Παρακολούθηση
Panos Yannakopoulos
Panos Yannakopoulos
Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Primary sludge hydrolysis for biological nutrient removal
GJ Hatziconstantinou, P Yannakopoulos, A Andreadakis
Water Science and Technology 34 (1-2), 417-423, 1996
1061996
Electromagnetic pre-earthquake precursors: Mechanisms, data and models-A review
E Petraki, D Nikolopoulos, C Nomicos, J Stonham, D Cantzos, ...
J. Earth Sci. Clim. Chang 6 (11), 2015
552015
Radon-222: a potential short-term earthquake precursor
E Petraki, D Nikolopoulos, D Panagiotaras, D Cantzos, P Yannakopoulos, ...
Journal of Earth Science & Climatic Change 6 (6), 1, 2015
532015
Traces of self-organisation and long-range memory in variations of environmental radon in soil: Comparative results from monitoring in Lesvos Island and Ileia (Greece)
D Nikolopoulos, E Petraki, E Vogiannis, Y Chaldeos, P Yannakopoulos, ...
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 299, 203-219, 2014
332014
An empirical model for primary sedimentation of sewage
DG Christoulas, PH Yannakopoulos, AD Andreadakis
Environment international 24 (8), 925-934, 1998
261998
Long-range memory patterns in variations of environmental radon in soil
E Petraki, D Nikolopoulos, A Fotopoulos, D Panagiotaras, C Nomicos, ...
Analytical Methods 5 (16), 4010-4020, 2013
252013
Radioluminescence properties of the CdSe/ZnS Quantum Dot nanocrystals with analysis of long-memory trends
D Nikolopoulos, I Valais, C Michail, A Bakas, C Fountzoula, D Cantzos, ...
Radiation Measurements 92, 19-31, 2016
222016
Long-memory trends in disturbances of radon in soil prior to the twin ML= 5.1 earthquakes of 17 November 2014 Greece
D Nikolopoulos, E Petraki, C Nomicos, G Koulouras, S Kottou, ...
J. Earth Sci. Climatic Change 6 (1), 1-10, 2015
222015
Comprehensive experience for indoor air quality assessment: A review on the determination of volatile organic compounds (VOCs)
D Panagiotaras, D Nikolopoulos, E Petraki, S Kottou, D Koulougliotis, ...
Journal of Physical Chemistry & Biophysics 4 (5), 1, 2014
212014
How safe is the environmental electromagnetic radiation
S Kottou, D Nikolopoulos, E Vogiannis, D Koulougliotis, E Petraki, ...
Journal of Physical Chemistry & Biophysics 4 (3), 2161-0398.1000146, 2014
192014
Fractal evolution of MHz electromagnetic signals prior to earthquakes: results collected in Greece during 2009
E Petraki, D Nikolopoulos, Y Chaldeos, G Koulouras, C Nomicos, ...
Geomatics, Natural Hazards and Risk 7 (2), 550-564, 2016
182016
Factors affecting indoor radon concentrations of Greek dwellings through multivariate statistics-first approach
D Nikolopoulos, S Kottou, A Louizi, E Petraki, E Vogiannis, ...
J Phys Chem Biophys 4 (145), 2161-0398.1000145, 2014
162014
Influence of ionizing radiation in electronic and optoelectronic properties of III–V semiconductor compounds
PH Yannakopoulos, AP Skountzos, M Vesely
Microelectronics journal 39 (5), 732-736, 2008
152008
Long-memory and fractal trends in variations of environmental radon in soil: results from measurements in Lesvos Island in Greece
D Nikolopoulos, C Matsoukas, PH Yannakopoulos, E Petraki, D Cantzos, ...
J. Earth Sci. Clim. Chang 9, 1-11, 2018
142018
On the response of alloyed ZnCdSeS quantum dot films
I Valais, C Michail, C Fountzoula, D Tseles, P Yannakopoulos, ...
Results in physics 7, 1734-1736, 2017
142017
Fractal analysis of pre-seismic electromagnetic and radon precursors: a systematic approach
D Nikolopoulos, E Petraki, D Cantzos, PH Yannakopoulos, ...
J. Earth Sci. Clim. Chang 7, 1-11, 2016
122016
Identifying long-memory trends in pre-seismic MHz Disturbances through Support Vector Machines
D Cantzos, D Nikolopoulos, E Petraki, C Nomicos, PH Yannakopoulos, ...
Journal of Earth Science & Climatic Change 6 (3), 1, 2015
122015
Traces of long-memory in pre-seismic MHz electromagnetic time series-Part1: Investigation through the R/S analysis and time-evolving spectral fractals
D Nikolopoulos, D Cantzos, E Petraki, PH Yannakopoulos, C Nomicos
J. Earth Sci. Clim. Chang 7, 359, 2016
102016
Electron irradiation induced defects in undoped and Te doped gallium phosphide
GE Zardas, CI Symeonides, PC Euthymiou, GJ Papaioannou, ...
Solid state communications 145 (7-8), 332-336, 2008
102008
CO2 and radon emissions as precursors of seismic activity
S D’Incecco, E Petraki, G Priniotakis, M Papoutsidakis, P Yannakopoulos, ...
Earth Systems and Environment 5 (3), 655-666, 2021
92021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20