Παρακολούθηση
Antal van den Bosch
Antal van den Bosch
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uu.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Timbl: Tilburg memory-based learner
W Daelemans, J Zavrel, K Van Der Sloot, A Van den Bosch
Tilburg University, 2004
1090*2004
Memory-based language processing
W Daelemans, A Bosch
Cambridge: Cambridge University Press, 2005
5812005
Forgetting exceptions is harmful in language learning
W Daelemans, A Van Den Bosch, J Zavrel
Machine learning 34 (1), 11-41, 1999
3541999
Sentence simplification by monolingual machine translation
S Wubben, A Van Den Bosch, E Krahmer
Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2012
3302012
An efficient memory-based morphosyntactic tagger and parser for Dutch
A Bosch, B Busser, S Canisius, W Daelemans
LOT Occasional Series 7, 191-206, 2007
2762007
The perfect solution for detecting sarcasm in tweets #not
C Liebrecht, F Kunneman, A van den Bosch
WASSA 2013, 29, 2013
2552013
IGTree: Using Trees for Compression and Classification in Lazy Learning Algorithms
W Daelemans, A Bosch, T and Weijters
Artificial Intelligence Review 11, 407-423, 1997
2421997
Recommending scientific articles using CiteULike
T Bogers, A Van den Bosch
Proceedings of the 2008 ACM conference on Recommender systems, 287-290, 2008
2262008
Prediction during natural language comprehension
RM Willems, SL Frank, AD Nijhof, P Hagoort, A Van den Bosch
Cerebral Cortex 26 (6), 2506-2516, 2016
2102016
Generalization performance of backpropagation learning on a syllabification task
W Daelemans, A van den Bosch
Proceedings of the 3rd twente workshop on language technology, 27-38, 1992
1841992
Broad expertise retrieval in sparse data environments
K Balog, T Bogers, L Azzopardi, M De Rijke, A Van Den Bosch
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
1802007
Language-independent data-oriented grapheme-to-phoneme conversion
W Daelemans, A Van Den Bosch
Progress in speech synthesis, 77-89, 1997
1621997
GAMBL, genetic algorithm optimization of memory-based WSD
B Decadt, V Hoste, W Daelemans, A Van den Bosch
3rd International workshop on the Evaluation of Systems for the Semantic …, 2004
1592004
Memory-based morphological analysis
A Van den Bosch, W Daelemans
Proceedings of the 37th annual meeting of the association for computational …, 1999
1451999
Data-oriented methods for grapheme-to-phoneme conversion
A Van Den Bosch, W Daelemans
Sixth Conference of the European Chapter of the Association for …, 1993
1451993
Signaling sarcasm: From hyperbole to hashtag
F Kunneman, C Liebrecht, M Van Mulken, A Van den Bosch
Information Processing & Management 51 (4), 500-509, 2015
1282015
A rule-based approach for process discovery: Dealing with noise and imbalance in process logs
L Măruşter, T Weijters, W Van Der Aalst, A Van Den Bosch
Data Mining and Knowledge Discovery 13 (1), 67-87, 2006
1262006
Parameter optimization for machine-learning of word sense disambiguation
V Hoste, I Hendrickx, W Daelemans, A van den Bosch
Natural Language Engineering 8 (4), 311-325, 2002
1192002
Estimating search engine index size variability: a 9-year longitudinal study
A Van den Bosch, T Bogers, M De Kunder
Scientometrics 107 (2), 839-856, 2016
1182016
Process mining: Discovering direct successors in process logs
L Maruster, A Weijters, WMP Aalst, A Bosch
International Conference on Discovery Science, 364-373, 2002
1182002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20