Παρακολούθηση
L.F. DiMauro
L.F. DiMauro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mps.ohio-state.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Above threshold ionization beyond the high harmonic cutoff
KJ Schafer, B Yang, LF DiMauro, KC Kulander
Physical review letters 70 (11), 1599, 1993
16431993
Observation of high-order harmonic generation in a bulk crystal
S Ghimire, AD DiChiara, E Sistrunk, P Agostini, LF DiMauro, DA Reis
Nature physics 7 (2), 138-141, 2011
15812011
Precision measurement of strong field double ionization of helium
B Walker, B Sheehy, LF DiMauro, P Agostini, KJ Schafer, KC Kulander
Physical review letters 73 (9), 1227, 1994
12711994
The physics of attosecond light pulses
P Agostini, LF DiMauro
Reports on progress in physics 67 (6), 813, 2004
11322004
Femtosecond electronic response of atoms to ultra-intense X-rays
L Young, EP Kanter, B Kraessig, Y Li, AM March, ST Pratt, R Santra, ...
Nature 466 (7302), 56-61, 2010
9102010
Scaling of wave-packet dynamics in an intense midinfrared field
J Tate, T Auguste, HG Muller, P Salières, P Agostini, LF DiMauro
Physical review letters 98 (1), 013901, 2007
6882007
Imaging ultrafast molecular dynamics with laser-induced electron diffraction
CI Blaga, J Xu, AD DiChiara, E Sistrunk, K Zhang, P Agostini, TA Miller, ...
Nature 483 (7388), 194-197, 2012
6572012
High-gain harmonic-generation free-electron laser
LH Yu, M Babzien, I Ben-Zvi, LF DiMauro, A Doyuran, W Graves, ...
Science 289 (5481), 932-934, 2000
6502000
Dynamics of H2+ in intense laser fields
A Giusti-Suzor, FH Mies, LF DiMauro, E Charron, B Yang
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 28 (3), 309, 1995
5441995
Strong-field photoionization revisited
CI Blaga, F Catoire, P Colosimo, GG Paulus, HG Muller, P Agostini, ...
Nature Physics 5 (5), 335-338, 2009
5392009
Scaling strong-field interactions towards the classical limit
P Colosimo, G Doumy, CI Blaga, J Wheeler, C Hauri, F Catoire, J Tate, ...
Nature Physics 4 (5), 386-389, 2008
4972008
Aberration-free stretcher design for ultrashort-pulse amplification
G Cheriaux, P Rousseau, F Salin, JP Chambaret, B Walker, LF Dimauro
Optics letters 21 (6), 414-416, 1996
4661996
Intensity-dependent scattering rings in high order above-threshold ionization
B Yang, KJ Schafer, B Walker, KC Kulander, P Agostini, LF DiMauro
Physical review letters 71 (23), 3770, 1993
3531993
Nonlinear atomic response to intense ultrashort x rays
G Doumy, C Roedig, SK Son, CI Blaga, AD DiChiara, R Santra, N Berrah, ...
Physical Review Letters 106 (8), 083002, 2011
2942011
High-energy cutoff in the spectrum of strong-field nonsequential double ionization
JS Parker, BJS Doherty, KT Taylor, KD Schultz, CI Blaga, LF DiMauro
Physical Review Letters 96 (13), 133001, 2006
2872006
Ionization dynamics in strong laser fields
LF DiMauro, P Agostini
Advances in Atomic, Molecular, and Optical Physics 35 (79), 120, 1995
2831995
Phase control in the two-color photodissociation of HD+
B Sheehy, B Walker, LF DiMauro
Physical review letters 74 (24), 4799, 1995
2801995
First ultraviolet high-gain harmonic-generation free-electron laser
LH Yu, L DiMauro, A Doyuran, WS Graves, ED Johnson, R Heese, ...
Physical review letters 91 (7), 074801, 2003
2782003
Ultraintense X-ray induced ionization, dissociation, and frustrated absorption in molecular nitrogen
M Hoener, L Fang, O Kornilov, O Gessner, ST Pratt, M Gühr, EP Kanter, ...
Physical review letters 104 (25), 253002, 2010
2362010
Time-resolved pump-probe experiments at the LCLS
JM Glownia, J Cryan, J Andreasson, A Belkacem, N Berrah, CI Blaga, ...
Optics express 18 (17), 17620-17630, 2010
2302010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20