Παρακολούθηση
Krithi Ramamritham
Krithi Ramamritham
Sai University, Chennai, India (previously Dean R&D and Rekhi Chair Professor, IIT Bombay)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iitb.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deadline scheduling for real-time systems: EDF and related algorithms
JA Stankovic, M Spuri, K Ramamritham, G Buttazzo
Springer Science & Business Media, 1998
10211998
Real-time databases
K Ramamritham
Distributed and parallel databases 1, 199-226, 1993
8591993
Scheduling algorithms and operating systems support for real-time systems
K Ramamritham, JA Stankovic
Proceedings of the IEEE 82 (1), 55-67, 1994
6991994
Efficient scheduling algorithms for real-time multiprocessor systems
K Ramamritham, JA Stankovic, PF Shiah
IEEE Transactions on Parallel and Distributed systems 1 (2), 184-194, 1990
6011990
Hard real-time systems
JA Stankovic, K Ramamritham
IEEE Computer Society Press, 1988
5831988
Distributed scheduling of tasks with deadlines and resource requirements
K Ramamritham, JA Stankovic, W Zhao
IEEE transactions on Computers 38 (8), 1110-1123, 1989
5181989
What is predictability for real-time systems?
JA Stankovic, K Ramamritham
Real-Time Systems 2 (4), 247-254, 1990
4411990
The spring kernel: A new paradigm for real-time systems
JA Stankovic, K Ramamritham
IEEE software 8 (3), 62-72, 1991
4271991
Synthesis of extended transaction models using ACTA
PK Chrysanthis, K Ramamritham
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 19 (3), 450-491, 1994
3791994
Preemptive scheduling under time and resource constraints
W Zhao, K Ramamritham, JA Stankovic
IEEE Transactions on computers 100 (8), 949-960, 1987
3671987
Scheduling tasks with resource requirements in hard real-time systems
W Zhao, K Ramamritham, JA Stankovic
IEEE transactions on software engineering, 564-577, 1987
3591987
Semantics-based concurrency control: Beyond commutativity
BR Badrinath, K Ramamritham
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 17 (1), 163-199, 1992
3551992
Verifying completeness of relational query results in data publishing
HH Pang, A Jain, K Ramamritham, KL Tan
Proceedings of the 2005 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2005
3542005
Materialized view selection and maintenance using multi-query optimization
H Mistry, P Roy, S Sudarshan, K Ramamritham
Proceedings of the 2001 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2001
3252001
Real-Time Systems: specification, verification, and analysis
A Burns, A Welling, K Ramamritham, J Hooman, S Schneider, Z Liu, ...
prentice Hall, 1996
3191996
Readings in database systems
M Stonebraker
Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1988
3151988
Mode change protocols for priority-driven preemptive scheduling
L Sha, R Rajkumar, J Lehoczky, K Ramamritham
Real-Time Systems 1, 243-264, 1989
3021989
Allocation and scheduling of precedence-related periodic tasks
K Ramamritham
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 6 (4), 412-420, 1995
2951995
ACTA: A framework for specifying and reasoning about transaction structure and behavior
PK Chrysanthis, K Ramamritham
Proceedings of the 1990 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1990
2901990
Evaluation of a flexible task scheduling algorithm for distributed hard real-time systems
JA Stankovic, K Ramamritham, S Cheng
IEEE Transactions on computers 100 (12), 1130-1143, 1985
2901985
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20