Παρακολούθηση
Antonio Ferrara
Antonio Ferrara
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Elliot: A comprehensive and rigorous framework for reproducible recommender systems evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Proceedings of the 44th international ACM SIGIR conference on research and …, 2021
1132021
FedeRank: User Controlled Feedback with Federated Recommender Systems
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research …, 2021
482021
Towards Effective Device-Aware Federated Learning
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara
AI*IA 2019 – Advances in Artificial Intelligence. AI*IA 2019. Lecture Notes …, 2019
362019
Sparse Feature Factorization for Recommender Systems with Knowledge Graphs
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
Fifteenth ACM Conference on Recommender Systems, 154-165, 2021
312021
How to put users in control of their data in federated top-n recommendation with learning to rank
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1359-1362, 2021
302021
Pursuing privacy in recommender systems: the view of users and researchers from regulations to applications
VW Anelli, L Belli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci, C Pomo
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 838-841, 2021
142021
V-elliot: Design, evaluate and tune visual recommender systems
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 768-771, 2021
142021
User-controlled federated matrix factorization for recommender systems
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Journal of Intelligent Information Systems 58 (2), 287-309, 2022
102022
How Neighborhood Exploration influences Novelty and Diversity in Graph Collaborative Filtering.
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, D Malitesta, ...
MORS@ RecSys 3268, 2022
82022
Prioritized multi-criteria federated learning
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara
Intelligenza Artificiale 14 (2), 183-200, 2020
82020
Kgflex: Efficient recommendation with sparse feature factorization and knowledge graphs
A Ferrara, VW Anelli, ACM Mancino, T Di Noia, E Di Sciascio
ACM Transactions on Recommender Systems 1 (4), 1-30, 2023
72023
Fourth knowledge-aware and conversational recommender systems workshop (kars)
VW Anelli, P Basile, G De Melo, FM Donini, A Ferrara, C Musto, ...
Proceedings of the 16th ACM Conference on Recommender Systems, 663-666, 2022
72022
Reshaping Graph Recommendation with Edge Graph Collaborative Filtering and Customer Reviews.
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, D Malitesta, ...
DL4SR@ CIKM, 2022
72022
KGTORe: Tailored Recommendations through Knowledge-aware GNN Models
ACM Mancino, A Ferrara, S Bufi, D Malitesta, T Di Noia, E Di Sciascio
Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems, 576-587, 2023
32023
Policy advice and best practices on bias and fairness in AI
JM Alvarez, AB Colmenarejo, A Elobaid, S Fabbrizzi, M Fahimi, A Ferrara, ...
Ethics and Information Technology 26 (2), 31, 2024
22024
An out-of-the-box application for reproducible graph collaborative filtering extending the elliot framework
D Malitesta, C Pomo, VW Anelli, T Di Noia, A Ferrara
Adjunct Proceedings of the 31st ACM Conference on User Modeling, Adaptation …, 2023
22023
Federated Recommender Systems with Learning to Rank.
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
SEBD, 71-82, 2021
22021
Beyond Demographic Parity: Redefining Equal Treatment
C Mougan, A Ferrara, S Ruggieri, S Staab
12023
Fifth Knowledge-aware and Conversational Recommender Systems Workshop (KaRS)
VW Anelli, P Basile, G De Melo, FM Donini, A Ferrara, C Musto, ...
Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems, 1259-1262, 2023
12023
Addressing Privacy in Recommender Systems with Federated Learning.
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, ACM Mancino
IIR, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20