Παρακολούθηση
Nancy Lynch
Nancy Lynch
Professor of EECS, MIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csail.mit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distributed algorithms
NA Lynch
Elsevier, 1996
71251996
Impossibility of distributed consensus with one faulty process
MJ Fischer, NA Lynch, MS Paterson
Journal of the ACM (JACM) 32 (2), 374-382, 1985
67261985
Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services
S Gilbert, N Lynch
Acm Sigact News 33 (2), 51-59, 2002
27742002
Consensus in the presence of partial synchrony
C Dwork, N Lynch, L Stockmeyer
Journal of the ACM (JACM) 35 (2), 288-323, 1988
25171988
An introduction to input/output automata
NA Lynch, MR Tuttle
Laboratory for Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, 1988
16171988
Hierarchical correctness proofs for distributed algorithms
NA Lynch, MR Tuttle
Proceedings of the sixth annual ACM Symposium on Principles of distributed …, 1987
11871987
Forward and backward simulations
N Lynch, F Vaandrager
Information and Computation 121 (2), 214-233, 1995
780*1995
A lower bound for the time to assure interactive consistency
MJ Fischer, NA Lynch
Inf. Process. Lett. 14 (4), 183-186, 1982
6731982
Reaching approximate agreement in the presence of faults
D Dolev, NA Lynch, SS Pinter, EW Stark, WE Weihl
Journal of the ACM (JACM) 33 (3), 499-516, 1986
6641986
A new fault-tolerant algorithm for clock synchronization
J Lundelius, N Lynch
Proceedings of the third annual ACM symposium on Principles of distributed …, 1984
6121984
Probabilistic simulations for probabilistic processes
R Segala, N Lynch
Nordic Journal of Computing 2 (2), 250-273, 1995
6021995
Hybrid i/o automata
N Lynch, R Segala, F Vaandrager
Information and computation 185 (1), 105-157, 2003
5792003
Hybrid i/o automata
N Lynch, R Segala, F Vaandrager
Information and computation 185 (1), 105-157, 2003
5792003
Comparison of polynomial-time reducibilities
R Ladner, N Lynch, A Selman
Proceedings of the sixth annual ACM symposium on Theory of computing, 110-121, 1974
5341974
Distributed computation in dynamic networks
F Kuhn, N Lynch, R Oshman
Proceedings of the forty-second ACM symposium on Theory of computing, 513-522, 2010
4682010
Probabilistic simulations for probabilistic processes
R Segala, N Lynch
International Conference on Concurrency Theory, 481-496, 1994
4161994
Hybrid i/o automata
N Lynch, R Segala, F Vaandrager, HB Weinberg
International Hybrid Systems Workshop, 496-510, 1995
3631995
An upper and lower bound for clock synchronization
J Lundelius, N Lynch
Information and control 62 (2-3), 190-204, 1984
3441984
The theory of timed I/O automata
DK Kaynar, N Lynch, R Segala, F Vaandrager
Synthesis Lectures on Distributed Computing Theory 1 (1), 1-137, 2010
3112010
Easy impossibility proofs for distributed consensus problems
MJ Fischer, NA Lynch, M Merritt
Distributed Computing 1 (1), 26-39, 1986
3101986
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20