Παρακολούθηση
Professor George Ioannou
Professor George Ioannou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Absorptive capacity, innovation, and financial performance
K Kostopoulos, A Papalexandris, M Papachroni, G Ioannou
Journal of business research 64 (12), 1335-1343, 2011
10802011
Implementing the balanced scorecard in Greece: a software firm’s experience
A Papalexandris, G Ioannou, GP Prastacos
Long Range Planning 37 (4), 351-366, 2004
2812004
An integrated methodology for putting the balanced scorecard into action
A Papalexandris, G Ioannou, G Prastacos, KE Soderquist
European management journal 23 (2), 214-227, 2005
2752005
From task‐based to competency‐based: A typology and process supporting a critical HRM transition
K Eric Soderquist, A Papalexandris, G Ioannou, G Prastacos
Personnel Review 39 (3), 325-346, 2010
2462010
Minimizing makespan in permutation flow shop scheduling problems using a hybrid metaheuristic algorithm
GI Zobolas, CD Tarantilis, G Ioannou
Computers & Operations Research 36 (4), 1249-1267, 2009
2232009
A greedy look-ahead heuristic for the vehicle routing problem with time windows
G Ioannou, M Kritikos, G Prastacos
Journal of the Operational Research Society 52 (5), 523-537, 2001
2092001
A reactive variable neighborhood tabu search for the heterogeneous fleet vehicle routing problem with time windows
DC Paraskevopoulos, PP Repoussis, CD Tarantilis, G Ioannou, ...
Journal of Heuristics 14 (5), 425-455, 2008
1672008
Solving the open vehicle routeing problem via a single parameter metaheuristic algorithm
CD Tarantilis, G Ioannou, CT Kiranoudis, GP Prastacos
Journal of the Operational research Society 56, 588-596, 2005
1572005
A hybrid evolution strategy for the open vehicle routing problem
PP Repoussis, CD Tarantilis, O Bräysy, G Ioannou
Computers & Operations Research 37 (3), 443-455, 2010
1542010
The open vehicle routing problem with time windows
PP Repoussis, CD Tarantilis, G Ioannou
Journal of the Operational Research Society 58 (3), 355-367, 2007
1372007
Consumers’ perspectives on online banking services
M Mavri, G Ioannou
International Journal of Consumer Studies 30 (6), 552-560, 2006
1162006
Arc-guided evolutionary algorithm for the vehicle routing problem with time windows
PP Repoussis, CD Tarantilis, G Ioannou
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 13 (3), 624-647, 2009
1112009
Supply chain coordination under discrete information asymmetries and quantity discounts
D Zissis, G Ioannou, A Burnetas
Omega 53, 21-29, 2015
1002015
A web-based decision support system for waste lube oils collection and recycling
PP Repoussis, DC Paraskevopoulos, G Zobolas, CD Tarantilis, ...
European Journal of Operational Research 195 (3), 676-700, 2009
1002009
Customer switching behaviour in Greek banking services using survival analysis
M Mavri, G Ioannou
Managerial Finance 34 (3), 186-197, 2008
1002008
The balanced cargo vehicle routing problem with time windows
MN Kritikos, G Ioannou
International Journal of Production Economics 123 (1), 42-51, 2010
972010
Lead time estimation in MRP/ERP for make-to-order manufacturing systems
G Ioannou, S Dimitriou
International Journal of Production Economics 139 (2), 551-563, 2012
942012
A problem generator-solver heuristic for vehicle routing with soft time windows
G Ioannou, M Kritikos, G Prastacos
Omega 31 (1), 41-53, 2003
942003
The heterogeneous fleet vehicle routing problem with overloads and time windows
MN Kritikos, G Ioannou
International Journal of Production Economics 144 (1), 68-75, 2013
742013
Advanced vehicle routing algorithms for complex operations management problems
CD Tarantilis, G Ioannou, G Prastacos
Journal of food engineering 70 (3), 455-471, 2005
742005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20