Παρακολούθηση
Zhenjun Tang (唐振军)
Zhenjun Tang (唐振军)
PhD, Professor, School of Computer Science and Engineering, Guangxi Normal University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gxnu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust Image Hashing With Ring Partition and Invariant Vector Distance
Z Tang, X Zhang, X Li, S Zhang
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 11 (1), 200-214, 2016
2202016
Robust Perceptual Image Hashing Based on Ring Partition and NMF
Z Tang, X Zhang, S Zhang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26 (3), 711-722, 2014
2082014
Multiple-image encryption with bit-plane decomposition and chaotic maps
Z Tang, J Song, X Zhang, R Sun
Optics and Lasers in Engineering 80, 1-11, 2016
1572016
Robust image hashing for tamper detection using non-negative matrix factorization
Z Tang, S Wang, X Zhang, W Wei, S Su
Journal of ubiquitous convergence technology 2 (1), pp. 18-26, 2008
1452008
Efficient image encryption with block shuffling and chaotic map
Z Tang, X Zhang, W Lan
Multimedia Tools and Applications 74 (15), 5429-5448, 2015
1152015
Secure image encryption without size limitation using Arnold transform and random strategies
Z Tang, X Zhang
Journal of multimedia 6 (2), 202, 2011
1132011
Robust image hashing with tensor decomposition
Z Tang, L Chen, X Zhang, S Zhang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 31 (3), 549-560, 2018
1052018
Estimation of image rotation angle using interpolation-related spectral signatures with application to blind detection of image forgery
W Wei, S Wang, X Zhang, Z Tang
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 5 (3), 507-517, 2010
992010
Learning to filter: Siamese relation network for robust tracking
S Cheng, B Zhong, G Li, X Liu, Z Tang, X Li, J Wang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
882021
Lexicographical framework for image hashing with implementation based on DCT and NMF
Z Tang, S Wang, X Zhang, W Wei, Y Zhao
Multimedia Tools and Applications 52, 325-345, 2011
832011
Image encryption with double spiral scans and chaotic maps
Z Tang, Y Yang, S Xu, C Yu, X Zhang
Security and Communication Networks 2019, 2019
822019
Effective reversible data hiding in encrypted image with adaptive encoding strategy
Y Fu, P Kong, H Yao, Z Tang, C Qin
Information Sciences 494, 21-36, 2019
812019
Robust image hashing using ring-based entropies
Z Tang, X Zhang, L Huang, Y Dai
Signal Processing 93 (7), 2061-2069, 2013
812013
Robust Image Hashing with Multidimensional Scaling
Z Tang, Z Huang, X Zhang, H Lao
Signal Processing 137, 240-250, 2017
782017
High capacity data hiding based on interpolated image
X Zhang, Z Sun, Z Tang, C Yu, X Wang
Multimedia Tools and Applications 76 (7), 9195-9218, 2017
742017
Improved dual-image reversible data hiding method using the selection strategy of shiftable pixels' coordinates with minimum distortion
H Yao, C Qin, Z Tang, Y Tian
Signal Processing 135, 26-35, 2017
732017
Robust image hashing with dominant DCT coefficients
Z Tang, F Yang, L Huang, X Zhang
Optik 125 (18), 5102-5107, 2014
732014
Robust image hashing based on color vector angle and Canny operator
Z Tang, L Huang, X Zhang, H Lao
AEU-International Journal of Electronics and Communications 70 (6), 833-841, 2016
702016
Robust image hash function using local color features
Z Tang, X Zhang, X Dai, J Yang, T Wu
AEU-International Journal of Electronics and Communications 67 (8), 717-722, 2013
672013
Improving Alzheimer's disease classification by combining multiple measures
J Liu, J Wang, Z Tang, B Hu, FX Wu, Y Pan
IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics 15 (5 …, 2017
622017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20