Παρακολούθηση
Evan D. Sherwin
Evan D. Sherwin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
964*2022
Closing the methane gap in US oil and natural gas production emissions inventories
JS Rutherford, ED Sherwin, AP Ravikumar, GA Heath, J Englander, ...
Nature Communications 12 (1), 1-12, 2021
1182021
Quantifying Regional Methane Emissions in the New Mexico Permian Basin with a Comprehensive Aerial Survey
Y Chen, ED Sherwin, ESF Berman, BB Jones, MP Gordon, EB Wetherley, ...
Environmental Science & Technology 56 (7), 4317-4323, 2022
762022
Single-blind test of airplane-based hyperspectral methane detection via controlled releases
ED Sherwin, Y Chen, AP Ravikumar, AR Brandt
Elem Sci Anth 9 (1), 00063, 2021
542021
Single-blind validation of space-based point-source detection and quantification of onshore methane emissions
ED Sherwin, JS Rutherford, Y Chen, S Aminfard, EA Kort, RB Jackson, ...
Scientific Reports 13 (1), 3836, 2023
37*2023
Electrofuel synthesis from variable renewable electricity: An optimization-based techno-economic analysis
ED Sherwin
Environmental Science & Technology 55 (11), 7583-7594, 2021
362021
Estimation of the year-on-year volatility and the unpredictability of the United States energy system
ED Sherwin, M Henrion, IML Azevedo
Nature Energy 3 (4), 341-346, 2018
342018
Single-blind determination of methane detection limits and quantification accuracy using aircraft-based LiDAR
C Bell, J Rutherford, A Brandt, E Sherwin, T Vaughn, D Zimmerle
Elem Sci Anth 10 (1), 00080, 2022
252022
Optimal gas-electric energy system decarbonization planning
G Von Wald, K Sundar, E Sherwin, A Zlotnik, A Brandt
Advances in Applied Energy 6, 100086, 2022
242022
Toward Foundation Models for Earth Monitoring: Proposal for a Climate Change Benchmark
A Lacoste, ED Sherwin, H Kerner, H Alemohammad, B Lütjens, J Irvin, ...
arXiv preprint arXiv:2112.00570, 2021
212021
Displacing fishmeal with protein derived from stranded methane
SH El Abbadi, ED Sherwin, AR Brandt, SP Luby, CS Criddle
Nature Sustainability 5 (1), 47-56, 2022
162022
Geo-bench: Toward foundation models for earth monitoring
A Lacoste, N Lehmann, P Rodriguez, E Sherwin, H Kerner, B Lütjens, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
142024
US oil and gas system emissions from nearly one million aerial site measurements
ED Sherwin, JS Rutherford, Z Zhang, Y Chen, EB Wetherley, PV Yakovlev, ...
Nature 627 (8003), 328-334, 2024
11*2024
Estimating global oilfield-specific flaring with uncertainty using a detailed geographic database of oil and gas fields
Z Zhang, ED Sherwin, AR Brandt
Environmental Research Letters 16 (12), 124039, 2021
102021
Single-blind test of nine methane-sensing satellite systems from three continents
ED Sherwin, SH El Abbadi, PM Burdeau, Z Zhang, Z Chen, JS Rutherford, ...
Atmospheric Measurement Techniques 17 (2), 765-782, 2024
92024
A cost comparison of various hourly-reliable and net-zero hydrogen production pathways in the United States
JM Bracci, ED Sherwin, NL Boness, AR Brandt
Nature Communications 14 (1), 7391, 2023
92023
Characterizing the association between low-income electric subsidies and the intra-day timing of electricity consumption
ED Sherwin, IML Azevedo
Environmental Research Letters 15 (9), 094089, 2020
92020
Evaluating methane emission quantification performance and uncertainty of aerial technologies via high-volume single-blind controlled releases
JS Rutherford, ED Sherwin, Y Chen, S Aminfard, AR Brandt
EarthArXiv, 2023
82023
Comprehensive evaluation of aircraft-based methane sensing for greenhouse gas mitigation
SH El Abbadi, Z Chen, PM Burdeau, JS Rutherford, Y Chen, Z Zhang, ...
EarthArXiv, 2023
62023
Detecting and quantifying methane emissions from oil and gas production: algorithm development with ground-truth calibration based on Sentinel-2 satellite imagery
Z Zhang, ED Sherwin, DJ Varon, AR Brandt
Atmospheric Measurement Techniques 15 (23), 7155-7169, 2022
62022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20