Παρακολούθηση
Antonio Ferrara
Antonio Ferrara
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Elliot: a comprehensive and rigorous framework for reproducible recommender systems evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2021
302021
Towards Effective Device-Aware Federated Learning
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara
AI*IA 2019 – Advances in Artificial Intelligence. AI*IA 2019. Lecture Notes …, 2019
212019
How to put users in control of their data in federated top-N recommendation with learning to rank
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1359-1362, 2021
132021
FedeRank: User Controlled Feedback with Federated Recommender Systems
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research …, 2021
132021
Sparse Feature Factorization for Recommender Systems with Knowledge Graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
Fifteenth ACM Conference on Recommender Systems, 154-165, 2021
62021
V-elliot: Design, evaluate and tune visual recommender systems
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Fifteenth ACM Conference on Recommender Systems, 768-771, 2021
32021
FedeRank: User Controlled Feedback with Federated Recommender Systems
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
arXiv preprint arXiv:2012.11328, 2020
32020
Pursuing Privacy in Recommender Systems: the View of Users and Researchers from Regulations to Applications
VW Anelli, L Belli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci, C Pomo
Fifteenth ACM Conference on Recommender Systems, 838-841, 2021
22021
Prioritized multi-criteria federated learning
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara
Intelligenza Artificiale 14 (2), 183-200, 2020
12020
User-controlled federated matrix factorization for recommender systems
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Journal of Intelligent Information Systems 58 (2), 287-309, 2022
2022
Federated Recommender Systems with Learning to Rank.
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
SEBD, 71-82, 2021
2021
Sparse Embeddings for Recommender Systems with Knowledge Graphs.
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
IIR, 2021
2021
How to perform reproducible experiments in the ELLIOT recommendation framework: Data processing, model selection, and performance evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Aachen: M. Jeusfeld c/o Redaktion Sun SITE, Informatik V, RWTH Aachen., 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13