Παρακολούθηση
Georgia Aifandopoulou
Georgia Aifandopoulou
Senior Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα certh.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of the modeling of taxi services
JM Salanova, M Estrada, G Aifadopoulou, E Mitsakis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 20, 150-161, 2011
1512011
Estimation of satisfied customers in public transport systems: a new methodological approach
M Morfoulaki, Y Tyrinopoulos, G Aifadopoulou
Journal of the Transportation Research Forum 46 (1424-2016-117789), 62-72, 2007
1142007
A complete methodology for the quality control of passenger services in the public transport business
T Yannis, A Georgia
EUT Edizioni Università di Trieste, 2008
1122008
Electric vehicles charging infrastructure location: a genetic algorithm approach
D Efthymiou, K Chrysostomou, M Morfoulaki, G Aifantopoulou
European Transport Research Review 9 (2), 1-9, 2017
1052017
A comparison of machine learning methods for the prediction of traffic speed in urban places
C Bratsas, K Koupidis, JM Salanova, K Giannakopoulos, A Kaloudis, ...
Sustainability 12 (1), 142, 2019
652019
Impact assessment of extreme weather events on transport networks: A data-driven approach
I Stamos, E Mitsakis, JM Salanova, G Aifadopoulou
Transportation research part D: transport and environment 34, 168-178, 2015
592015
Urban mobility indicators for Thessaloniki
E Mitsakis, I Stamos, JMS Grau, E Chrysochoou, P Iordanopoulos, ...
Journal of Traffic and Logistics Engineering 1 (2), 148-152, 2013
552013
Multiobjective optimum path algorithm for passenger pretrip planning in multimodal transportation networks
G Aifadopoulou, A Ziliaskopoulos, E Chrisohoou
Transportation Research Record 2032 (1), 26-34, 2007
452007
A robust method for real time estimation of travel times for dense urban road networks using point-to-point detectors
E Mitsakis, JM Salanova Grau, E Chrysohoou, G Aifadopoulou
Transport 30 (3), 264-272, 2015
432015
Evaluation of specific policy measures to promote sustainable urban logistics in small-medium sized cities: the case of Serres, Greece
M Morfoulaki, K Kotoula, A Stathacopoulos, F Mikiki, G Aifadopoulou
Transportation research procedia 12, 667-678, 2016
412016
Development of a station-level demand prediction and visualization tool to support bike-sharing systems’ operators
N Boufidis, A Nikiforiadis, K Chrysostomou, G Aifadopoulou
Transportation Research Procedia 47, 51-58, 2020
372020
Assessment of extreme weather events on transport networks: case study of the 2007 wildfires in Peloponnesus
E Mitsakis, I Stamos, A Papanikolaou, G Aifadopoulou, H Kontoes
Natural hazards 72, 87-107, 2014
362014
Inland maritime transport in Greece after the lifting of the cabotage and full liberalization: A review. Part 1: The situation ‘before’and expected impacts
GA Giannopoulos, G Aifandopoulou‐Klimis
Transport Reviews 24 (4), 465-483, 2004
332004
Inferring activities from social media data
E Chaniotakis, C Antoniou, G Aifadopoulou, L Dimitriou
Transportation research record 2666 (1), 29-37, 2017
302017
Optimal allocation of emergency response services for managing disasters
E Mitsakis, I Stamos, J Maria Salanova Grau, G Aifadopoulou
Disaster Prevention and Management 23 (4), 329-342, 2014
272014
Dynamic traffic assignment based evacuation planning for CBD areas
G Ayfadopoulou, I Stamos, E Mitsakis, JMS Grau
Procedia-social and behavioral sciences 48, 1078-1087, 2012
262012
An integrated framework for linking climate change impacts to emergency adaptation strategies for transport networks
E Mitsakis, A Papanikolaou, G Ayfadopoulou, J Salanova, C Doll, ...
European Transport Research Review 6 (2), 103-111, 2014
242014
Innovative methods in logistics and supply chain management: current issues and emerging practices
T Blecker, W Kersten, CM Ringle
Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), 2014
232014
The existing school transportation framework in Greece–Barriers and problems comparing to other European countries
K Kotoula, G Botzoris, M Morfoulaki, G Aifandopoulou
Transportation research procedia 24, 385-392, 2017
202017
Modeling effects of precipitation on vehicle speed: floating car data approach
I Stamos, JM Salanova Grau, E Mitsakis, G Aifadopoulou
Transportation Research Record 2551 (1), 100-110, 2016
202016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20