Παρακολούθηση
Mihaela Girtan
Mihaela Girtan
Associate Professor, Angers University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-angers.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural and optical properties of indium oxide thin films prepared by an ultrasonic spray CVD process
M Girtan, G Folcher
Surface and Coatings Technology 172 (2-3), 242-250, 2003
2042003
Comparison of ITO/metal/ITO and ZnO/metal/ZnO characteristics as transparent electrodes for third generation solar cells
M Girtan
Solar Energy Materials and Solar Cells 100, 153-161, 2012
1902012
Role of ITO and PEDOT: PSS in stability/degradation of polymer: fullerene bulk heterojunctions solar cells
M Girtan, M Rusu
Solar Energy Materials and Solar Cells 94 (3), 446-450, 2010
1832010
Measurement of charge carrier mobility in perovskite nanowire films by photo-CELIV method
A Aukštuolis, M Girtan, GA Mousdis, R Mallet, M Socol, M Rasheed, ...
Proceedings of the Romanian Academy Series a-Mathematics Physics Technical …, 2017
1162017
Effect of B 2 O 3 addition on optical and structural properties of TiO 2 as a new blocking layer for multiple dye sensitive solar cell application (DSSC)
W Saidi, N Hfaidh, M Rasheed, M Girtan, A Megriche, MEL Maaoui
RSC Advances 6 (73), 68819-68826, 2016
1032016
Optical properties of Nb-doped TiO2 thin films prepared by sol-gel method
AV Manole, M Dobromir, M Gîrtan, R Mallet, G Rusu, D Luca
Ceramics International, 2012
912012
Optical, morphological and electrical studies of thermally vacuum evaporated CdTe thin films for photovoltaic applications
O Toma, L Ion, M Girtan, S Antohe
Solar energy 108, 51-60, 2014
782014
On the structural, morphological, optical and electrical properties of sol–gel deposited ZnO: In films
M Girtan, M Socol, B Pattier, M Sylla, A Stanculescu
Thin Solid Films 519 (2), 573-577, 2010
722010
Structural and electrical properties of zinc oxides thin films prepared by thermal oxidation
M Girtan, GG Rusu, S Dabos-Seignon, M Rusu
Applied surface science 254 (13), 4179-4185, 2008
702008
Influence of oxidation conditions on the properties of indium oxide thin films
M Girtan, GI Rusu, GG Rusu, S Gurlui
Applied surface science 162, 492-498, 2000
702000
Optical characterization of vacuum evaporated CdZnTe thin films deposited by a multilayer method
GG Rusu, M Rusu, M Girtan
Vacuum 81 (11-12), 1476-1479, 2007
622007
A critical review of photovoltaic cells based on organic monomeric and polymeric thin film heterojunctions
S Antohe, S Iftimie, L Hrostea, VA Antohe, M Girtan
Thin Solid Films 642, 219-231, 2017
602017
On the physical properties of indium oxide thin films deposited by pyrosol in comparison with films deposited by pneumatic spray pyrolysis
M Girtan, H Cachet, GI Rusu
Thin Solid Films 427 (1-2), 406-410, 2003
582003
Undoped and Cr-doped TiO2 thin films obtained by spray pyrolysis
D Mardare, F Iacomi, N Cornei, M Girtan, D Luca
Thin Solid Films 518 (16), 4586-4589, 2010
532010
A review on oxide/metal/oxide thin films on flexible substrates as electrodes for organic and perovskite solar cells
M Girtan, B Negulescu
Optical Materials: X 13, 100122, 2022
502022
On titanium oxide spray deposited thin films for solar cells applications
I Vaiciulis, M Girtan, A Stanculescu, L Leontie, F Habelhames, S Antohe
502012
On the stability of the electrical and photoelectrical properties of P3HT and P3HT: PCBM blends thin films
M Girtan
Organic Electronics 14 (1), 200-205, 2013
492013
On the properties of aluminium doped zinc oxide thin films deposited on plastic substrates from ceramic targets
M Girtan, A Vlad, R Mallet, MA Bodea, JD Pedarnig, A Stanculescu, ...
Applied surface science 274, 306-313, 2013
452013
Investigations on the optical constants of indium oxide thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis
M Girtan
Materials Science and Engineering: B 118 (1-3), 175-178, 2005
432005
Flexible heterostructures based on metal phthalocyanines thin films obtained by MAPLE
M Socol, N Preda, O Rasoga, C Breazu, I Stavarache, F Stanculescu, ...
Applied Surface Science 374, 403-410, 2016
402016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20