Παρακολούθηση
Franco Callegati
Franco Callegati
Full Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transparent optical packet switching: The European ACTS KEOPS project approach
C Guillemot, M Renaud, P Gambini, C Janz, I Andonovic, R Bauknecht, ...
Journal of lightwave technology 16 (12), 2117, 1998
6311998
On optical burst switching and self-similar traffic
A Ge, F Callegati, LS Tamil
IEEE Communications Letters 4 (3), 98-100, 2000
5612000
Man-in-the-Middle Attack to the HTTPS Protocol
F Callegati, W Cerroni, M Ramilli
IEEE Security & Privacy 7 (1), 78-81, 2009
5162009
Transparent optical packet switching: network architecture and demonstrators in the KEOPS project
P Gambini, M Renaud, C Guillemot, F Callegati, I Andonovic, B Bostica, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 16 (7), 1245-1259, 1998
4151998
The European IST project DAVID: A viable approach toward optical packet switching
L Dittmann, C Develder, D Chiaroni, F Neri, F Callegati, W Koerber, ...
IEEE Journal on selected areas in communications 21 (7), 1026-1040, 2003
2882003
Optical buffers for variable length packets
F Callegati
IEEE Communications Letters 4 (9), 292-294, 2000
2622000
Exploitation of DWDM for optical packet switching with quality of service guarantees
F Callegati, G Corazza, C Raffaelli
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 20 (1), 190-201, 2002
1402002
Design issues of optical IP routers for Internet backbone applications
F Callegati, AC Cankaya, Y Xiong, M Vandenhoute
IEEE Communications magazine 37 (12), 124-128, 1999
1281999
On combining crowdsourcing, sensing and open data for an accessible smart city
S Mirri, C Prandi, P Salomoni, F Callegati, A Campi
2014 eighth international conference on next generation mobile apps …, 2014
1232014
Clouds of virtual machines in edge networks
A Manzalini, R Minerva, F Callegati, W Cerroni, A Campi
IEEE Communications Magazine 51 (7), 63-70, 2013
1182013
Nondegenerate buffers: an approach for building large optical memories
L Tancevski, L Tamil, F Callegati
IEEE Photonics Technology Letters 11 (8), 1072-1074, 1999
1031999
Packet optical networks for high-speed TCP-IP backbones
F Callegati, M Casoni, C Raffaelli
IEEE Communications magazine 37 (1), 124-129, 1999
951999
Performance of Network Virtualization in cloud computing infrastructures: The OpenStack case
F Callegati, W Cerroni, C Contoli, G Santandrea
2014 IEEE 3rd International Conference on Cloud Networking (CloudNet), 132-137, 2014
812014
A service-oriented approach to crowdsensing for accessible smart mobility scenarios
S Mirri, C Prandi, P Salomoni, F Callegati, A Melis, M Prandini
Mobile Information Systems 2016, 2016
702016
Intent-based management and orchestration of heterogeneous openflow/IoT SDN domains
W Cerroni, C Buratti, S Cerboni, G Davoli, C Contoli, F Foresta, ...
2017 IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), 1-9, 2017
692017
Integrating personalized and accessible itineraries in MaaS ecosystems through microservices
A Melis, S Mirri, C Prandi, M Prandini, P Salomoni, F Callegati
Mobile Networks and Applications 23, 167-176, 2018
672018
Dynamic chaining of virtual network functions in cloud-based edge networks
F Callegati, W Cerroni, C Contoli, G Santandrea
Proceedings of the 2015 1st IEEE Conference on Network Softwarization …, 2015
612015
SDN for dynamic NFV deployment
F Callegati, W Cerroni, C Contoli, R Cardone, M Nocentini, A Manzalini
IEEE Communications Magazine 54 (10), 89-95, 2016
592016
Wavelength and time domain exploitation for QoS management in optical packet switches
F Callegati, W Cerroni, C Raffaelli, P Zaffoni
Computer Networks 44 (4), 569-582, 2004
592004
Optimization of wavelength allocation in WDM optical buffers
F Callegati
Optical Networks Magazine 39, 66-72, 2001
582001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20