Παρακολούθηση
Maria D. Tzotzou
Maria D. Tzotzou
BA, MSc, MEd, MA (TESOL), PhDc, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Designing and administering a needs analysis survey to primary school learners about EFL learning: A case study
M Tzotzou
Preschool and Primary Education 2 (1), 59-82, 2014
422014
Integrating Web 2.0 technologies into EFL learning in the Greek state-school context: A mixed-method study.
M Tzotzou
Research Papers in Language Teaching and Learning 9 (1), 32-55, 2018
162018
Designing a Set of Procedures for the Conduct of Peer Observation in the EFL Classroom: A Collaborative Training Model towards Teacher Development
MD Tzotzou
Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences 2 (2), 15-27, 2014
142014
Designing and administering a needs analysis survey to primary school learners about EFL learning: A case study. Preschool & Primary Education, 2 (1), 59–82
MD Tzotzou
92014
Content and Process of the Major Training Programme for State EFL Teachers in Greece: A Critical Review
MD Tzotzou
Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences 4 (1), 13-23, 2016
72016
Νέο Σχολείο: Μορφές Επικοινωνίας και ο Επικοινωνιακός Ρόλος του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας
Μ Τζώτζου, Μ Αναστασόπουλος
16ο Διεθνές Συνέδριο «Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα …, 2013
62013
A critical analysis and evaluation of the Unified Curriculum for the Foreign Languages (EPS-XG Curriculum)
MD Tzotzou
Aspects Today 36, 16-23, 2013
62013
Exploring the position of target culture awareness in the EFL classroom of the Greek state school
M Tzotzou, V Kotsiou
Research Papers in Language Teaching and Learning 6 (1), 68-85, 2015
52015
Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’ για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ-Μία μελέτη περίπτωσης.
Μ Τζώτζου, Ν Μπιγιλάκη
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational …, 2013
52013
Reflecting upon the Greek state-school teacher’s changing role in the 21st century: an ‘ecosystemic’approach
M Tzotzou, M Poulou, T Karalis, A Ifanti
Preschool & Primary Education 9 (2), 126-155, 2021
22021
Developing an INSET Course for State EFL Teachers in Greece: A Process-Oriented Teacher Education Proposal towards Digital Literacy
MD Tzotzou
Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences 5 (1), 50-64, 2017
22017
Major Training Programme for State EFL Teachers: A Reflective Training Model in the "New School" Era
M Tzotzou
6th International Conference for Educational Didactics (EduDidactics 2015) 1 …, 2015
22015
Fostering EFL learners’ writing skills using word processing within a computer-assisted process-writing framework
M Tzotzou, M Tourabelis
International Scientific Conference eRA-10, 1-6, 2015
22015
Critical and Contrastive Analysis of two FL Curricula: the EPS-XG Curriculum VS the 1977 Curriculum
M Tzotzou
5th International Conference on Educational Policy, EduPolicies 2014 1, 188-192, 2014
22014
Blogging for State EFL Teachers:‘Why’and ‘How’to Blog through the Greek School Network
MD Tzotzou
Aspects Today 38, 36-47, 2013
22013
Μία ‘οικοσυστημική’ θεώρηση των αναδυόμενων προκλήσεων στη σχολική εκπαίδευση του 21ου αιώνα – η περίπτωση του ελληνικού δημόσιου σχολείου
Μ Τζώτζου, Μ Πούλου, Θ Καραλής, Α Υφαντή
Έρευνα στην Εκπαίδευση 11 (1), 1-17, 2022
12022
A ‘Process-oriented’ View of Needs Analysis Procedures towards Enhancing the Humanistic Approach to EFL Learning
MD Tzotzou
Educational Review 31 (58), 39-46, 2014
12014
Διερεύνηση της στοχοθεσίας της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον 21ο αιώνα: σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις
Μ Τζώτζου
Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου ΙΑΚΕ με θέμα: "Κοινωνία, Εκπαίδευση και …, 2022
2022
State EFL teachers’ training needs in Web 2.0 pedagogy
MD Tzotzou
7th Scientific Conference “Designing Teaching, Teachers΄ Training and …, 2020
2020
Developing an original listening lesson for primary school learners: a process-oriented teaching approach
M Tzotzou
4ο Συνέδριο 'Νέος Παιδαγωγός', 67-76, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20