Παρακολούθηση
Adib  A Saad
Adib A Saad
Professor, Al- Andalus University - Tartus- Syria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα au.edu.sy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Field identification guide to the sharks and rays of the Mediterranean and Black Sea
F Serena
Food & Agriculture Org., 2005
4102005
Check–list of bony fish collected from the coast of Syria
A Saad
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 5 (2), 2005
1182005
Short-term preservation of carp (Cyprinus carpio) semen
A Saad, R Billard, MC Theron, MG Hollebecq
Aquaculture 71 (1-2), 133-150, 1988
1061988
Spermatozoa production and volume of semen collected after hormonal stimulation in the carp, Cyprinus carpio
A Saad, R Billard
Aquaculture 65 (1), 67-77, 1987
851987
Biology of the gametes of some teleost species
R Billard, R Christen, MP Cosson, JL Gatty, L Letellier, P Renard, A Saad
Fish Physiology and Biochemistry 2, 115-120, 1986
541986
Discovery of a regionally important green turtle Chelonia mydas rookery in Syria
AF Rees, A Saad, M Jony
Oryx 42 (3), 456-459, 2008
442008
Composition et emploi d'un dilueur d'insémination chez la carpe, Cyprinus carpio
A Saad, R Billard
Aquaculture 66 (3-4), 329-345, 1987
441987
La cryoconservation de la laitance de la carpe, Cyprinus carpio
PF Cognie, R Billard, NH Chao, A Saad
Journal of applied ichthyology 5 (4), 165-176, 1989
411989
MEDLEM database, a data collection on large Elasmobranchs in the Mediterranean and Black seas
C Mancusi, R Baino, C Fortuna, LG De Sola, G Morey, MN Bradai, ...
Mediterranean Marine Science 21 (2), 276-288, 2020
372020
Liste commentée des Chondrichthyens de Syrie
A Saad, B Séret, M Ali
Rapport de la Commission internationale pour l’Exploration de la Mer …, 2004
35*2004
Maturity, reproductive cycle, and fecundity of spiny butterfly ray, Gymnura altavela (Elasmobranchii: Rajiformes: Gymnuridae), from the coast of Syria (eastern Mediterranean)
H Alkusairy, M Ali, A Saad, C Reynaud, C Capape
Acta Ichthyologica et Piscatoria 44 (3), 229-240, 2014
312014
First records of the Honeycomb Stingray, Himantura uarnak (Forskål, 1775), off the Syrian coast (eastern Mediterranean) (Chondrichthyes: Dasyatidae)
M Ali, A Saad, MM Ben Amor, C Capapé
Zoology in the Middle East 49 (1), 104-106, 2010
292010
Cetacean sightings in the Eastern Mediterranean Sea during the cruise in summer 2008
D Ayhan, S Adib, M Fakhri, B Öztürk
Journal of Black Sea/Mediterranean Environment 18 (1), 49-57, 2012
282012
Observations on a possible pheromonal stimulation of milt production in carp (Cyprinus carpio L.)
R Billard, K Bieniarz, W Popek, P Epler, A Saad
Aquaculture 77 (4), 387-392, 1989
261989
Reconstruction of Syria’s fisheries catches from 1950–2010: Signs of overexploitation
A Ulman, A Saad, K Zylich, D Pauly, D Zeller
Acta Ichthyologica et Piscatoria 45 (3), 259-272, 2015
252015
First record of yellowspotted puffer Torquigener flavimaculosus Hardy & Randall, 1983 (Osteichthys: Tetraodontidae) from Mediterranean Sea coasts of Syria
W Sabour, A Saad, L Jawad
Thalassia salentina 36, 29-34, 2014
232014
Shark exploitation and conservation in Syria
A Saad, M Ali, B Séret
222006
Biology of gametes, eggs and embryos
R Billard, JL Gatti, MG Hollebecq, J Marcel, A Saad
Aquaculture of cyprinids, 502 p., 1986
211986
Expression of chimeric HCV peptide in transgenic tobacco plants infected with recombinant alfalfa mosaic virus for development of a plant-derived vaccine against HCV
AK El Attar, AM Shamloul, AA Shalaby, BY Riad, A Saad, HM Mazyad, ...
African Journal of Biotechnology 3 (11), 588-594, 2004
192004
FIRST RECORDS OF RANDALL'S THREADFIN BREAM NEMIPTERUS RANDALLI (OSTEICHTHYES: NEMIPTERIDAE) OFF THE SYRIAN COAST (EASTERN MEDITERRANEAN)/PRIME SEGNALAZIONI DI NEMIPTERUS …
M Ali, A Saad, C Reynaud, C Capapé
Annales: Series Historia Naturalis 23 (2), 119, 2013
182013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20