Παρακολούθηση
Nancy Lynch
Nancy Lynch
Professor of EECS, MIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csail.mit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distributed algorithms
NA Lynch
Elsevier, 1996
70471996
Impossibility of distributed consensus with one faulty process
MJ Fischer, NA Lynch, MS Paterson
Journal of the ACM (JACM) 32 (2), 374-382, 1985
66231985
Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services
S Gilbert, N Lynch
Acm Sigact News 33 (2), 51-59, 2002
27032002
Consensus in the presence of partial synchrony
C Dwork, N Lynch, L Stockmeyer
Journal of the ACM (JACM) 35 (2), 288-323, 1988
24351988
An introduction to input/output automata
NA Lynch, MR Tuttle
Laboratory for Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, 1988
16091988
Hierarchical correctness proofs for distributed algorithms
NA Lynch, MR Tuttle
Proceedings of the sixth annual ACM Symposium on Principles of distributed …, 1987
11691987
Forward and backward simulations
N Lynch, F Vaandrager
Information and Computation 121 (2), 214-233, 1995
776*1995
A lower bound for the time to assure interactive consistency
MJ Fischer, NA Lynch
Inf. Process. Lett. 14 (4), 183-186, 1982
6721982
Reaching approximate agreement in the presence of faults
D Dolev, NA Lynch, SS Pinter, EW Stark, WE Weihl
Journal of the ACM (JACM) 33 (3), 499-516, 1986
6481986
A new fault-tolerant algorithm for clock synchronization
J Lundelius, N Lynch
Proceedings of the third annual ACM symposium on Principles of distributed …, 1984
6091984
Probabilistic simulations for probabilistic processes
R Segala, N Lynch
Nordic Journal of Computing 2 (2), 250-273, 1995
5971995
Hybrid i/o automata
N Lynch, R Segala, F Vaandrager
Information and computation 185 (1), 105-157, 2003
5862003
Hybrid i/o automata
N Lynch, R Segala, F Vaandrager
Information and computation 185 (1), 105-157, 2003
5862003
Comparison of polynomial-time reducibilities
R Ladner, N Lynch, A Selman
Proceedings of the sixth annual ACM symposium on Theory of computing, 110-121, 1974
5261974
Distributed computation in dynamic networks
F Kuhn, N Lynch, R Oshman
Proceedings of the forty-second ACM symposium on Theory of computing, 513-522, 2010
4632010
Probabilistic simulations for probabilistic processes
R Segala, N Lynch
International Conference on Concurrency Theory, 481-496, 1994
4111994
Hybrid i/o automata
N Lynch, R Segala, F Vaandrager, HB Weinberg
International Hybrid Systems Workshop, 496-510, 1995
3521995
An upper and lower bound for clock synchronization
J Lundelius, N Lynch
Information and control 62 (2-3), 190-204, 1984
3391984
The theory of timed I/O automata
DK Kaynar, N Lynch, R Segala, F Vaandrager
Synthesis Lectures on Distributed Computing Theory 1 (1), 1-137, 2010
3072010
Easy impossibility proofs for distributed consensus problems
MJ Fischer, NA Lynch, M Merritt
Distributed Computing 1 (1), 26-39, 1986
3011986
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20