Παρακολούθηση
Wen Hu
Wen Hu
unsw, csiro, nicta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unsw.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ear-phone: an end-to-end participatory urban noise mapping system
RK Rana, CT Chou, SS Kanhere, N Bulusu, W Hu
Proceedings of the 9th ACM/IEEE international conference on information …, 2010
9642010
A survey of COVID-19 contact tracing apps
N Ahmed, RA Michelin, W Xue, S Ruj, R Malaney, SS Kanhere, ...
IEEE access 8, 134577-134601, 2020
6782020
Environmental wireless sensor networks
P Corke, T Wark, R Jurdak, W Hu, P Valencia, D Moore
Proceedings of the IEEE 98 (11), 1903-1917, 2010
6272010
DTLS based security and two-way authentication for the Internet of Things
T Kothmayr, C Schmitt, W Hu, M Brünig, G Carle
Ad Hoc Networks 11 (8), 2710-2723, 2013
5342013
Wireless sensor networks for battlefield surveillance
T Bokareva, W Hu, S Kanhere, B Ristic, N Gordon, T Bessell, M Rutten, ...
Proceedings of the land warfare conference, 1-8, 2006
3552006
Design and evaluation of a hybrid sensor network for cane toad monitoring
W Hu, N Bulusu, CT Chou, S Jha, A Taylor, VN Tran
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 5 (1), 1-28, 2009
3362009
Wifi-id: Human identification using wifi signal
J Zhang, B Wei, W Hu, SS Kanhere
2016 International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems …, 2016
2892016
Sensing, computing, and communications for energy harvesting IoTs: A survey
D Ma, G Lan, M Hassan, W Hu, SK Das
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (2), 1222-1250, 2019
2692019
A DTLS based end-to-end security architecture for the Internet of Things with two-way authentication
T Kothmayr, C Schmitt, W Hu, M Brünig, G Carle
37th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks-Workshops, 956-963, 2012
2452012
Are you contributing trustworthy data? The case for a reputation system in participatory sensing
KL Huang, SS Kanhere, W Hu
Proceedings of the 13th ACM international conference on Modeling, analysis …, 2010
2102010
Design and deployment of a remote robust sensor network: Experiences from an outdoor water quality monitoring network
T Le Dinh, W Hu, P Sikka, P Corke, L Overs, S Brosnan
32nd IEEE conference on local computer networks (LCN 2007), 799-806, 2007
1882007
Towards trustworthy participatory sensing
A Dua, N Bulusu, WC Feng, W Hu
Proceedings of the 4th USENIX Conference on Hot Topics in Security, 8-8, 2009
1862009
Preserving privacy in participatory sensing systems
KL Huang, SS Kanhere, W Hu
Computer Communications 33 (11), 1266-1280, 2010
1762010
Energy efficient information collection in wireless sensor networks using adaptive compressive sensing
CT Chou, R Rana, W Hu
2009 IEEE 34th Conference on Local Computer Networks, 443-450, 2009
1622009
The design and evaluation of a mobile sensor/actuator network for autonomous animal control
T Wark, C Crossman, W Hu, Y Guo, P Valencia, P Sikka, P Corke, C Lee, ...
Proceedings of the 6th international conference on Information processing in …, 2007
1622007
secfleck: A public key technology platform for wireless sensor networks
W Hu, P Corke, W Shih, L Overs
Wireless Sensor Networks, 296-311, 2009
1392009
ERTP: Energy-efficient and reliable transport protocol for data streaming in wireless sensor networks
T Le, W Hu, P Corke, S Jha
Computer Communications 32 (7-10), 1154-1171, 2009
1322009
Ear-phone: a context-aware noise mapping using smart phones
R Rana, CT Chou, N Bulusu, S Kanhere, W Hu
Pervasive and Mobile Computing 17, 1--22, 2015
1312015
Feasibility analysis of using humidex as an indoor thermal comfort predictor
R Rana, B Kusy, R Jurdak, J Wall, W Hu
Energy and Buildings 64, 17-25, 2013
1282013
Talos: Encrypted query processing for the internet of things
H Shafagh, A Hithnawi, A Dröscher, S Duquennoy, W Hu
Proceedings of the 13th ACM conference on embedded networked sensor systems …, 2015
1242015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20