007
492007
Verification of peer-to-peer algorithms: A case study
R Bakhshi, D Gurov
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 181, 35-47, 2007
482007
Mean-field framework for performance evaluation of push–pull gossip protocols
R Bakhshi, L Cloth, W Fokkink, BR Haverkort
Performance Evaluation 68 (2), 157-179, 2011
402011
Automating the mean-field method for large dynamic gossip networks
R Bakhshi, J Endrullis, S Endrullis, W Fokkink, B Haverkort
2010 Seventh International Conference on the Quantitative Evaluation of …, 2010
292010
An analytical model of information dissemination for a gossip-based protocol
R Bakhshi, D Gavidia, W Fokkink, M van Steen
Computer Networks 53 (13), 2288-2303, 2009
292009
Leader election in anonymous rings: Franklin goes probabilistic
R Bakhshi, W Fokkink, J Pang, J Van De Pol
Fifth Ifip International Conference On Theoretical Computer Science–Tcs 2008 …, 2008
292008
Detecting high indoor crowd density with Wi-Fi localization: A statistical mechanics approach
S Georgievska, P Rutten, J Amoraal, E Ranguelova, R Bakhshi, ...
Journal of Big Data 6 (1), 1-23, 2019
182019
Clustering image noise patterns by embedding and visualization for common source camera detection
S Georgievska, R Bakhshi, A Gavai, A Sclocco, B van Werkhoven
Digital Investigation 23, 22-30, 2017
182017
Gossiping models
R Bakhshi
Formal Analysis of Epidemic Protocols, 2011
14*2011
Modeling and matching digital data marketplace policies
S Shakeri, V Maccatrozzo, L Veen, R Bakhshi, L Gommans, C De Laat, ...
2019 15th International Conference on eScience (eScience), 570-577, 2019
112019
Fast leader election in anonymous rings with bounded expected delay
R Bakhshi, J Endrullis, W Fokkink, J Pang
Information Processing Letters 111 (17), 864-870, 2011
11*2011
On the impact of modelling choices for distributed information spread
R Bakhshi, A Fehnker
2009 Sixth International Conference on the Quantitative Evaluation of …, 2009
112009
Mechanized extraction of topology anti-patterns in wireless networks
M Woehrle, R Bakhshi, MR Mousavi
International Conference on Integrated Formal Methods, 158-173, 2012
102012
A modeling framework for gossip-based information spread
R Bakhshi, D Gavidia, W Fokkink, M van Steen
2011 Eighth International Conference on Quantitative Evaluation of SysTems …, 2011
102011
Transducer degrees: atoms, infima and suprema
J Endrullis, JW Klop, R Bakhshi
Acta Informatica 57 (3-5), 727-758, 2020
82020
spot: Open Source framework for scientific data repository and interactive visualization
F Diblen, J Attema, R Bakhshi, S Caron, L Hendriks, B Stienen
SoftwareX 9, 328-331, 2019
82019
On the complexity of equivalence of specifications of infinite objects
J Endrullis, D Hendriks, R Bakhshi
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN international conference on Functional …, 2012
62012
Scalable analysis for large social networks: the data-aware mean-field approach
JM Birkholz, R Bakhshi, R Harige, M van Steen, P Groenewegen
Social Informatics: 4th International Conference, SocInfo 2012, Lausanne …, 2012
6*2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20