Παρακολούθηση
Konstantinos Oureilidis
Konstantinos Oureilidis
University of Western Macedonia, Electrical and Computer Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Fault Clearing Method In Converter-Dominated Microgrids with Conventional Protection Means
K Oureilidis, C Demoulias
IEEE Transactions on Power Electronics, 2016
1822016
Ancillary services market design in distribution networks: Review and identification of barriers
K Oureilidis, KN Malamaki, K Gallos, A Tsitsimelis, C Dikaiakos, ...
Energies 13 (4), 917, 2020
1212020
Power flow of islanded AC microgrids: Revisited
GC Kryonidis, EO Kontis, AI Chrysochos, KO Oureilidis, CS Demoulias, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (4), 3903-3905, 2018
692018
Frequency-based control of islanded microgrid with renewable energy sources and energy storage
KO Oureilidis, EA Bakirtzis, CS Demoulias
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 4 (1), 54-62, 2016
622016
Assessment of demand side flexibility in european electricity markets: A country level review
A Forouli, EA Bakirtzis, G Papazoglou, K Oureilidis, V Gkountis, ...
Energies 14 (8), 2324, 2021
432021
A decentralized impedance-based adaptive droop method for power loss reduction in a converter-dominated islanded microgrid
KO Oureilidis, CS Demoulias
Sustainable Energy, Grids and Networks 5, 39-49, 2016
362016
Ancillary services offered by distributed renewable energy sources at the distribution grid level: An attempt at proper definition and quantification
CS Demoulias, KND Malamaki, S Gkavanoudis, JM Mauricio, ...
Applied Sciences 10 (20), 7106, 2020
322020
An adaptive droop control method for balancing the SoC of distributed batteries in AC microgrids
SI Gkavanoudis, KO Oureilidis, CS Demoulias
2016 IEEE 17th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics …, 2016
272016
Microgrid wireless energy management with energy storage system
KO Oureilidis, CS Demoulias
2012 47th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-6, 2012
242012
Distributed reactive power control scheme for the voltage regulation of unbalanced lv grids
GC Kryonidis, KND Malamaki, SI Gkavanoudis, KO Oureilidis, EO Kontis, ...
IEEE Transactions on Sustainable Energy 12 (2), 1301-1310, 2020
222020
Fault ride-through capability of a microgrid with wtgs and supercapacitor storage during balanced and unbalanced utility voltage sags
SI Gkavanoudis, KO Oureilidis, CS Demoulias
2013 International Conference on Renewable Energy Research and Applications …, 2013
202013
An enhanced role for an energy storage system in a microgrid with converter‐interfaced sources
KO Oureilidis, CS Demoulias
The Journal of Engineering 2014 (11), 618-625, 2014
192014
Supercapacitor sizing based on comparative study of PV power smoothing methods
SD Tragianni, KO Oureilidis, CS Demoulias
2017 52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-6, 2017
172017
A systematic review of hybrid superconducting magnetic/battery energy storage systems: Applications, control strategies, benefits, limitations and future prospects
PG Papageorgiou, KO Oureilidis, GC Christoforidis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 183, 113436, 2023
112023
Protection philosophy in low short‐circuit capacity distribution grids with high penetration of converter‐interfaced distributed renewable energy sources
SI Gkavanoudis, D Tampakis, KND Malamaki, GC Kryonidis, EO Kontis, ...
IET Generation, Transmission & Distribution 14 (22), 4978-4988, 2020
112020
Optimal energy storage sizing of a microgrid under different pricing schemes
V Machamint, K Oureilidis, V Venizelou, V Efthymiou, GE Georghiou
2018 IEEE 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics …, 2018
112018
Optimal participation of RES aggregators in energy and ancillary services markets
IG Marneris, AV Ntomaris, PN Biskas, CG Baslis, DI Chatzigiannis, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 59 (1), 232-243, 2022
92022
Ancillary services provision in terminal distribution systems
CS Demoulias, KND Malamaki, GC Kryonidis, EO Kontis, SI Gkavanoudis, ...
Elsevier, 2023
82023
Analytical calculation of the PV converter efficiency curve at non-unity power factors
KND Malamaki, CS Demoulias, KO Oureilidis
2017 52nd International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-6, 2017
82017
A Control Method for Balancing the SoC of Distributed Batteries in Islanded Converter-Interfaced Microgrids.
SI Gkavanoudis, KO Oureilidis, GC Kryonidis, CS Demoulias
Advances in Power Electronics, 2016
72016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20