Παρακολούθηση
Antonio Ferrara
Antonio Ferrara
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Elliot: A comprehensive and rigorous framework for reproducible recommender systems evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Proceedings of the 44th international ACM SIGIR conference on research and …, 2021
882021
FedeRank: User Controlled Feedback with Federated Recommender Systems
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research …, 2021
382021
Towards Effective Device-Aware Federated Learning
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara
AI*IA 2019 – Advances in Artificial Intelligence. AI*IA 2019. Lecture Notes …, 2019
322019
How to put users in control of their data in federated top-n recommendation with learning to rank
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1359-1362, 2021
242021
Sparse Feature Factorization for Recommender Systems with Knowledge Graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
Fifteenth ACM Conference on Recommender Systems, 154-165, 2021
232021
V-elliot: Design, evaluate and tune visual recommender systems
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 768-771, 2021
132021
Pursuing privacy in recommender systems: the view of users and researchers from regulations to applications
VW Anelli, L Belli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci, C Pomo
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 838-841, 2021
122021
User-controlled federated matrix factorization for recommender systems
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Journal of Intelligent Information Systems 58 (2), 287-309, 2022
72022
How neighborhood exploration influences novelty and diversity in graph collaborative filtering
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, D Malitesta, ...
MORS@ RecSys (CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3268). CEUR-WS. org, 2022
62022
Fourth Knowledge-aware and Conversational Recommender Systems Workshop (KaRS)
VW Anelli, P Basile, G De Melo, FM Donini, A Ferrara, C Musto, ...
Proceedings of the 16th ACM Conference on Recommender Systems, 663-666, 2022
52022
Prioritized multi-criteria federated learning
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara
Intelligenza Artificiale 14 (2), 183-200, 2020
52020
Reshaping graph recommendation with edge graph collaborative filtering and customer reviews
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, D Malitesta, ...
DL4SR@ CIKM, CEUR Workshop Proceedings 3317, 2022
42022
KGFlex: Efficient Recommendation with Sparse Feature Factorization and Knowledge Graphs
A Ferrara, VW Anelli, ACM Mancino, TD Noia, ED Sciascio
ACM Transactions on Recommender Systems, 2023
32023
Federated Recommender Systems with Learning to Rank.
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
SEBD, 71-82, 2021
22021
An Out-of-the-Box Application for Reproducible Graph Collaborative Filtering extending the Elliot Framework
D Malitesta, C Pomo, VW Anelli, T Di Noia, A Ferrara
Adjunct Proceedings of the 31st ACM Conference on User Modeling, Adaptation …, 2023
12023
Addressing Privacy in Recommender Systems with Federated Learning
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
Proceedings of the IIR2022: 12th Italian Information Retrieval Workshop …, 2022
12022
Sparse Embeddings for Recommender Systems with Knowledge Graphs.
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
IIR, 2021
12021
KGTORe: Tailored Recommendations through Knowledge-aware GNN Models
ACM Mancino, A Ferrara, S Bufi, D Malitesta, T Di Noia, E Di Sciascio
Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems, 576-587, 2023
2023
Inferring User Decision-Making Processes in Recommender Systems with Knowledge Graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS, 2022
2022
The Challenging Reproducibility Task in Recommender Systems Research between Traditional and Deep Learning Models
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
CEUR-WS, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20