Παρακολούθηση
Evan D. Sherwin
Evan D. Sherwin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
597*2022
Closing the methane gap in US oil and natural gas production emissions inventories
JS Rutherford, ED Sherwin, AP Ravikumar, GA Heath, J Englander, ...
Nature Communications 12 (1), 1-12, 2021
74*2021
Quantifying Regional Methane Emissions in the New Mexico Permian Basin with a Comprehensive Aerial Survey
Y Chen, ED Sherwin, ESF Berman, BB Jones, MP Gordon, EB Wetherley, ...
Environmental Science & Technology 56 (7), 4317-4323, 2022
38*2022
Single-blind test of airplane-based hyperspectral methane detection via controlled releases
ED Sherwin, Y Chen, AP Ravikumar, AR Brandt
Elementa: Science of the Anthropocene 9 (1), 2021
342021
Estimation of the year-on-year volatility and the unpredictability of the United States energy system
ED Sherwin, M Henrion, IML Azevedo
Nature Energy 3 (4), 341-346, 2018
302018
Electrofuel synthesis from variable renewable electricity: An optimization-based techno-economic analysis
ED Sherwin
Environmental Science & Technology 55 (11), 7583-7594, 2021
212021
Single-blind validation of space-based point-source detection and quantification of onshore methane emissions
ED Sherwin, JS Rutherford, Y Chen, S Aminfard, EA Kort, RB Jackson, ...
Scientific Reports 13 (1), 3836, 2023
9*2023
Single-blind determination of methane detection limits and quantification accuracy using aircraft-based LiDAR
C Bell, J Rutherford, A Brandt, E Sherwin, T Vaughn, D Zimmerle
Elem Sci Anth 10 (1), 00080, 2022
92022
Optimal gas-electric energy system decarbonization planning
G Von Wald, K Sundar, E Sherwin, A Zlotnik, A Brandt
Advances in Applied Energy 6, 100086, 2022
82022
Displacing fishmeal with protein derived from stranded methane
SH El Abbadi, ED Sherwin, AR Brandt, SP Luby, CS Criddle
Nature Sustainability 5 (1), 47-56, 2022
8*2022
Characterizing the association between low-income electric subsidies and the intra-day timing of electricity consumption
ED Sherwin, IML Azevedo
Environmental Research Letters 15 (9), 094089, 2020
82020
Toward Foundation Models for Earth Monitoring: Proposal for a Climate Change Benchmark
A Lacoste, ED Sherwin, H Kerner, H Alemohammad, B Lütjens, J Irvin, ...
arXiv preprint arXiv:2112.00570, 2021
52021
Quantifying oil and natural gas system emissions using one million aerial site measurements
E Sherwin, J Rutherford, Z Zhang, Y Chen, E Wetherley, P Yakovlev, ...
32023
Controlled release experimental methods: 2021 Stanford controlled releases in TX and AZ
JS Rutherford, ED Sherwin, Y Chen, AR Brandt
32022
Estimating global oilfield-specific flaring with uncertainty using a detailed geographic database of oil and gas fields
Z Zhang, ED Sherwin, AR Brandt
Environmental Research Letters 16 (12), 124039, 2021
32021
Detecting and quantifying methane emissions from oil and gas production: algorithm development with ground-truth calibration based on Sentinel-2 satellite imagery
Z Zhang, ED Sherwin, DJ Varon, AR Brandt
Atmospheric Measurement Techniques 15 (23), 7155-7169, 2022
12022
Limitations of econometric evaluation of nonrandomized residential energy efficiency programs: A case study of Northern California rebate programs
ED Sherwin, RM Meyer, IML Azevedo
Environmental Data Science 1, e1, 2022
12022
Evaluating methane emission quantification performance and uncertainty of aerial technologies via high-volume single-blind controlled releases
JS Rutherford, ED Sherwin, Y Chen, S Aminfard, AR Brandt
EarthArXiv, 2023
2023
Leveling the Playing Field: A Cost Comparison of Various Hourly-Reliable, Net-Zero Hydrogen Production Pathways
J Bracci, E Sherwin, N Boness, A Brandt
2023
Low-Cost Representative Sampling for a Natural Gas Distribution System in Transition
ED Sherwin, E Lever, AR Brandt
ACS omega 7 (48), 43973-43980, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20